OBURZENI z Polski południowej żądają dymisji prezesa lotniska w Katowicach

Tarnów, 6 sierpnia 2014

DO:

Sz. P. Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa
minister@msp.gov.pl

Sz. P. Jerzy Podsiadło
Prezes WĘGLOKOKS S.A.
p.pczycki@weglokoks.com.pl

Sz. P. Mirosław Sekuła
Marszałek Województwa Śląskiego
marszal@slaskie.pl

Sz. P. Michał Kaczmarczyk
Dyrektor PP PORTY LOTNICZE
pr@polish-airports.com

Rada Nadzorcza
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
biuro-zarzad@gtl.com.pl

___________________________________________________________________________

DSC05015b

Czas oczekiwania na wydanie bagażu na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach może być dłuższy niż czas samego lotu!

__________________________________________________________________________
Szanowni Panowie,

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI – oddział małopolski – zwraca się do głównych udziałowców Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., tj. WĘGLOKOKSU S.A. (42% udziałów), Województwa Śląskiego (35%), PP PORTY LOTNICZE (17%), Ministra Skarbu oraz samej Rady Nadzorczej GTL SA o natychmiastowe odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządzającego lotniskiem w Katowicach-Pyrzowicach, pana Artura Tomasika.

Z posiadanych przez nas informacji oraz (niestety) także z autopsji wynika jasno, iż pan Tomasik nie jest w stanie zapewnić pasażerom, korzystającym z lotniska w Pyrzowicach, cywilizowanych warunków podróży. Według naszych informacji sytuacja taka trwa już od wielu lat, to jest w okresie, gdy pan Tomasik kieruje lotniskiem w Pyrzowicach.

Swego czasu nowo mianowany dyrektor Poczty Polskiej informował media o tym, iż nadaje się do sprawowania tej funkcji, gdyż ma doświadczenie w tej dziedzinie, jako że w przeszłości wysyłał sporo listów (sic!).

Niesprawne zarządzanie lotniskiem w Pyrzowicach uprawnia do podejrzeń, iż w tym przypadku także mamy do czynienia z niemerytorycznymi (a być może politycznymi?) powodami powołania osoby na odpowiedzialne stanowisko.

Przykładowo, dnia 2 sierpnia 2014 roku pasażerowie powracający z wyspy greckiej KOS (lot trwał ok. 2 godziny) musieli czekać na wydanie bagażu prawie godzinę. Przy taśmie bagażowej nie było obsługi, co powodowało (później) częste blokady przemieszczania się bagaży. Interweniować musieli sami pasażerowie. W hali jedyny pracownik (ochrony) informował, iż tego typu sytuacje zdarzają się często od wielu lat, gdyż jest zbyt mało pracowników odbierających bagaże z samolotów i transportujących je na taśmę bagażową hali lotniskowej.

patrz relacja filmowa:

Wzburzenie oczekujących godzinę na odbiór bagażu pasażerów (zwłaszcza tych z małymi dziećmi) było uzasadnione. Z informacji uzyskanych przez nas wynika, iż często czas oczekiwania na wydanie bagażu na lotnisku w Pyrzowicach jest dłuższy niż czas samego lotu. Jest to absurdalna sytuacja, która stanowi dowód na to, iż pan Artur Tomasik nie powinien być w dalszym ciągu prezesem firmy kierującej tym lotniskiem.

Rzecznik prasowy spółki pan Cezary Orzech poinformował nas w dniu 6 sierpnia, iż przyczyną długiego czasu oczekiwania na wydanie bagaży jest dobudowa nowej części lotniska. Naszym zdaniem nie odpowiada to prawdzie, gdyż: a) tego typu sytuacje powtarzają się już od kilku lat (tj. gdy nie prowadzono jeszcze żadnych prac budowalnych), b) według uzyskanych przez informacji faktyczną przyczyną jest karygodnie mała liczba pracowników obsługi bagażowej.

Ostatnie 25 lat upoważniają – naszym zdaniem – do twierdzenia, że istotne stanowiska w tego typu spółkach, kontrolowanych albo przez Skarb Państwa albo samorządy, obsadzane są często według tzw. klucza partyjnego (kiedyś szefem Rady Nadzorczej LOT był historyk (!), związany z partią w tamtych czasach rządzącą). Dlatego też apelujemy do udziałowców, zarówno tych państwowych jak i samorządowych do podjęcia kroków, które usprawnią funkcjonowanie tak ważnej instytucji, jak lotnisko, abyśmy – jako Polacy – nie musieli się wstydzić fatalnego, „trzecioświatowego” sposobu zarządzania.

dr Marek Ciesielczyk
Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej
stowarzyszenia obywatelskiego OBURZENI
Tarnowski Koordynator Okręgowy
www.oburzeni.pl
tel. 601 255 849
stowarzyszenie.oburzeni3@gmail.com

P.S.
Na marginesie dodać wypada, iż nieco wcześniej, inna polska firma – biuro podróży SUN FUN wyjątkowo profesjonalnie I przyjaźnie dla klienta zorganizowało pobyt polskich turystów na greckich wyspach – patrz np.:

DSC05015

Czasem czas oczekiwania na wydanie bagażu na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach jest dłuższy niż czas samego lotu!