Spotkania autorskie dr.Ciesielczyka w USA

Kliknij tutaj, a wejdziesz na fragmenty audycji telewizyjnej z udziałem Ciesielczyka i Wałęsy, w ktorej dr Ciesielczyk pokazal jako pierwszy przed kamerami donosy BOLKA:

https://www.youtube.com/watch?v=bff4J7XnH64

Nowe nazwiska polonijnych agentów SB !

spotkania z dr. Markiem Ciesielczykiem

sobota, 6 lutego 2016, godz. 6:oo pm

SWAP, 6021 W. Belmont Ave. Chicago

———————————————————

niedziela, 7 lutego 20116

godz. 12:oo

sala przy kościele św. Pankracego, 4025 S. Sacramento Ave.

———————————————————-

godz. 1:30 pm

sala przy bazylice św. Jacka, 3636 W. Wolfram St.

—————————–———

godz. 3:oo pm

sala przy kościele sw. Konstancji, 5843, W. Strong St.

—————————————-

godz. 5:oo pm

sala pod kościołem św. Trójcy, 1118 N. Noble St

—————————–————

Dr Marek Ciesielczyk – profesor politologii University of  Illinois w Chicago, pracownik naukowy Instytutu Studiów Sowietologicznych w Bonn (Niemcy) i European Univesrity Institute we Florencji (Włochy), Dyrektor Centrum Polonii w Małopolsce, uhonorowany na wniosek Prezesa IPN przez Prezydenta Polski jednym z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u.  W ub. roku poprzez swój protest wyborczy doprowadził do unieważnienia wyborów samorządowych w Tarnowie i sam został radnym w powtórzonych wyborach. Został jednym z laureatów w plebiscycie „SILNY CZŁOWIEK REGIONU 2015”. Jest autorem książki pt. „Polonijni agenci Służby Bezpieczeństwa”, którą będzie można nabyć na spotkaniu.

kontakt:  ujawnić.esbekow@gmail.com    w Polsce: tel.  + 48 601 255 849

dr Ciesielczyk w Chicago już 6 i 7 lutego