My chcemy zmieniać Polskę

Udział we władzy nie jest i nie może być celem OBURZONYCH, udział we władzy może być tylko środkiem do osiągnięcia celów. My chcemy zmienić Polskę, zmienić mentalność, zmienić podejście obywateli do Państwa, zmienić podejście funkcjonariuszy Państwa do obywateli.

Chcemy aby zawołanie Norwida, że „Ojczyzna to wielki zborowy obowiązek” nie był tylko pustym, nic nie znaczącym frazesem.  Chcemy, aby słowa poety, że „Jesteśmy żadnym społeczeństwem, jesteśmy jednym wielkim sztandarem narodowym” oraz że „bić się umiemy – nie umiemy walczyć” stały się przeszłością.

Chcemy przekonać Rodaków, że na co dzień można się skutecznie bronić przed zorganizowanymi gangami polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, reżimowych mediów, banków i korporacji – działającymi w strukturach III RP.

Ich siłą jest nasze zniechęceniem i osamotnienie. To się musi zmienić! Tak dalej być nie może! Oni boją się tylko dobrze zorganizowanego, świadomego swych praw i obowiązków społeczeństwa.