Wyróżniony wpis

Referendum ws. odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz

karta do zbierania podpisów jest dostępna pod tym odnośnikiem:

karta-podpisow-popierajacych-wniosek-w-sprawie-przeprowadzenia-referendum

Antoni Gut                    oburzeni1@gmail.com                                  531 825 787

Marek Ciesielczyk       dr.ciesielczyk@gmail.com                             601 255 849

Wojciech Papis            w.papis@wp.pl                                                514 268 064

Jan Szymański             jan_szyman@wp.pl                                         600 820 483

Tomasz Kucharczyk tomasz.kucharczyk@kancelariamecenas.pl 606 493 125

Jan Herman                 jan.herman@vp.pl                                           697 685 336

Maria Kondratowicz   m.kond7@gmail.com                                      609 888 968

Paweł Połanecki          mocart@mocart.home.pl                               601 258 789

Dariusz Połeć                  d.polec@vp.pl                                               510269936

Paweł Kukiz – wzlot i upadek muzycznego polityka lub politycznego muzyka

W wyborach prezydenckich w maju 2015 na Pawła Kukiza głosowało ok. 21% wyborców. Miesiąc później popierało go już aż 25%. W ciągu 15 miesięcy poparcie to spadło do zaledwie 6% ! Czy posłowie Kukiza zaczną zmieniać barwy klubowe, gdy spadnie ono poniżej 5% ?

kliknij myszką na wykres poparcia, by go powiększyć

spadek-poparcia-dla-kukiza

 

Jak można w krótkim czasie roztrwonić tak gigantyczne poparcie?

Pierwszy znaczący spadek poparcia dla Kukiza miał miejsce w lipcu 2015 (wg TNS na jego ugrupowanie chciało wtedy  głosować już tylko 14% wyborców, patrz wykres poparcia)  i był prawdopodobnie spowodowany odejściem od niego działaczy Ruchu na Rzecz JOW, dzięki którym osiągnął dopiero co spektakularny sukces w wyborach prezydenckich – patrz: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/robert-raczynski-prezydent-lubina-zrywa-z-kukizem,72006.html

Nieudolność Kukiza w prowadzeniu kampanii latem 2015 roku (gdy miejsce w/w działaczy JOW zajął niejaki Dariusz Pitaś, o którym będzie mowa później) doprowadziła do kompromitująco niskiej frekwencji w referendum wrześniowym (7,8%) i co za tym idzie – do dalszego spadku poparcia dla ruchu Kukiza do poziomu 7%.

Fatalna konstrukcja list wyborczych sprawiła, iż w październikowych wyborach parlamentarnych ruch Kukiza uzyskał tylko 8,8%, choć oczekiwania były znacznie większe. Zaraz po wyborach siła Kukiza w Sejmie była jeszcze mniejsza, gdyż z klubu parlamentarnego odeszło dwóch posłów, w tym Janusz Sanocki – tak naprawdę twórca ruchu Kukiza i zarazem – jak pomysłodawca tzw. struktury bez struktury – ojciec jego upadku.

W grudniu 2015 Kukizowi udaje się jeszcze balansować na poziomie 12 procent, ale od tego momentu rozpoczyna się ponowny spadek notowań muzycznego polityka. Według sondażu TNS poparcie dla ruchu Kukiza w styczniu 2015 spada do 11%. Na jaw wychodzą skandale z okresu kampanii wyborczej, pojawia się coraz więcej zarzutów ze strony dawnych działaczy ruchu Kukiza – patrz:  http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9300719,oburzeni-oskarzaja-kukiza,id,t.html

Po nagłośnieniu przez media sprawy kryminalnej przeszłości Dariusza Pitasia, poparcie – wg TNS – znowu spada do 10% w lutym 2016. Dodać w tym miejscu trzeba, że Kukiz zrobił Pitasia, człowieka skazanego w przeszłości za kradzieże i oszustwa, dyrektorem biura swego klubu parlamentarnego (!) – patrz np.: http://pitaswachowski.salon24.pl/686814,dariusz-pitas-wczoraj-kryminalista-dzis-wachowski-kukiza,2  .

kukiz-29

Dariusz Pitaś z Borzęcina i Paweł Kukiz

Gdy zaś  Kukiz nie poparł programu Rodzina 500 plus, a wyborcy dowiadują się w lutym 2016, że jego posłowie kpią sobie z Polaków – np. Gazeta Krakowska publikuje ranking najbardziej leniwych posłów małopolskich, w którym drugie miejsce zajmuje poseł Kukiza z tarnowskiego okręgu wyborczego Norbert Kaczmarczyk, zaś Express Bydgoski pisze o innym pośle Kukiza, Pawle Skuteckim, iż „ograł” wierzycieli, ogłaszając bankructwo w …. Wielkiej Brytanii –  poparcie dla ruchu Kukiza spada w marcu 2016 do 9%. – patrz:

–   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1026059,title,Program-Rodzina-500-plus-Rzecznik-Kukiz15-Jakub-Kulesza-PiS-samo-wycofa-sie-z-tego-programu-z-powodu-braku-funduszy,wid,18142347,wiadomosc.html?ticaid=117cab

–   http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/a/malopolscy-poslowie-nie-grzesza-pracowitoscia,9418857/

–   http://express.bydgoski.pl/349002,Posel-bankrut-ale-w-czepku-urodzony.html

Gdy dochodzi do konfliktu Kukiza z Kornelem Morawieckim, którego finałem jest wystąpienie Marszałka Seniora z klubu w kwietniu 2016, notowania politycznego muzyka osiągają – wg TNS –  poziom 8%. Gdy zaś na początku maja Kukiz ogłasza, że jednym z jego reprezentantów w Małopolsce ma być – pochodzący z Borzęcina, tj. z  tej samej wioski  co Pitaś – Czesław Kwaśniak i podobnie jak Pitaś skazany w przeszłości – i to dwukrotnie – z kodeksu karnego, (pozbawiony z tego powodu mandatu radnego, starający się przez dwa lata uniknąć odpowiedzialności karnej za jazdę po pijanemu)  –  poparcie dla Kukiza spada do 7%. patrz: http://www.tygodnikprzeglad.pl/nie-ma-mocnych-na-radnego/

Także Millward Brown potwierdza tę spadkową tendencję w lipcu, zaś we wrześniu 2016 – wg CBOS – Kukiza chce poprzeć zaledwie 6% wyborców.

Można w tym miejscu  spytać, jak się zachowają posłowie politycznego muzyka, gdy poparcie to spadnie poniżej 5%, co pozbawi ich możliwości reelekcji, gdy w dalszym ciągu występować będą pod nazwą KUKIZ15.

kwasniak-0

Kukiz = despotyzm + chaos – to opinia b. lewej ręki Pawła Kukiza

Tylko nieliczni wiedzą, iż ruch Kukiza tak naprawdę stworzył jeden z głównych działaczy ruchu JOW, b. burmistrz Nysy – Janusz Sanocki. Jego rolę i los można porównać do Lwa Trockiego, bez którego nie udałby się przewrót bolszewicki, a Lenin nigdy nie zaistniałby na scenie politycznej. Dzisiaj Sanocki – podobnie jak kiedyś Trocki – przeklina swego wodza.

To właśnie Janusz Sanocki stworzył Kukizowy ruch protestu i zaraz po sukcesie wyborczym został najpierw zmarginalizowany, a następnie zmuszony do banicji przez w/w Dariusza Pitasia, jak kiedyś Trocki przez Stalina. Zarówno Sanocki jaki i Kukiż wiedzieli jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, że Pitaś był skazany w przeszłości za kradzieże i oszustwa.

Paradoksalnie Sanocki pomógł Pitasiowi w eliminacji swej osoby z ruchu ze względu na  bardzo trudny (despotyczny – podobnie jak Kukiz) charakter oraz rozpowszechnioną wśród woJOWników Kukiza opinię, iż za znaczną część „przekrętów” przy konstrukcji list wyborczych odpowiedzialność ponosi właśnie lewa ręka Kukiza (prawą stał się jeszcze przed wyborami w/w Dariusz Pitaś).

Po opuszczeniu klubu Sanocki próbował robić dobrą minę do złej gry i deklarował publicznie swą niegasnącą miłość do Kukiza, aż w końcu wyrzucił z siebie, co naprawdę myśli o muzycznym polityku lub – jak chcą inni – o politycznym muzyku.

 

Bezwolne pionki parlamentarne i dla kogo pracuje Kukiz?

Sanocki pisze o swym niedawnym guru m.in.:  „nie zgadzam się z despotyzmem i chaosem, jaki towarzyszy jego (Kukiza, przyp. MC)  działaniom – i właśnie to było powodem naszego rozstania. Przyczyny te działają w dalszym ciągu i to one – a nie jakieś wrogie siły – doprowadzą, moim zdaniem, do dezintegracji klubu Kukiz’15, który w gruncie rzeczy jest fan-clubem jego lidera, a nie poważną formacją polityczną. Stanisław Tyszka i inni funkcjonariusze tej formacji powinni raczej zająć się tym z czyjego namaszczenia lider tej formacji demontuje dobrze zapowiadającą się inicjatywę obywatelską i w czyim interesie i z jakich przyczyn przeszedł do obozu Platformy i Nowoczesnej, które to formacje oficjalnie niedawno jeszcze tak ostro krytykował?”

Sanocki życzy swoim byłym kolegom klubowym, „żeby mieli odwagę wywalczyć sobie większą dozę samodzielności i by nie byli bezwolnymi pionkami w grze, którą nie wiadomo kto planuje i która na pewno nie służy Polsce”.

Po wystąpieniu z klubu Kukiz’15 Kornela Morawieckiego (w kwietniu 2016) Janusz Sanocki – współtwórca ruchu Kukiza i były członek Rady Społecznej tegoż ruchu, a obecnie poseł niezrzeszony,  zauważa ironicznie: „Morawiecki zarówno pod względem osobistej historii, wiedzy, politycznej, kultury góruje nad byłym liderem zespołu „Piersi” tak jak Mont Blanc góruje nad Kopą Biskupią. Morawiecki ma coś do powiedzenia w polityce i nie są to wyskoki podobne do tych, jakie wykonuje Paweł Kukiz – raz w prawo, raz w lewo. W tej sytuacji od dawna było wiadomo, że przy pierwszej okazji Kukiz pozbędzie się Kornela z klubu – dwóch gwiazd w jednym fan-klubie być nie może. A klub „Kukiz’15” to typowy fan-club jednego lidera,  dyktującego każdemu posłowi co ma robić i nie znoszącego sprzeciwu. Tak było i w tym głosowaniu. Klub Kukiza nie uzgodnił stanowiska przed głosowaniem i teoretycznie każdy poseł mógł był robić co chciał. Ale Kukiz na sali sejmowej kazał posłom wyjąć karty z czytników. Tak działa coś, co miało być ‘otwartym ruchem obywatelskim’, wolnym od partyjniactwa. O Ironio – bogini rockmenów!”.

Fenomen Kukiza jest podobny do Leppera, Giertycha czy Palikota. W pewnym momencie, gdy frustracja społeczna dochodzi do zenitu, na polskiej scenie politycznej pojawia się watażka, który dzięki populistycznym hasłom zyskuje poparcie kilkunastu procent społeczeństwa, wprowadza do Sejmu sporą ilość przypadkowych, posłusznych mu bezwzględnie ludzi, a następnie trwoni w dziwny sposób dotychczasowe poparcie społeczne.

W ten sposób funkcjonuje na zasadzie wentyla bezpieczeństwa. Gromadzi wokół siebie niezadowolonych ludzi, daje im nadzieję na poprawę losu, a następnie doprowadza do upadku swej formacji politycznej. Ludzie niezadowoleni ze status quo nie tylko tracą możliwość wpływania na bieg wydarzeń, ale zniechęcają się na pewien czas do jakiegokolwiek działania politycznego.

Oczywiście nie mając twardych dowodów, możemy dzisiaj jedynie spekulować, czy zjawisko tu opisane wynika jedynie z braku rozsądku wodza ruchu protestu, czy też – jak sugeruje Janusz Sanocki – jest rezultatem manipulacji jakichś sił spoza tegoż ruchu. Jakby nie było – kiedyś rolnicy, a dzisiaj głównie młodzi, sfrustrowani ludzie tracą nadzieję na to, iż ich guru może polską rzeczywistość uczynić nieco lepszą.

Marek Ciesielczyk

Autor jest doktorem politologii Uniwersytetu w Monachium, był profesorem nauk politycznych w University of Illinois w Chicago, pracownikiem naukowym Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, Fellow w European University Institute we Florencji, jest autorem pierwszej w języku polskim historii KGB, od ponad 20 lat jest zaangażowany w ruch na rzecz JOW, w 2015 roku doprowadził swym protestem wyborczym do unieważnienia wyborów samorządowych w Tarnowie, gdzie w wyniku powtórzonych wyborów został radnym miejskim – więcej: www.marekciesielczyk.com

kukiz-muzyczny-polityk-czy-polityczny-muzyk

Przyłącz się do akcji OBURZONYCH !

Przyłącz się do akcji – listy do zbierania podpisów na: www.oburzeni.pl   – patrz niżej kolejny felieton Marka Ciesielczyka w Gazecie Krakowskiej nt. telewizyjnej wazeliny

oburzeni-zbieraja-podpisy

Kliknij na felieton myszką, by powiększyć tekst:

felieton-ciesielczyka-gk-22-wrzesnia-2016

Media o wniosku OBURZONYCH o tymczasowe aresztowanie Gronkiewicz-Waltz:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019393,title,Oburzeni-zlozyli-zawiadomienie-do-prokuratury-ws-Hanny-Gronkiewicz-Waltz,wid,18512534,wiadomosc.html?ticaid=117c66

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/warszawa/chca-referendum-i-aresztu-dla-prezydent-stolicy_894051.html

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,oburzeni-chca-tymczasowego-aresztu-dla-gronkiewicz-waltz,212334.html

http://wpolityce.pl/polityka/309077-odwolac-hanne-gronkiewicz-waltz-stoleczni-oburzeni-zaczynaja-zbiorke-podpisow-pod-wnioskiem-o-referendum

http://nczas.com/wiadomosci/polska/chca-aresztowania-gronkiewicz-waltz/

http://m.niezalezna.pl/86436-gronkiewicz-waltz-trafi-do-aresztu-stowarzyszenie-oburzeni-skarzy-prezydent-warszawy

 

 

Wniosek o aresztowanie Gronkiewicz-Waltz !

Stowarzyszenie OBURZENI, które kilkanaście dni temu złożyło wniosek o przeprowadzenie referendum ws. odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji Prezydenta Warszawy, kieruje do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez nią przestępstw (polegających m.in. na naruszeniu art. 231, par.1 i 296, par.1 Kodeksu karnego) wraz z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie p. Gronkiewicz-Waltz. 

W uzasadnieniu czytamy m.in.:Z uwagi na poważny charakter podejrzeń, uprawdopodobnionych przez liczne, konkretne zarzuty podnoszone publicznie, zagrożenie wysoką karą pozbawienia wolności oraz aktualne sprawowanie przez p. Gronkiewicz-Waltz funkcji Prezydenta Miasta, a więc potencjalne zagrożenie możliwą próbą utrudniania śledztwa, składamy wniosek o tymczasowe aresztowanie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz do czasu zakończenia ewentualnego śledztwa.”

patrz: www.oburzeni.pl

Nareszcie wolność mierzymy w podpisach a nie Krzyżami

Szanowne Panie i Panowie,

Stowarzyszenie OBURZENI formalnie wystąpiło z inicjatywą referendalną, akcja została poparta przez inne organizacje i osoby prywatne, ale zadanie jest olbrzymie i nasze siły mogą okazać się za małe.

Obecnie zwracam się do Was, do wszystkich osób podzielających pogląd, że p. Gronkiewicz nie powinna być nadal prezydentem naszego Miasta i jednocześnie uprzejmie proszę o wsparcie naszego działania.
Zwracam się do wszystkich osób mieszkających w Warszawie lub okolicy lub pracujących w Warszawie, proszę włączcie się w akcję zbiórki podpisów wyborców pod wnioskiem o odwołanie p. Hanny Gronkiewicz – Waltz z funkcji prezydenta Warszawy.

Od nikogo nie oczekuję wielodniowego zaangażowania. Proszę tylko o pobranie listy do zbierania podpisów ze strony www.oburzeni.pl lub innego miejsca i zebranie podpisów wśród swoich bliskich i znajomych a następnie przekazanie podpisanych list do sztabu lub o tel. 531 825 787 a sami je odbierzemy.

Obecnie żyjemy w czasach totalnego zakłamania, ludzie władzy kłamią w żywe oczy, rozkradają nasz narodowy majątek i nie odczuwają z tego powodu żadnego wstydu. Więcej, oni są przekonani, że są suwerenem a więc właścicielem …. jak to wyraziła uczestniczka kongresu sędziów. Jak powszechnie wiadomo, suweren może kłamać, kraść, wydawać niesprawiedliwe wyroki pozbawiające ludzi majątku i godności a nawet zabijać.

Rozkradanie majątku Warszawy przez zorganizowane grupy z udziałem ludzi zatrudnionych w sądach (włącznie z najwyższym), działające w porozumieniu z „demokratycznie wybraną” władzą samorządową i rządową jest faktem, którego już nikt nie neguje a reżimowe media codziennie tym tematem epatują widzów.

Odwołanie prezydent Warszawy p. Hanny Gronkiewicz – Waltz jest koniecznością i naszym obywatelskim obowiązkiem. Miejsce ludzi odpowiedzialnych za ten proceder jest na ławie oskarżonych a nie w sejmie, w sądzie czy urzędzie. Prezydent Warszawy jest osobą, która może dostarczyć prokuraturze wiele bardzo cennych informacji dotyczących procederu określonego jako dzika reprywatyzacja obejmującego swym zasięgiem wiele polskich miast.

Proszę Państwa, nadszedł czas PRAWDY. Zróbmy coś dobrego dla Polski, naszego Miasta, naszych rodzin a w końcu i dla siebie, i nie pozostawajmy jak to wiele razy bywało …. gadaczami, ludźmi którzy chcą dobrze. Przypomnę, że dobrymi chęciami to wybrukowane jest Piekło.

Do realizacji naszej inicjatywy referendalnej potrzebny jest każdy człowiek każdy, kto rozumie, o co chodzi. Dziś możemy doprowadzić do zmiany na lepsze używając naszych podpisów a nie zawsze tak było i nie zawsze tak musi być. Przypomnę słowa naszego wielkiego Rodaka, że wolność nie jest nam dana, wolność jest nam zadana, o którą trzeba upominać się codziennie.

Jesteśmy w momencie przełomowym, obecnie liczy się każdy podpis i liczy się każdy dzień. Pokażmy, że jesteśmy mądrzejsi, nie powtarzajmy błędów poprzednich epok, gdzie śpiewano, że „wolność Krzyżami się mierzy”.

Dziś wolność mierzymy ilością podpisów. Podpisów o referendum w sprawie odwołania p. Gronkiewicz a tak naprawdę podpisów przeciwko bezprawiu ludzi władzy, tj. polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, komorników, banków i korporacji oraz reżimowych mediów.

 

16 wojewódzkich sejmików antysystemowych OBURZONYCH i dwa ogólnopolskie

W ciągu ostatnich 6 miesięcy (w okresie 19 marca – 10 września 2016) stowarzyszenie OBURZENI zorganizowało swe sejmiki antysystemowe we wszystkich 16 województwach. Odbyły się także dwa ogólnopolskie zebrania tego typu.

Celem tej operacji było zbudowanie struktur terenowych, które rozpoczęłyby przygotowania (w tym tworzenie niezależnych list wyborczych) do wyborów samorządowych za dwa lata i wyborów do parlamentu za trzy lata. Pozyskano koordynatorów akcji prawie we wszystkich 380 powiatach. Mają oni stworzyć teraz struktury w każdej z 2500 gmin polskich.

Oburzeni chcą pod koniec tego lub na początku przyszłego roku zorganizować ogólnopolski kongres w Sali Kongresowej w PKiN w Warszawie z udziałem 2-3 tysięcy swych działaczy.

Wcześniej rozpoczną akcję zbierania 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem trzech ustaw ws. ograniczenia przywilejów parlamentarzystów, tj. redukcji liczby poselskich kadencji do dwóch, wprowadzenia możliwości odwoływania posła w czasie kadencji (w drodze referendum) oraz obniżenia wynagrodzenia posła do 6 tys. zł brutto miesięcznie.

Kilka dni temu OBURZENI złożyli – na razie jako jedyni – wniosek o przeprowadzenie referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Poniżej lista sejmików, DEKALOG OBURZONYCH oraz teksty obrazujące założenia programowe.

Lista dotychczasowych sejmików antysystemowych z linkami do relacji filmowych:

Pierwszy Ogólnopolski Sejmik Antysystemowy – OSA – Warszawa – 19 marca 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=vNHvULDamGg

Drugi Ogólnopolski Sejmik Antysystemowy – OSA – Rowy k. Łeby – 30 kwietnia – 3 maja 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=OSdTW7soXdI

Lubelski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Lublin – 8 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=kC-3JuEKUB8

Podkarpacki Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Rzeszów – 17 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=MrBUT6i1A0k

Małopolski Sejmik Antysystemowy – Kraków – 24 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=9GY_4ZanMX0

Śląski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Tarnowskie Góry – 8 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=RJglzM1WMOc

Świętokrzyski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Kielce – 22 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=S3VMx9FGOoE

Łódzki Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Łódź – 29 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=NEfRuQl1SY4

Podlaski Sejmik Antysystemowy Oburzonych  – Jezioro Rajgrodzkie k. Augustowa/Grajewa – 25 czerwca 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=TZ1mlOFlsk4

Dolnośląski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Wrocław – 3 lipca 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=sT-cLZHC4Ks

Kujawsko-Pomorski, Pomorski, Zachodniopomorski, Warmińsko-Mazurski Grudziądz – 9 lipca 2016, Gdynia – 9 lipca, Koszalin-Manowo – 10 lipca, Elbląg – 13 lipca 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=MbRZ0p5KncM

Mazowiecki Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Warszawa – 3 września 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=u29cn2O-tKk

Opolski, Wielkopolski, Lubuski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Brzeg – 9 września, Poznań – 10 września, Granice – pow. Krosno Odrzańskie – 10 września 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=xr7NV-nTAOQ

sejmiki-mapka

———————————————————————————————————-

NASZ  DEKALOG

Zaprezentowany na Podkarpackim Sejmiku Antysystemowym w Rzeszowie w dniu 17 kwietnia 2016 roku

By zrealizować nasze cele, wystarczy, że każdy uczestnik ruchu poświęci   przynajmniej jedną godzinę tygodniowo!

 1. Głównym wyznacznikiem w naszym działaniu będą podstawowe wartości chrześcijańskie. Nawet jeśli ktoś nie jest chrześcijaninem, a kieruje się Dekalogiem, jest człowiekiem, któremu można zaufać, a tego brakuje na dzisiejszej scenie politycznej.
 2. W sferze ekonomii istotnym będzie dla nas faktyczna wolność gospodarcza, która od wieków jest motorem rozwoju. Będziemy dążyć do maksymalnego ograniczenia gorsetu biurokratycznego, który go hamuje, mając jednak na uwadze konieczność pomocy tym, którzy nie z własnej winy mają ograniczone możliwości rozwoju. Zlikwidujemy np. niczym nie uzasadnione astronomiczne dysproporcje w wynagrodzeniach w sektorze publicznym (praca prezesa państwowej spółki nie jest warta 150 tys. zł miesięcznie).
 3. Nie akceptując zainstalowanego po tzw. „okrągłym stole” systemu, będziemy dążyć do:
 4. zmiany ordynacji wyborczej na JOW, jako że obecna sprawia, iż w praktyce to wodzowie partyjni, a nie wyborcy decydują o tym, kto będzie posłem,
 5. gruntownej reformy wymiaru niesprawiedliwości, m.in. wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności (także finansowej) sędziów, prokuratorów i urzędników za błędne decyzje, wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenia ław przysięgłych, systemu rotacyjnego i kadencyjności sędziów i prokuratorów, prawa do nagrywania rozpraw przez strony i media, ograniczonego jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ujawniania wizerunku skazanych za ciężkie przestępstwa, całkowitej likwidacji przedawnienia w przypadku przestępstwa korupcji,
 6. obligatoryjności referendum oraz ograniczenia do minimum progu frekwencyjnego (np. do 5-10%). Wynik ważnego referendum musi być zawsze obowiązujący dla władzy,
 7. wprowadzenia możliwości odwołania parlamentarzysty w czasie kadencji w drodze referendum, całkowitego zniesienia immunitetu parlamentarnego, ograniczenia posłowania do 1-2 kadencji, zakazu sprawowania funkcji ministra i posła/senatora równocześnie, likwidacji dotychczasowego systemu finansowania partii z naszych podatków.
 8. Nie uważamy reformy samorządowej za sukces i dlatego doprowadzimy do gruntownych zmian w samorządzie  polskim, który dzisiaj zniewolony jest przez korupcję i nepotyzm. Np. dotacje zewnętrzne (m.in. unijne) nie mogą trafiać do samorządów tylko dlatego, że lokalne władze wywodzą się z tej samej partii, co władze wojewódzkie. Doprowadzimy do likwidacji zbytecznej i kosztownej (jedynej na świecie!) podwójnej władzy wojewódzkiej – wojewoda/urząd wojewódzki oraz marszałek/urząd marszałkowski, urealnienia konsekwencji absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, ograniczenia sprawowania tych funkcji do dwóch kadencji, wprowadzenia faktycznej możliwości decydowania przez radę gminy o sprawach istotnych – np. o cenie wody, wprowadzenia zakazu pracy w urzędzie gminy najbliższych krewnych radnych tej gminy, likwidacji zbędnych powiatów, w których króluje zazwyczaj nepotyzm PSL-owski i do przejęcia ich kompetencji przez gminy i województwa, przez co zaoszczędzimy miliardy złotych, wprowadzenia JOW we wszystkich wyborach samorządowych (obecne zróżnicowanie oznacza różne traktowanie Polaków, co jest sprzeczne z Konstytucją).
 9. Naszym zdaniem albo Unia Europejska powinna zmienić swój charakter i być jedynie związkiem faktycznie suwerennych państw, które łączyć będzie wyłącznie wolny przepływ kapitału, pracowników i brak kontroli paszportowych na granicach, albo w Polsce powinno – na nowych, proponowanych przez nas zasadach, dojść do referendum w sprawie wystąpienia naszego państwa z tejże Unii.
 10. Uznając konieczność i zalety integracji różnych państw i licząc się z nieuniknionymi konsekwencjami zjawiska tzw. „wioski globalnej”, nie dopuścimy do okaleczenia czy zniszczenia naszej kultury narodowej i suwerenności państwowej. Naszym zdaniem powinny istnieć granice kulturowe, których przekroczyć nie można. Wychowanie, kształcenie, nauka czy funkcjonowanie mediów generować powinny wiedzę, dobro i piękno. Tak dzisiaj nie jest – np. dwa najlepsze polskie uniwersytety znajdują się na szarym końcu światowej listy rankingowej uczelni.
 11. Nasz ruch będzie ruchem całkowicie oddolnym – najważniejsze decyzje będą zapadać w okręgach wyborczych (teraz w 86 okręgach sejmikowych, a następnie 41 okręgach sejmowych i odpowiednio – w powiatach, gminach). Jedynym prawem i zadaniem władz centralnych ruchu jest koordynacja naszych działań na terenie całego kraju. Skład i kolejność list wyborczych (zarówno w wyborach samorządowych jak i parlamentarnych) ustalana będzie w drodze prawyborów okręgowych, w których wezmą udział wyłącznie osoby będące członkami naszego ruchu co najmniej na 3 miesiące przed wyborami (teraz – biorący udział w większości naszych spotkań, a później płacący składki członkowskie – 5-10 zł miesięcznie). Zgłoszenia kandydata do prawyborów okręgowych dokonać może grupa co najmniej 10 (jak wyżej uprawnionych) członków. Wszyscy kandydaci będą zaprezentowani wcześniej na naszych stronach internetowych, a następnie przedstawią w czasie prawyborów a) swoje dotychczasowe osiągnięcia (np. co zrobili dla swego środowiska i dla Polski), b) co mają zamiar zrobić jako radni/parlamentarzyści, c) w jaki sposób to osiągnąć. Głosowanie będzie zawsze tajne. W przyszłym procesie wyłaniania kandydatów do Sejmu decydującą rolę odgrywać będzie wynik kandydata w najbliższych wyborach do sejmiku.
 12. Koordynatorzy okręgowi w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy muszą uruchomić lokalne portale internetowe lub podstrony portalu oburzeni.pl oraz pozyskać sprawnych organizacyjnie koordynatorów we wszystkich powiatach w swoim okręgu i przynajmniej 1/3 kandydatów do sejmiku. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy muszą pozyskać koordynatorów we wszystkich gminach oraz skonstruować – przy pomocy koordynatorów powiatowych i gminnych – pełną listę kandydatów do sejmiku w każdym z 86 okręgów wyborczych. Jeśli koordynator nie będzie w stanie wykonywać tych zadań, zostanie zastąpiony przez inną osobę.
 13. Uczestnikiem naszego ruchu nie może być b. funkcjonariusz komunistycznych służb specjalnych, tajny współpracownik, kontakt operacyjny lub kontakt informacyjny Służby Bezpieczeństwa, ani też człowiek skazany za przestępstwo popełnione umyślnie i ścigane z oskarżenia publicznego (nawet jeśli skazanie uległo zatarciu).
 14. Każdy, kto będzie chciał kandydować z naszych list wyborczych musi – zgodnie z 919. § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązać się poprzez przyrzeczenie publiczne, iż wypłaci każdemu wyborcy ze swego okręgu 1.000 zł, jeśli ten udowodni, że nie zagłosował za czymś, co obiecał w czasie kampanii wyborczej.

Więcej na temat naszego programu tutaj:

http://oburzeni.pl/pierwszy-wojewodzki-sejmik-antysystemowy-lublinie-piatek/

http://oburzeni.pl/program/

http://oburzeni.pl/wybory-samorzadowe/

Rzeszów, 17 kwietnia 2016

—————————————————————————————————-

Uchwała

Świętokrzyski Sejmik Antysystemowy Oburzonych apeluje do ruchu Oburzonych, a zwłaszcza stowarzyszenia OBURZENI o rozpoczęcie akcji (m.in. zebrania 100 tysięcy podpisów) pozwalającej na realizację obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ograniczenia przywilejów posłów i senatorów RP, tj.:

 1. redukcji wynagrodzeń parlamentarzystów (jako że obecne wynagrodzenia nie są adekwatne do niskiej jakości ich pracy oraz morale, a także do obecnych dochodów Polaków) ,
 2. zmniejszenia liczby posłów (w przypadku Sejmu nie sprawdza się reguła, że ilość przechodzi w jakość) ,
 3. likwidacji Senatu RP (który jest instytucją fikcyjną, a więc całkowicie niepotrzebną),
 4. likwidacji immunitetu parlamentarzystów (nie widzimy powodu, by nie odpowiadali oni przed sądami jak każdy inny obywatel RP),
 5. ograniczenia liczby kadencji poselskich (praktycznie dożywotni charakter „posady” parlamentarzysty w wielu wypadkach jest korupcjogenny),
 6. zakazu łączenia funkcji parlamentarzysty i ministra (władza ustawodawcza nie może być równocześnie władzą wykonawczą),
 7. możliwości odwoływania posła w czasie kadencji (w tej chwili parlamentarzyści zupełnie nie liczą się ze zdaniem swych wyborców, zachowując lojalność tylko wobec wodza partyjnego, który w kolejnych wyborach może nie wystawić ich po prostu na listę wyborczą),
 8. likwidacji finansowania partii z budżetu państwa (dlaczego z naszych podatków musimy finansować partie, których nie popieramy).

Kielce, 22 maja 2016

———————————————————————————————————

ZAMIAST PROGRAMU WYBORCZEGO

Polska to taki piękny i zarazem dziwny kraj…

Kraj, w którym wystarczy niecałe 19% głosów wszystkich osób uprawionych do głosowania, żeby nim rządzić.

Kraj – jedyny na świecie, w którym 38 równa się 51, bo tylko 38%  procent głosów wystarczy, by mieć większość w parlamencie.
Kraj, w którym kawa z mlekiem obłożona jest 23% VAT, a bez mleka 8%, kołyski –  23%, a trumny – 8% VAT.

Kraj, w którym za posiadanie marihuany dostaje się wyższe wyroki niż za gwałt albo ciężkie pobicie.

Kraj, w którym lepiej się opłaca wyrzucić żywność na śmietnisko, niż dać biednym.
Kraj, w którym komornik może zająć hipotekę za śmiesznie niski dług i nikt nic z tym nie zrobi.

Kraj, w którym można oglądać filmy pornograficzne od 18 lat, a uprawiać seks od 15.

Kraj, w którym w promieniu kilku kilometrów nie można wybudować alternatywnej drogi, bo zakazuje tego tajna umowa, podpisana między państwem, a firmą najbogatszego Polaka, której prezesem został polityk, biorący udział w jej podpisaniu.
Kraj, w którym zwierzęta w sprywatyzowanej weterynarii mają szybszy dostęp do pomocy medycznej niż polski pacjent w państwowych szpitalach.

Kraj, w którym lekarze potrafią pracować przez 175 godzin bez przerwy.

Kraj, w którym posiadając mieszkanie własnościowe, gdy zawali ci się dach i część domu, odbudowujesz go na koszt własny i dalej płacisz czynsz.
Kraj, w którym za fałszerstwo pieniędzy można dostać 25 lat pozbawienia wolności, a za morderstwo 15.
Kraj, w którym (poza pewnymi wyszczególnionymi przypadkami) nie można bez zezwolenia urzędnika ściąć drzewa na swojej posesji.
Kraj, w którym były minister finansów potrzebował 8 wiceministrów finansów, żeby móc ”sprawnie” zarządzać finansami państwa.
Kraj, w którym lepiej zarabia się w sferze budżetowej niż prywatnej, w którym prezes państwowej firmy może zarabiać (czytaj: wyciągać z kieszeni podatników) ok. 150 tysięcy zł miesięcznie.
Kraj, w którym niepracujący emeryt musi płacić podatek dochodowy.

Kraj, w którym fotoradary chowa się w kubłach do śmieci i udaje, że walczy z piractwem na drogach.

Kraj, w którym wystarczy zebrać grupkę wyrostków i pobić kogoś ze skutkiem śmiertelnym, żeby uniknąć odpowiedzialności za zabójstwo.
Kraj, w którym łatwiej zdobyć licencję pilota szybowca, niż zdać egzamin na prawo jazdy.
Kraj, w którym prostytutki zwalnia się z płacenia podatków, a karetki służące do ratowania życia – obejmuje akcyzą.
Kraj, w którym Sejm liczy 460 posłów, a liczba ludności wynosi 38 mln, podczas gdy w USA Izba Reprezentantów liczy 435 kongresmenów, przy ludności przekraczającej 314 mln.
Kraj, w którym pociągi jeżdżą wolniej niż przed wojną.
Kraj, w którym kierowca płacący podatek drogowy, musi dodatkowo zapłacić za to, by przejechać się autostradą, wybudowaną za pieniądze z budżetu państwa (tj. jego podatków).
Kraj, w którym za słowa: Murzyn, Ciapaty albo Żyd można zostać skazanym z art 256 k.k.
Kraj, w którym urzędy skarbowe w tej samej miejscowości potrafią mieć różną interpretację  tego samego przepisu.
Kraj, w którym ”spadochroniarz” otrzymujący 7 tys. głosów w wyborach, dostaje się do Sejmu, a ktoś, na kogo głosuje 200 tys. osób, do niego się nie dostanie, bo partia, z której startuje, nie przekroczyła wymaganych 5% głosów.

Kraj, w którym opłacanym z naszych podatków dyrektorem sejmowego biura rzekomo „antysystemowego” klubu parlamentarnego,  może być osoba skazana w przeszłości za kradzieże i oszustwa.

Kraj, z którego wystarczy wyjechać za granicę i tam ogłosić upadłość, by wystrychnąć na dudka wierzycieli, a następnie zostać posłem.

Kraj, w którym funkcjonariusze przestępczych instytucji (jak np. SB) mają kilka razy wyższe emerytury niż ich ofiary.

Kraj, w którym państwową stadniną koni może zarządzać człowiek, który zwierze to widział tylko na obrazku.

Kraj, w którym rodzice nie mogą decydować, co ich dzieci mają jeść w szkołach.
Kraj, w którym podatek VAT jest tak skomplikowany, że komentarz do niego liczy ponad 2 tys. stron.
Kraj, w którym portal internetowy dla bezdomnych potrafi kosztować 50 milionów zł, 1 km autostrady – ponad 200 milionów zł, „Gniazdo Narodowe” jest droższe od stadionu w Monachium, a Możejki, których nikt teraz nie chce kupić – 11 miliardów zł.
Kraj, w którym morderca i bandyta ma więcej praw niż jego ofiara.
Kraj, w którym nie można stosować oleju z konopi indyjskich w celu leczenia takich chorób, jak padaczka czy stwardnienie rozsiane.
Kraj, w którym lepiej być alkoholikiem i bezrobotnym, niż człowiekiem uczciwie pracującym i płacącym podatki.
Kraj, w którym można złożyć miliony podpisów obywateli przeciwko szkodliwym dla nich ustawom, a „władza” i tak ma to w czterech literach.
Kraj, w którym ministerstwo finansów liczy 32 departamenty i 7 biur, ilość urzędników przekroczyła oficjalnie 500 tysięcy, a szacuje się, że może wynosić nawet milion.

Kraj – jedyny na świecie, w którym opłacamy podwójną biurokrację wojewódzką (urzędy marszałkowskie i urzędy wojewódzkie).

Kraj, w którym prawo dopuszcza, by w gminie/mieście wójtem, burmistrzem lub prezydentem był mąż, a w urzędzie tej samej gminy/miasta dyrektorem wydziału była jego żona, by radny – obchodząc z łatwością obowiązujące prawo – mógł świadczyć pracę i pobierać wynagrodzenie od jednostek swej gminy.

Kraj, którego konsul prowadzący samochód pod wpływem alkoholu ucieka z miejsca spowodowanego przez siebie wypadku dwa dni po przejęciu przez siebie placówki dyplomatycznej.

Kraj, w którym kwota wolna od podatku  (3.091 zł)  jest nieco wyższa niż w Ghanie, a niższa niż np. w Zambii. Kwota zmniejszająca podatek jest porównywalna z  minimum egzystencji – 544,09 zł w 2014 roku.
Kraj, w którym Sejm cierpi na permanentną „sraczkę legislacyjną”, produkując tysiące stron bezużytecznych przepisów.

Kraj, w którym schemizowana i trująca żywność GMO spełnia standardy unijne, podczas gdy zdrowe przetwory polskich rolników są nielegalne.

Kraj, którego trzech pierwszych prezydentów oskarża się o współpracę z komunistycznymi służbami specjalnymi.

Kraj rządzony od 25 lat przez tę samą – ok. 300-osobową grupę ludzi, zmieniających tylko do czasu do czasu przynależność partyjną lub nazwy swych partii.

Ruch OBURZONYCH położy kres tym absurdom.

My, Polacy zasługujemy na normalne państwo.

www.oburzeni.pl    e-mail:  antypartia@oburzeni.info   tel. + 48 601 255 849   lub    531 825 787

Obnizyć wynagrodzenie posłów do 6 tys. zł, ograniczyć ilość kadencji do dwóch i wprowadzić mozliwość odwołania posła w czasie kadencji!

W piątek i sobotę (9-10 września 2016) odbyły się wojewódzkie sejmiki antysystemowe Oburzonych (opolski, wielkopolski i lubuski) w Brzegu, Poznaniu i Granicach (powiat Krosno Odrzańskie).

Relacja filmowa tutaj:

Były to trzy ostatnie województwa, w których nie odbyły się jeszcze do tej pory sejmiki antysystemowe Oburzonych. Tym samym tego typu imprezy miały miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy we wszystkich 16 województwach. W wyniku tej operacji Oburzeni mają swych przedstawicieli prawie we wszystkich 380 powiatach.

Następnym krokiem będzie kongres Oburzonych w Sali Kongresowej w Warszawie (np. 10 listopada, jeśli pozwolą na to warunki organizacyjne lub na początku stycznia 2017) oraz akcja zbierania 100 tysięcy podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą (przedstawimy projekty ustaw ws. możliwości odwołania posła w czasie kadencji w wyniku referendum w okręgu posła, obniżenia wynagrodzenia parlamentarzystów do 6 tys. zł miesięcznie, ograniczenia ilości kadencji posłów do dwóch i likwidacji immunitetu poselskiego).

Oczywiście w tej chwili najważniejszą naszą akcja jest bieranie podpisów w Warszawie pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. odwołania Prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz- Waltz – patrz tekst niżej i wyżej.

sejmiki

P.S.

8 września 2016 m.in. Wiadomości TVP, Wydarzenia Polsat, Fakty TVN podały informację, iż stowarzyszenie OBURZENI złozyło wniosek o referendum ws. odwołania prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Poza tym informowały o tym także m.in.:

TVP Info:  http://www.tvp.info/26860869/oburzeni-chca-odwolac-hanne-gronkiewiczwaltz

POLSAT:  http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-09-07/stowarzyszenie-oburzeni-zlozylo-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-prezydent-warszawy/

Telewizja  Republika:  http://telewizjarepublika.pl/oburzeni-chca-odwolania-hgw-gut-nie-ma-miejsca-na-takie-bezprawie-na-kradzieze-na-przestepstwa-prawie-jawne,37647.html

TVP:  http://vod.tvp.pl/8306567/08092016

RMF:  http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-jest-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-prezydent-hanny-gronk,nId,2265056

Polskie Radio:  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1665365,Oburzeni-zlozyli-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-Hanny-GronkiewiczWaltz

Gazeta Prawna:  http://www.gazetaprawna.pl/wideo/974497,chcemy-odwolac-hanne-gronkiewicz-waltz-w-drodze-referendum.html

ESKA:  http://warszawa.eska.pl/a-newsy/jest-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-hanny-gronkiewicz-waltz-b8c08da6/261362

ONET:  http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-do-ratusza-wplynal-wniosek-w-sprawie-referendum/cv44t6

Rzeczpospolita:  http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/160909267-Stowarzyszenie-Oburzeni-sklada-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-Hanny-Gronkiewicz-Waltz.html

 TVN:  http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,jest-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-hanny-gronkiewicz-waltz,211025.html

 Dziennik.pl:  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/530441,pis-chwali-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-hanna-gronkiewicz-waltz-moze-doprowadzic-do-wyborow.html

Nasz Dziennik:  http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/166161,bitwa-o-stery-warszawy.html

Radio dla Ciebie:  http://www.rdc.pl/informacje/jest-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-hanny-gronkiewicz-waltz-posluchaj/

Wprost:  https://www.wprost.pl/kraj/10022342/Jest-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-Hanny-Gronkiewicz-Waltz.html

Fakt:  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/bedzie-referendum-ws-odwolania-prezydent-warszawy-jest-wniosek/ehptsdx

 dorzeczy.pl:  http://dorzeczy.pl/id,10225/Oburzeni-chca-referendum-ws-odwolania-prezydent-stolicy.html

Wyborcza:  http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20659593,reprywatyzacja-zlozono-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-gronkiewicz-waltz.html?disableRedirects=true

parlamentarny.pl:  http://www.parlamentarny.pl/ludzie/pis-referendum-ws-odwolania-prezydent-stolicy-moze-miec-bardzo-istotne-znaczenie,13849.html

gazeta.pl:  http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141637,20660654,zlozyli-wniosek-o-referendum-w-sprawie-odwolania-hanny-gronkiewicz-waltz.html

KORWIN-MIKKE.PL:  http://korwin-mikke.pl/wazne/zobacz/jest_wniosek_o_referendum_ws_odwolania_prezydent_warszawy/135024

 wPolityce.pl:  http://wpolityce.pl/polityka/307652-oburzeni-chca-odwolania-gronkiewicz-waltz-pod-wnioskiem-o-referendum-zebrali-130-podpisow

niezależna.pl:  http://niezalezna.pl/85721-jest-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-hanny-gronkiewicz-waltz

natemat.pl:  http://natemat.pl/189379,odwolaja-gronkiewicz-waltz-stoleczny-ratusz-przyjal-wniosek-o-referendum

superbiz:  http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/oburzeni-zlozyli-wniosek-o-odwolanie-odwolanie-gronkiwicz-waltz_888881.html

WAWA:  http://wawalove.pl/Gronkiewicz-Waltz-przeciwna-referendum-ws-jej-odwolania-To-dezorganizacja-pracy-dla-ratusza-a23926

USOPAŁ:  http://www.usopal.pl/publicystyka/5475-oburzeni-skadaj-wniosek-o-referendum-ws-odwoania-gronkiewicz-waltz

warszawawpigulce.pl:  http://warszawawpigulce.pl/jest-wniosek-o-referendum-ws-odwolania-hanny-gronkiewicz-waltz/

Dobre obyczaje

Dobre obyczaje

Artur Żurawik

KLAUZULA GENERALNA „DOBRYCH OBYCZAJÓW” – UJĘCIE TEORETYCZNE

Tradycyjne rozumienie dobrych obyczajów wiązało się ściśle z pojęciem moralności. To ona miała służyć za punkt wyjścia do dalszych rozważań i stanowiła kryterium, do którego należało sięgać. Do moralności jako jedynego kryterium ocennego odwoływano się m.in. w słowach: „Warunek jest sprzeczny z dobremi obyczajami, jeżeli wykracza przeciw przyjętym w społeczeństwie zasadom moralności, np. pojęciom o obowiązkach rodzinnych, religijnych, o obowiązkach wdzięczności względem pewnych osób itp.”

Z. Fenichel w latach trzydziestych XX w. pisał: „Do teoretyków głoszących ten pogląd należą m.in. Kohler, Hachenburg, Zittelman, Planck, Oertmann, a przede wszystkim Lotmar, który widzi w dobrych obyczajach obecną rzeczywiście obowiązującą moralność. Uczeni ci różnią się jedynie co do tego, czy ma to być moralność całego narodu (Enneccerus, Lotmar), czy też pewnych klas, zawodów, stanów itd. (Oertman, Regelsberger)”. Wątpliwości wysuwano  również w kwestii, czy chodzi tu o moralność absolutną, istniejącą obiektywnie i niezależnie od przeważających zapatrywań społecznych12, czy też o moralność innego rodzaju, taką, przy której decydujące są przeważające zapatrywania co do tego, co jest moralne.

Kryterium moralności nie było jednak jedynym, często łączono je z innymi, niekiedy bardzo zbliżonymi. Szerokim echem odbiło się (również w Polsce) orzeczenie Sądu Rzeszy z 11 kwietnia 1901 r., który nakazywał sędziemu kryteria dla tego pojęcia brać „z poglądów moralnych i uczuć przyzwoitości wszystkich słusznie i sprawiedliwie myślących”. Jest to tzw. formuła przyzwoitości (Anstandsformel). Oceniając cytowane orzeczenie Z. Fenichel jed­nak pisał: „Tych słów używa judykatura ta następnie w całym szeregu orzeczeń […] tworząc – jak niektórzy twierdzą – nowe pojęcie prawne, które nie jest identyczne z pojęciem moralności, ani obyczajów”. Nadto pojawiły się spory na tle przyjmowanego kręgu osób słusznie i sprawiedliwie myślących18. Część chciała odwoływać się tu do ocen sędziów, jako reprezentantów słusznie i sprawiedliwie myślących, a jeszcze inni, krytykując poprzednie stano­wisko uznali, że powinno się tu mieć na uwadze poglądy osób szanujących prawo.

Powyższe niedogodności nie stanowiły przeszkody w wysunięciu poglądu zawartego w opracowaniu z 1929 r. Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami, gdzie czytamy: „O wykroczeniu przeciw dobrym obyczajom w przypadkach konkretnych sędzia orzekać będzie na podstawie swego uznania, kierując się przytem poczuciem godziwości ogółu ludzi, myślących sprawiedliwie i słusznie […]”. Autorzy doprecyzowują jednak tak postawione tezy, wskazując na dalsze kryteria i stwierdzając: „Dobre obyczaje są przeto wskazówką postępowania, istniejącą objektywnie w poczuciu etycz- nem społeczeństwa (względnie, o ile idzie o uczciwość kupiecką, w poczuciu kół kupieckich). Za miarę tych wymagań etycznych bierze się przeciętny poziom moralny, właściwy godziwemu życiu zarobkowemu i gospodarczemu. Nie mogą przeto decydować o granicach dobrych obyczajów poglądy ludzi o szczególnie idealistycznym lub niekupieckim sposobie myślenia (np. zdolnych do poświę­ cania własnej godziwej korzyści na rzecz interesów swych bliźnich). Tak samo jednak z drugiej strony praktyki widocznie nieetyczne, choćby zakorzeniły i rozpowszechniły się w pewnych sferach, nie mogą przez ten zwyczaj być uznane za mieszczące się w granicach dobrych obyczajów. Wobec tego, że ocena, czy dane działanie obraża dane obyczaje, zależy od czynników objektywnych, obojętnąjest w zasadzie rzeczą, co sam działający sądzi o tej kwestii”

Pełny tekst artykułu w pliku PDF

więcej: Artur Żurawik, Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i dobra wiara: ujęcie teoretyczne  

Klauzula generalna dobrych obyczajów nie jest w ustawo­ dawstwie polskim konstrukcją nową, pojawiła się bowiem już w Kodeksie Napoleona. Po II Wojnie Światowej straciła na znaczeniu, gdyż została wyparta przez klauzulę zasad współżycia społecznego, ostatnio jednak ponownie wraca do łask naszego ustawodawcy. Dzięki temu wzrasta za­ interesowanie nią w doktrynie, również ze względu na pewne problemy związane z wdrażaniem przepisów wspólnotowych do prawa polskiego…

---

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…

Oto rzeczy, których się nauczyłem:

   * Dziel się wszystkim.

   * Graj fair.

   * Nie bij ludzi.

   * Odkładaj rzeczy na miejsce.

   * Sprzątaj po sobie.

   * Nie bierz rzeczy, które nie są twoje.

   * Jeśli kogoś skrzywdzisz – przeproś.

   * Myj ręce przed jedzeniem.

   * Spuszczaj wodę.

   * Gorące ciasteczka i zimne mleko są zdrowe.

   * Prowadź zrównoważone życie – ucz się, myśl, rysuj, maluj, śpiewaj, tańcz
i baw się po trochu każdego dnia.

   * Każdego popołudnia utnij sobie drzemkę.

   * Kiedy wychodzi się w świat trzeba uważać na samochody, trzymać się
za ręce i nie oddalać się.

   * Bądź świadomy, że istnieją rzeczy niewyjaśnione. Pomyśl o małym
ziarenku w styropianowym kubku: korzenie rosną w dół, liście rosną
w górę i nikt naprawdę nie wie dlaczego. Tak dzieje się ze wszystkim.

   * Złote rybki, chomiki, białe myszki i nawet małe ziarenka
w styropianowym kubku – wszystko przemija. My też.

   * Pamiętaj o „Elementarzu” i pamiętaj pierwsze słowo, którego się
nauczyłeś – najważniejsze ze wszystkich.

Robert Fulghum 

„All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten”,

Villard Books, New York 1988

więcej: Wiktoria Gomolla, Nauczanie dzieci dobrych manier

Porno-kryminały

Porno-kryminały     

 Szanowni Państwo!

   W przyrodzie, i nie tylko, obserwuje się wypieranie tego co dobre, tym co gorsze (dobry pieniądz wypierany jest przez zły pieniądz – M. Kopernik). Po malarstwie i teatrze przyszedł czas na literaturę, nawet tą lekceważoną przez „prawdziwych artystów”, czyli popularne kryminały, których już w czystej postaci nie uświadczysz.  Poprawni politycznie autorzy (a innych się nadal nie promuje, a więc i nie sprzedaje) pisują wyłącznie porno-kryminały – taki nowy gatunek literacki, który wyparł dwa poprzednie, czyli kryminał czytany dla gimnastyki szarych komórek oraz czysta pornografia. Przypomina to tort z ząbkiem czosnku (a właściwie kieliszkiem dziegciu) zamiast wisienki, albo nowatorskie  zainstalowanie klozetu w jadalni.

   W ten sposób nareszcie rodzimi autorzy dostąpili zaszczytu promocji przez dystrybutorów, którzy dotąd ślepi byli na polską literaturę. Woleli promować np. amerykańską, za którą szły konkretne pieniądze. Teraz nawet Polak może zostać autorem bestsellera! Mieć pomysł i dobry warsztat pisarski, to jednak za mało. Najważniejsze są: język i postacie. Nie wystarczy używać k… zamiast przecinka. Dopiero żonglerka wszelkimi wulgaryzmami ukazuje mistrza. Bohaterami pierwszoplanowymi powinni być rozkoszni zboczeńcy seksualni, przy czym nigdy, przenigdy nie mogą okazać się zbrodniarzami – dokładnie odwrotnie jak w życiu. Powinien też wystąpić ksiądz katolicki, jeśli nie koniecznie w roli mordercy, to przynajmniej ofiary, której taki los „się należał”.

   Trzymając się tych zasad ma się szanse na sukces krajowy, a może nawet zagraniczny. Odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach dołożą na pewno starań do sukcesu literackiego.

 Pozdrawiam

Małgorzata Todd