Ten cel nas łączy – razem w słusznej sprawie!!!

Niniejszym tekstem zwracam się do Pań i Panów oraz zapraszam do dyskusji i dalszych działań w sprawie realizacji celu ruchu OBURZENI i innych środowisk – jakim jest obligatoryjne referendum.

Pomysłów na naprawę naszego Państwa jest wiele – każdy z nas ma inny. Ale, aby je móc zrealizować, to pierwszym krokiem musi być zmiana ustawy o referendum na obligatoryjne. Ten cel nas łączy.

Nie możemy dłużej godzić się na sytuację, kiedy – obywatelski wniosek o referendum poparty milionem podpisów wyborców – upartyjniony sejm wyrzuca do kosza.

Referendum (łac. referendum) – to z czym należy się odwołać do narodu.

Referendum jest formą demokracji bezpośredniej. Jest to droga odwołania się do narodu, jako suwerena o podjęcie decyzji lub wyrażenie woli w określonej sprawie.

Referendum jest sposobem bezpośredniego decydowania, w drodze głosowania przez ogół uprawnionych obywateli, o ważnych sprawach. Referendum polega na wyborze między alternatywnymi rozwiązaniami.
Sprawy, jakie nie mogą być przedmiotem wniosku o referendum powinna określać ustawa. Wniosek o jego przeprowadzenie powinien być poparty, co najmniej 100 000 podpisów obywateli uprawnionych do głosowania. Istotą referendum powinno być podjęcie decyzji.

Referenda powinny być obligatoryjne. Prezydent RP powinien mieć obowiązek wyznaczenia terminu przeprowadzenia referendum – w danej sprawie – w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Wynik referendum powinien mieć dla organów państwa moc wiążącą, bez względu na frekwencję.

Dlatego proszę każdego, kto ma dobrą wolę, chce dobra Polaków i Polski, aby o tą sprawę zapytał „swego” kandydata na prezydenta. Jednocześnie proszę o zamieszczanie Waszych opinii oraz odpowiedzi kandydatów na prezydenta, w tej sprawie – na tym forum.
Razem w słusznej sprawie!!!