Apel stowarzyszenia OBURZENI o poparcie antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP

Apel stowarzyszenia OBURZENI do antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP: Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikke, Mariana Kowalskiego, Pawła Kukiza i Jacka Wilka oraz do członków i sympatyków OBURZONYCH

Szanowni Państwo,

jako stowarzyszenie grupujące zwolenników obalenia pomagdalenkowego systemu, domagających się m.in. zmiany obecnej tzw. „proporcjonalnej” ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, zastąpienia funkcjonującego w Polsce wymiaru niesprawiedliwości na sprawiedliwy system prawa (z faktyczną odpowiedzialnością urzędników, sędziów, prokuratorów za popełnione błędy) oraz obligatoryjności referendum, a także autentycznej wolności człowieka i suwerenności narodowej, apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny o udzielanie pomocy każdemu z w w/w antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP (np. przy zbieraniu podpisów, organizowaniu kampanii wyborczej etc.) oraz oddanie swego głosu na jednego z tych kandydatów 10 maja.

Równocześnie apelujemy do pp. Brauna, Korwin-Mikke, Kowalskiego, Kukiza i Wilka o współpracę i racjonalne wykorzystanie czasu antenowego w sposób, o jakim mów np. p. Konrad Daniel w PODZIEMNEJTV – patrz:

Jeśli nawet nie doszłoby do porozumienia w/w kandydatów na Prezydenta RP w czasie tej kampanii wyborczej, mamy nadzieję, iż wszyscy oni bez wyjątku zawrą porozumienie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, które umożliwi wystawienie jednej antysystemowej listy wyborczej i wprowadzenie do Sejmu RP liczącej się grupy osób, które będą w stanie zmienić nie tylko rząd, ale przede wszystkim szkodliwy dla Polski system, zainstalowany w naszym kraju po zdradzie narodowej w Magdalence.

Apelujemy do pp. Brauna, Kowalskiego, Korwina-Mikke, Kukiza i Wilka o wzięcie udziału we wspólnej debacie, którą zaproponował już w/w p. Konrad Daniel (np. w najbliższą sobotę lub niedzielę 7/8 marca albo 14/15 marca 2015). Deklarujemy gotowość pomocy przy organizacji takiej debaty i spotkania wyborców z w/w kandydatami na Prezydenta RP.

Antoni Gut – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI
Barbara Berecka – Wiceprzewodnicząca Rady
Marek Ciesielczyk – Wiceprzewodniczący Rady
Paweł Połanecki – Sekretarz, członek Rady
Jan Szymański – Skarbnik, członek Rady

Warszawa – Lublin – Tarnów, 4 marca 2015
www.oburzeni.pl
oburzeni1@gmail.com  lub  stowarzyszenie.oburzeni3@gmail.com
tel. 531 825 787 lub 601 255 849

Plakat_oburzeni_po_zm.-2-page-002