16 wojewódzkich sejmików antysystemowych OBURZONYCH i dwa ogólnopolskie

W ciągu ostatnich 6 miesięcy (w okresie 19 marca – 10 września 2016) stowarzyszenie OBURZENI zorganizowało swe sejmiki antysystemowe we wszystkich 16 województwach. Odbyły się także dwa ogólnopolskie zebrania tego typu.

Celem tej operacji było zbudowanie struktur terenowych, które rozpoczęłyby przygotowania (w tym tworzenie niezależnych list wyborczych) do wyborów samorządowych za dwa lata i wyborów do parlamentu za trzy lata. Pozyskano koordynatorów akcji prawie we wszystkich 380 powiatach. Mają oni stworzyć teraz struktury w każdej z 2500 gmin polskich.

Oburzeni chcą pod koniec tego lub na początku przyszłego roku zorganizować ogólnopolski kongres w Sali Kongresowej w PKiN w Warszawie z udziałem 2-3 tysięcy swych działaczy.

Wcześniej rozpoczną akcję zbierania 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem trzech ustaw ws. ograniczenia przywilejów parlamentarzystów, tj. redukcji liczby poselskich kadencji do dwóch, wprowadzenia możliwości odwoływania posła w czasie kadencji (w drodze referendum) oraz obniżenia wynagrodzenia posła do 6 tys. zł brutto miesięcznie.

Kilka dni temu OBURZENI złożyli – na razie jako jedyni – wniosek o przeprowadzenie referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Poniżej lista sejmików, DEKALOG OBURZONYCH oraz teksty obrazujące założenia programowe.

Lista dotychczasowych sejmików antysystemowych z linkami do relacji filmowych:

Pierwszy Ogólnopolski Sejmik Antysystemowy – OSA – Warszawa – 19 marca 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=vNHvULDamGg

Drugi Ogólnopolski Sejmik Antysystemowy – OSA – Rowy k. Łeby – 30 kwietnia – 3 maja 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=OSdTW7soXdI

Lubelski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Lublin – 8 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=kC-3JuEKUB8

Podkarpacki Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Rzeszów – 17 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=MrBUT6i1A0k

Małopolski Sejmik Antysystemowy – Kraków – 24 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=9GY_4ZanMX0

Śląski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Tarnowskie Góry – 8 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=RJglzM1WMOc

Świętokrzyski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Kielce – 22 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=S3VMx9FGOoE

Łódzki Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Łódź – 29 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=NEfRuQl1SY4

Podlaski Sejmik Antysystemowy Oburzonych  – Jezioro Rajgrodzkie k. Augustowa/Grajewa – 25 czerwca 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=TZ1mlOFlsk4

Dolnośląski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Wrocław – 3 lipca 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=sT-cLZHC4Ks

Kujawsko-Pomorski, Pomorski, Zachodniopomorski, Warmińsko-Mazurski Grudziądz – 9 lipca 2016, Gdynia – 9 lipca, Koszalin-Manowo – 10 lipca, Elbląg – 13 lipca 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=MbRZ0p5KncM

Mazowiecki Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Warszawa – 3 września 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=u29cn2O-tKk

Opolski, Wielkopolski, Lubuski Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Brzeg – 9 września, Poznań – 10 września, Granice – pow. Krosno Odrzańskie – 10 września 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=xr7NV-nTAOQ

sejmiki-mapka

———————————————————————————————————-

NASZ  DEKALOG

Zaprezentowany na Podkarpackim Sejmiku Antysystemowym w Rzeszowie w dniu 17 kwietnia 2016 roku

By zrealizować nasze cele, wystarczy, że każdy uczestnik ruchu poświęci   przynajmniej jedną godzinę tygodniowo!

 1. Głównym wyznacznikiem w naszym działaniu będą podstawowe wartości chrześcijańskie. Nawet jeśli ktoś nie jest chrześcijaninem, a kieruje się Dekalogiem, jest człowiekiem, któremu można zaufać, a tego brakuje na dzisiejszej scenie politycznej.
 2. W sferze ekonomii istotnym będzie dla nas faktyczna wolność gospodarcza, która od wieków jest motorem rozwoju. Będziemy dążyć do maksymalnego ograniczenia gorsetu biurokratycznego, który go hamuje, mając jednak na uwadze konieczność pomocy tym, którzy nie z własnej winy mają ograniczone możliwości rozwoju. Zlikwidujemy np. niczym nie uzasadnione astronomiczne dysproporcje w wynagrodzeniach w sektorze publicznym (praca prezesa państwowej spółki nie jest warta 150 tys. zł miesięcznie).
 3. Nie akceptując zainstalowanego po tzw. „okrągłym stole” systemu, będziemy dążyć do:
 4. zmiany ordynacji wyborczej na JOW, jako że obecna sprawia, iż w praktyce to wodzowie partyjni, a nie wyborcy decydują o tym, kto będzie posłem,
 5. gruntownej reformy wymiaru niesprawiedliwości, m.in. wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności (także finansowej) sędziów, prokuratorów i urzędników za błędne decyzje, wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenia ław przysięgłych, systemu rotacyjnego i kadencyjności sędziów i prokuratorów, prawa do nagrywania rozpraw przez strony i media, ograniczonego jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ujawniania wizerunku skazanych za ciężkie przestępstwa, całkowitej likwidacji przedawnienia w przypadku przestępstwa korupcji,
 6. obligatoryjności referendum oraz ograniczenia do minimum progu frekwencyjnego (np. do 5-10%). Wynik ważnego referendum musi być zawsze obowiązujący dla władzy,
 7. wprowadzenia możliwości odwołania parlamentarzysty w czasie kadencji w drodze referendum, całkowitego zniesienia immunitetu parlamentarnego, ograniczenia posłowania do 1-2 kadencji, zakazu sprawowania funkcji ministra i posła/senatora równocześnie, likwidacji dotychczasowego systemu finansowania partii z naszych podatków.
 8. Nie uważamy reformy samorządowej za sukces i dlatego doprowadzimy do gruntownych zmian w samorządzie  polskim, który dzisiaj zniewolony jest przez korupcję i nepotyzm. Np. dotacje zewnętrzne (m.in. unijne) nie mogą trafiać do samorządów tylko dlatego, że lokalne władze wywodzą się z tej samej partii, co władze wojewódzkie. Doprowadzimy do likwidacji zbytecznej i kosztownej (jedynej na świecie!) podwójnej władzy wojewódzkiej – wojewoda/urząd wojewódzki oraz marszałek/urząd marszałkowski, urealnienia konsekwencji absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, ograniczenia sprawowania tych funkcji do dwóch kadencji, wprowadzenia faktycznej możliwości decydowania przez radę gminy o sprawach istotnych – np. o cenie wody, wprowadzenia zakazu pracy w urzędzie gminy najbliższych krewnych radnych tej gminy, likwidacji zbędnych powiatów, w których króluje zazwyczaj nepotyzm PSL-owski i do przejęcia ich kompetencji przez gminy i województwa, przez co zaoszczędzimy miliardy złotych, wprowadzenia JOW we wszystkich wyborach samorządowych (obecne zróżnicowanie oznacza różne traktowanie Polaków, co jest sprzeczne z Konstytucją).
 9. Naszym zdaniem albo Unia Europejska powinna zmienić swój charakter i być jedynie związkiem faktycznie suwerennych państw, które łączyć będzie wyłącznie wolny przepływ kapitału, pracowników i brak kontroli paszportowych na granicach, albo w Polsce powinno – na nowych, proponowanych przez nas zasadach, dojść do referendum w sprawie wystąpienia naszego państwa z tejże Unii.
 10. Uznając konieczność i zalety integracji różnych państw i licząc się z nieuniknionymi konsekwencjami zjawiska tzw. „wioski globalnej”, nie dopuścimy do okaleczenia czy zniszczenia naszej kultury narodowej i suwerenności państwowej. Naszym zdaniem powinny istnieć granice kulturowe, których przekroczyć nie można. Wychowanie, kształcenie, nauka czy funkcjonowanie mediów generować powinny wiedzę, dobro i piękno. Tak dzisiaj nie jest – np. dwa najlepsze polskie uniwersytety znajdują się na szarym końcu światowej listy rankingowej uczelni.
 11. Nasz ruch będzie ruchem całkowicie oddolnym – najważniejsze decyzje będą zapadać w okręgach wyborczych (teraz w 86 okręgach sejmikowych, a następnie 41 okręgach sejmowych i odpowiednio – w powiatach, gminach). Jedynym prawem i zadaniem władz centralnych ruchu jest koordynacja naszych działań na terenie całego kraju. Skład i kolejność list wyborczych (zarówno w wyborach samorządowych jak i parlamentarnych) ustalana będzie w drodze prawyborów okręgowych, w których wezmą udział wyłącznie osoby będące członkami naszego ruchu co najmniej na 3 miesiące przed wyborami (teraz – biorący udział w większości naszych spotkań, a później płacący składki członkowskie – 5-10 zł miesięcznie). Zgłoszenia kandydata do prawyborów okręgowych dokonać może grupa co najmniej 10 (jak wyżej uprawnionych) członków. Wszyscy kandydaci będą zaprezentowani wcześniej na naszych stronach internetowych, a następnie przedstawią w czasie prawyborów a) swoje dotychczasowe osiągnięcia (np. co zrobili dla swego środowiska i dla Polski), b) co mają zamiar zrobić jako radni/parlamentarzyści, c) w jaki sposób to osiągnąć. Głosowanie będzie zawsze tajne. W przyszłym procesie wyłaniania kandydatów do Sejmu decydującą rolę odgrywać będzie wynik kandydata w najbliższych wyborach do sejmiku.
 12. Koordynatorzy okręgowi w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy muszą uruchomić lokalne portale internetowe lub podstrony portalu oburzeni.pl oraz pozyskać sprawnych organizacyjnie koordynatorów we wszystkich powiatach w swoim okręgu i przynajmniej 1/3 kandydatów do sejmiku. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy muszą pozyskać koordynatorów we wszystkich gminach oraz skonstruować – przy pomocy koordynatorów powiatowych i gminnych – pełną listę kandydatów do sejmiku w każdym z 86 okręgów wyborczych. Jeśli koordynator nie będzie w stanie wykonywać tych zadań, zostanie zastąpiony przez inną osobę.
 13. Uczestnikiem naszego ruchu nie może być b. funkcjonariusz komunistycznych służb specjalnych, tajny współpracownik, kontakt operacyjny lub kontakt informacyjny Służby Bezpieczeństwa, ani też człowiek skazany za przestępstwo popełnione umyślnie i ścigane z oskarżenia publicznego (nawet jeśli skazanie uległo zatarciu).
 14. Każdy, kto będzie chciał kandydować z naszych list wyborczych musi – zgodnie z 919. § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązać się poprzez przyrzeczenie publiczne, iż wypłaci każdemu wyborcy ze swego okręgu 1.000 zł, jeśli ten udowodni, że nie zagłosował za czymś, co obiecał w czasie kampanii wyborczej.

Więcej na temat naszego programu tutaj:

http://oburzeni.pl/pierwszy-wojewodzki-sejmik-antysystemowy-lublinie-piatek/

http://oburzeni.pl/program/

http://oburzeni.pl/wybory-samorzadowe/

Rzeszów, 17 kwietnia 2016

—————————————————————————————————-

Uchwała

Świętokrzyski Sejmik Antysystemowy Oburzonych apeluje do ruchu Oburzonych, a zwłaszcza stowarzyszenia OBURZENI o rozpoczęcie akcji (m.in. zebrania 100 tysięcy podpisów) pozwalającej na realizację obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ograniczenia przywilejów posłów i senatorów RP, tj.:

 1. redukcji wynagrodzeń parlamentarzystów (jako że obecne wynagrodzenia nie są adekwatne do niskiej jakości ich pracy oraz morale, a także do obecnych dochodów Polaków) ,
 2. zmniejszenia liczby posłów (w przypadku Sejmu nie sprawdza się reguła, że ilość przechodzi w jakość) ,
 3. likwidacji Senatu RP (który jest instytucją fikcyjną, a więc całkowicie niepotrzebną),
 4. likwidacji immunitetu parlamentarzystów (nie widzimy powodu, by nie odpowiadali oni przed sądami jak każdy inny obywatel RP),
 5. ograniczenia liczby kadencji poselskich (praktycznie dożywotni charakter „posady” parlamentarzysty w wielu wypadkach jest korupcjogenny),
 6. zakazu łączenia funkcji parlamentarzysty i ministra (władza ustawodawcza nie może być równocześnie władzą wykonawczą),
 7. możliwości odwoływania posła w czasie kadencji (w tej chwili parlamentarzyści zupełnie nie liczą się ze zdaniem swych wyborców, zachowując lojalność tylko wobec wodza partyjnego, który w kolejnych wyborach może nie wystawić ich po prostu na listę wyborczą),
 8. likwidacji finansowania partii z budżetu państwa (dlaczego z naszych podatków musimy finansować partie, których nie popieramy).

Kielce, 22 maja 2016

———————————————————————————————————

ZAMIAST PROGRAMU WYBORCZEGO

Polska to taki piękny i zarazem dziwny kraj…

Kraj, w którym wystarczy niecałe 19% głosów wszystkich osób uprawionych do głosowania, żeby nim rządzić.

Kraj – jedyny na świecie, w którym 38 równa się 51, bo tylko 38%  procent głosów wystarczy, by mieć większość w parlamencie.
Kraj, w którym kawa z mlekiem obłożona jest 23% VAT, a bez mleka 8%, kołyski –  23%, a trumny – 8% VAT.

Kraj, w którym za posiadanie marihuany dostaje się wyższe wyroki niż za gwałt albo ciężkie pobicie.

Kraj, w którym lepiej się opłaca wyrzucić żywność na śmietnisko, niż dać biednym.
Kraj, w którym komornik może zająć hipotekę za śmiesznie niski dług i nikt nic z tym nie zrobi.

Kraj, w którym można oglądać filmy pornograficzne od 18 lat, a uprawiać seks od 15.

Kraj, w którym w promieniu kilku kilometrów nie można wybudować alternatywnej drogi, bo zakazuje tego tajna umowa, podpisana między państwem, a firmą najbogatszego Polaka, której prezesem został polityk, biorący udział w jej podpisaniu.
Kraj, w którym zwierzęta w sprywatyzowanej weterynarii mają szybszy dostęp do pomocy medycznej niż polski pacjent w państwowych szpitalach.

Kraj, w którym lekarze potrafią pracować przez 175 godzin bez przerwy.

Kraj, w którym posiadając mieszkanie własnościowe, gdy zawali ci się dach i część domu, odbudowujesz go na koszt własny i dalej płacisz czynsz.
Kraj, w którym za fałszerstwo pieniędzy można dostać 25 lat pozbawienia wolności, a za morderstwo 15.
Kraj, w którym (poza pewnymi wyszczególnionymi przypadkami) nie można bez zezwolenia urzędnika ściąć drzewa na swojej posesji.
Kraj, w którym były minister finansów potrzebował 8 wiceministrów finansów, żeby móc ”sprawnie” zarządzać finansami państwa.
Kraj, w którym lepiej zarabia się w sferze budżetowej niż prywatnej, w którym prezes państwowej firmy może zarabiać (czytaj: wyciągać z kieszeni podatników) ok. 150 tysięcy zł miesięcznie.
Kraj, w którym niepracujący emeryt musi płacić podatek dochodowy.

Kraj, w którym fotoradary chowa się w kubłach do śmieci i udaje, że walczy z piractwem na drogach.

Kraj, w którym wystarczy zebrać grupkę wyrostków i pobić kogoś ze skutkiem śmiertelnym, żeby uniknąć odpowiedzialności za zabójstwo.
Kraj, w którym łatwiej zdobyć licencję pilota szybowca, niż zdać egzamin na prawo jazdy.
Kraj, w którym prostytutki zwalnia się z płacenia podatków, a karetki służące do ratowania życia – obejmuje akcyzą.
Kraj, w którym Sejm liczy 460 posłów, a liczba ludności wynosi 38 mln, podczas gdy w USA Izba Reprezentantów liczy 435 kongresmenów, przy ludności przekraczającej 314 mln.
Kraj, w którym pociągi jeżdżą wolniej niż przed wojną.
Kraj, w którym kierowca płacący podatek drogowy, musi dodatkowo zapłacić za to, by przejechać się autostradą, wybudowaną za pieniądze z budżetu państwa (tj. jego podatków).
Kraj, w którym za słowa: Murzyn, Ciapaty albo Żyd można zostać skazanym z art 256 k.k.
Kraj, w którym urzędy skarbowe w tej samej miejscowości potrafią mieć różną interpretację  tego samego przepisu.
Kraj, w którym ”spadochroniarz” otrzymujący 7 tys. głosów w wyborach, dostaje się do Sejmu, a ktoś, na kogo głosuje 200 tys. osób, do niego się nie dostanie, bo partia, z której startuje, nie przekroczyła wymaganych 5% głosów.

Kraj, w którym opłacanym z naszych podatków dyrektorem sejmowego biura rzekomo „antysystemowego” klubu parlamentarnego,  może być osoba skazana w przeszłości za kradzieże i oszustwa.

Kraj, z którego wystarczy wyjechać za granicę i tam ogłosić upadłość, by wystrychnąć na dudka wierzycieli, a następnie zostać posłem.

Kraj, w którym funkcjonariusze przestępczych instytucji (jak np. SB) mają kilka razy wyższe emerytury niż ich ofiary.

Kraj, w którym państwową stadniną koni może zarządzać człowiek, który zwierze to widział tylko na obrazku.

Kraj, w którym rodzice nie mogą decydować, co ich dzieci mają jeść w szkołach.
Kraj, w którym podatek VAT jest tak skomplikowany, że komentarz do niego liczy ponad 2 tys. stron.
Kraj, w którym portal internetowy dla bezdomnych potrafi kosztować 50 milionów zł, 1 km autostrady – ponad 200 milionów zł, „Gniazdo Narodowe” jest droższe od stadionu w Monachium, a Możejki, których nikt teraz nie chce kupić – 11 miliardów zł.
Kraj, w którym morderca i bandyta ma więcej praw niż jego ofiara.
Kraj, w którym nie można stosować oleju z konopi indyjskich w celu leczenia takich chorób, jak padaczka czy stwardnienie rozsiane.
Kraj, w którym lepiej być alkoholikiem i bezrobotnym, niż człowiekiem uczciwie pracującym i płacącym podatki.
Kraj, w którym można złożyć miliony podpisów obywateli przeciwko szkodliwym dla nich ustawom, a „władza” i tak ma to w czterech literach.
Kraj, w którym ministerstwo finansów liczy 32 departamenty i 7 biur, ilość urzędników przekroczyła oficjalnie 500 tysięcy, a szacuje się, że może wynosić nawet milion.

Kraj – jedyny na świecie, w którym opłacamy podwójną biurokrację wojewódzką (urzędy marszałkowskie i urzędy wojewódzkie).

Kraj, w którym prawo dopuszcza, by w gminie/mieście wójtem, burmistrzem lub prezydentem był mąż, a w urzędzie tej samej gminy/miasta dyrektorem wydziału była jego żona, by radny – obchodząc z łatwością obowiązujące prawo – mógł świadczyć pracę i pobierać wynagrodzenie od jednostek swej gminy.

Kraj, którego konsul prowadzący samochód pod wpływem alkoholu ucieka z miejsca spowodowanego przez siebie wypadku dwa dni po przejęciu przez siebie placówki dyplomatycznej.

Kraj, w którym kwota wolna od podatku  (3.091 zł)  jest nieco wyższa niż w Ghanie, a niższa niż np. w Zambii. Kwota zmniejszająca podatek jest porównywalna z  minimum egzystencji – 544,09 zł w 2014 roku.
Kraj, w którym Sejm cierpi na permanentną „sraczkę legislacyjną”, produkując tysiące stron bezużytecznych przepisów.

Kraj, w którym schemizowana i trująca żywność GMO spełnia standardy unijne, podczas gdy zdrowe przetwory polskich rolników są nielegalne.

Kraj, którego trzech pierwszych prezydentów oskarża się o współpracę z komunistycznymi służbami specjalnymi.

Kraj rządzony od 25 lat przez tę samą – ok. 300-osobową grupę ludzi, zmieniających tylko do czasu do czasu przynależność partyjną lub nazwy swych partii.

Ruch OBURZONYCH położy kres tym absurdom.

My, Polacy zasługujemy na normalne państwo.

www.oburzeni.pl    e-mail:  antypartia@oburzeni.info   tel. + 48 601 255 849   lub    531 825 787