Tylko 900 zł dla esbeków i PZPR-owców, a nie 2 tysiące, jak chce PiS !

W tę niedzielę w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia OBURZENI, które m.in. podjęło uchwałę ws. proponowanej przez PiS obnizki emerytur dla b. esbeków. Tekst tej uchwały poniżej.
 
 
Apel do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości

 

Uchwała Walnego Zebrania stowarzyszenia OBURZENI

Szanowni Państwo,

W związku z propozycją obniżenia świadczeń emerytalnych b. funkcjonariuszy aparatu represji PRL do wysokości średniej krajowej emerytury zgromadzeni w dniu dzisiejszym w Warszawie na swym Walnym Zebraniu członkowie stowarzyszenia OBURZENI apelują do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości o obniżenie tych świadczeń do wysokości aktualnego minimum socjalnego, tj. ok. 900 zł oraz o podobne obniżenie świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy przestępczej organizacji o nazwie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – od  sekretarza powiatowego „w górę”.

Uważamy, iż nie tylko funkcjonariusze komunistycznego aparatu bezpośrednich represji , ale także ich mocodawcy – tj. funkcjonariusze PZPR powinni otrzymywać minimalne świadczenia emerytalne, zwłaszcza, iż takowe otrzymuje teraz znaczna część ich ofiar.

Jednocześnie wnioskujemy, by przyznano dodatkowe świadczenia emerytalne w wysokości 1.000 zł dla osób, w przypadku których można udowodnić na podstawie dokumentów zgromadzonych w IPN, iż brały czynny udział w walce z systemem komunistycznym w okresie PRL i które otrzymują lub otrzymywać będą na podstawie obecnie obowiązujących przepisów emerytury i renty niższe niż 1.200  zł miesięcznie. 

Walne Zebranie

Stowarzyszenia OBURZENI

www.oburzeni.pl

antypartia@oburzeni.info

tel. 601 255 849  

Warszawa, 27 listopada 2016

rada-koordynacyjna-oburzonych

________________