Polityka to roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego.

Zwracam się Pań i Panów, członków i sympatyków naszego obywatelskiego stowarzyszenia OBURZENI i wszystkich ludzi dobrej woli, o wzmożenie pracy organicznej na Waszym terenie, w Waszych miastach, osiedlach i wsiach, wszędzie tam gdzie jesteście.

Konieczność podejmowania takich działań, takich inicjatyw wypływa wprost z naszych celów statutowych i programu, ale przede wszystkim jest naszym wyjściem naprzeciw potrzebom ludzi, naszych rodaków i współobywateli naszego Państwa.

Przejawem tego niech będzie nasza aktywność społeczna i polityczna, ale w żadnej sytuacji nie możemy zaniedbywać organizacji pomocy dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, gospodarczym czy politycznym – wykluczonych nie z ich własnej winy.

Zachęcam do szerzenia wiedzy i budzenia świadomości obywatelskiej, tworzenia struktur naszego Stowarzyszenia na Waszym terenie wszędzie tam gdzie istnieje taka potrzeba i możliwość. Inicjujcie działania na rzecz lokalnych społeczność ale przede wszystkim podejmujcie inicjatywy mogące realnie wesprzeć naszych Rodaków, w ich nierównej konfrontacji z instytucjami i ludźmi władzy.

Twórzcie punkty pomocy i wsparcia dla osób krzywdzonych przez instytucje i ludzi władzy, władzy szeroko rozumianej jako polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, reżimowych mediów, banków i korporacji. Mogą to być biura, ale równie dobrze mogą to być – tylko adresy mailowe i nr telefonów. W obu przypadkach najważniejsi są ludzie, i ci co jest świadczona pomoc i ci co tą pomoc świadczą.

Z własnego doświadczenia wiem, że w tej konfrontacji, z tym nieludzkim, kompradorskim systemem, każda pomoc jest cenna. Możemy wspomagać innych dobrym słowem, ale również swoją obecnością w sądzie czy w urzędzie – razem z osobą krzywdzoną. Możemy wykorzystywać nasze stowarzyszenia mające w statutach wpis, że mogą być stroną w postępowaniach administracyjnych w rozumieniu KPA. Nasze zainteresowanie się problemem często wystarczy, aby ludzie władzy zaczęli myśleć po ludzku. Ci przestępcy w togach i garniturach, aroganccy i bezwzględni wobec pojedynczego człowieka, ustępują jednak przed zorganizowanym społeczeństwem.

Nasze Stowarzyszenie jest rzecznikiem ludzi terroryzowanych bezprawiem instytucji i ludzi władzy. Naszym celem jest suwerenne i niepodległe Państwo Polskie. Chcemy Polski w której prawo będzie takie samo dla wszystkich a ludzie władzy nie będą traktować obywateli jak powierzonych im niewolników i potencjalnych przestępców.