Czy nasze dzieci są bezpieczne w szkole?

– po tragicznym wypadku na wycieczce uczniów I LO w Tarnowie

Z informacji uzyskanych przeze mnie od uczniów i rodziców I LO w Tarnowie, z Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta Tarnowa oraz Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze wynika, iż kilka dni temu doszło w Karpaczu do tragicznego wypadku w czasie wycieczki szkolnej młodzieży z LO w Tarnowie.

Z okna (z balkonu) wypadł jeden z uczniów tegoż liceum. W tej chwili znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu.

Informacje przeze mnie posiadane na temat okoliczności tego tragicznego wypadku mogą szokować i zmuszają do zadania pytania, czy nasze dzieci mogą czuć się bezpieczne w tarnowskich szkołach i pod opieką szkolną poza szkołą?

Jak dotychczas nie mogłem – jako radny tarnowski – uzyskać żadnych informacji bezpośrednio od dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Jadwigi Skolmowskiej (dziwnym zbiegiem okoliczności była nieuchwytna), zaś z  wypowiedzi dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wynika, iż organ prowadzący ma zamiar czekać na wyniki śledztwa prokuratury. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oświadczył, iż miasto jako organ prowadzący zrobiło wszystko, co należało do jego obowiązków i kropka. Jedynie dyrektor delegatury tarnowskiej Kuratorium Oświaty poinformowała mnie, iż trwa w dalszym ciągu postępowanie wyjaśniające (obok śledztwa prokuratorskiego oczywiście).

Jako radny tarnowski i jako zaniepokojony o bezpieczeństwo swych dzieci rodzic (4 uczniów szkół tarnowskich) – domagam się od Prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli natychmiastowej reakcji  i skorygowania stanowiska Wydziału Edukacji w celu jak najszybszego pełnego wyjaśnienia sprawy ze strony Urzędu Miasta jako organu prowadzącego (oczywiście to prokuratura wyjaśni, czy należy w tej sprawie postawić zarzuty w związku z ewentualnym popełnieniem przestępstwa), tzn. wyjaśnienia faktycznych okoliczności tej tragedii. Rodzice tarnowskich uczniów nie mogą żyć w niepewności, że prawdziwe przyczyny tragedii nie zostaną w pełni wyjaśnione i że nie powtórzy się ona w przyszłości.

Ja osobiście teraz odnoszę wrażenie, iż na wyjaśnieniu do końca tej sprawy zależy tak naprawdę tylko Kuratorium Oświaty i prokuraturze w Jeleniej Górze. Mam nadzieję, że się mylę….

Mimo, że na początku dnia złożyłem wniosek o zwołanie w tej sprawie nadzwyczajnej Komisji Oświaty, dotychczas nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od jej przewodniczącej, Barbary Koprowskiej, która – nawiasem mówiąc jest nauczycielką w I LO w Tarnowie.

Jeśli potwierdzą się nieoficjalne (na razie) informacje na temat okoliczności, w jakich doszło do tragicznego wypadku, domagam się natychmiastowego wyciągnięcia stosownych konsekwencji służbowych nie tylko wobec opiekunów wycieczki szkolnej, ale także dyrekcji  I LO oraz kierownictwa Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

Jako rodzice musimy mieć pewność, że nasze dzieci są bezpieczne pod opieką szkolną (także w czasie przerw między lekcjami, czego – moim zdaniem – wcale nie można teraz powiedzieć).

dr Marek Ciesielczyk – niezależny radny Rady Miejskiej w Tarnowie