Czy październikowe wybory parlamentarne zostaną unieważnione?

Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli ponad 90 zarejestrowanych komitetów wyborczych oraz kandydatów na posłów i senatorów spoza układu parlamentarnego

w sobotę, 21 września, o godz. 12:oo

Hotel „U Witaszka”, ul. W. Lercha 5, 05-152 Czosnów

20 min od Warszawy samochodem, można też dojechać autobusem nr 750 ze stacji metra Młociny, możliwy nocleg w hotelu, link do mapy: https://www.google.com/maps/place/Hotel+U+Witaszka+Organizacja+Wesel+Komunie+Sale+Konferencyjne+Kuchnia+Polska+Hotel+z+Parkingiem/@52.3584063,20.5336388,10z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x3a52c90ec083028c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d52.3903646!4d20.7343177

  1. Wyjątkowo krótki czas (wakacyjny) na zebranie tysięcy podpisów czy też skonstruowanie list wyborczych etc.,
  2. 30-50 procent (!) nieuznanych przez komisje wyborcze podpisów poparcia m.in. wskutek przyjęcia  niezgodnej z Kodeksem cywilnym definicji miejsca zamieszkania,
  3. Nierówne traktowanie komitetów wyborczych (dyskryminacja obywatelskich), nieuznawanie podpisów z nieistotnych powodów (niewyraźne pismo etc.),
  4. Łamanie zasad RODO poprzez narzucenie obowiązku zbierania wszystkich danych obywateli,
  5. Brak możliwości weryfikacji przez komitet wyborczy danych, umożliwiający w praktyce „podrzucanie” komitetowi nieprawidłowych podpisów,
  6. Niezgodny z wcześniejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego termin zmiany Kodeksu wyborczego, dokonanej w tym roku w czasie krótszym niż 6 miesięcy przed wyborami,
  7. Możliwe stwierdzenie braku legalności działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (która stwierdza ważność wyborów i rozpatruje skargi wyborcze) – po skierowaniu przez 7 sędziów SN do Trybunału Sprawiedliwości pytania, czy izba ta jest elementem składowym europejskiego sądownictwa –

– uprawnia – naszym zdaniem – do twierdzenia, iż cały narzucony system wyborczy niewiele ma wspólnego z demokracją (spośród ponad 90 zgłoszonych komitetów wyborczych zaledwie pięciu (!) umożliwiono rejestrację listy krajowej), a październikowe wybory – jeśli do nich faktycznie dojdzie – powinny zostać unieważnione.  

Zapraszamy Państwa na spotkanie w celu:

  1. uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie w/w nieprawidłowości (włącznie z wnioskiem o unieważnienie wyborów?) oraz przekazania naszych postulatów zarówno do stosownych instytucji krajowych jak i międzynarodowych,
  2. wypracowania zasad współpracy w przyszłości (np. stworzenia jednej organizacji, która mogłaby skutecznie brać udział w kolejnych wyborach, np. prezydenckich?)

Prosimy o jak najszybsze przekazanie nam informacji, czy przedstawiciele Waszego komitetu będą obecni na naszym spotkaniu lub – jeśli to niemożliwe ze względu na termin – czy Wasz komitet będzie zainteresowany współpracą w przyszłości (np. podpisaniem przyjętego na spotkaniu komitetów protestu)?  Proszę podać telefon i mailowy adres kontaktowy.

Pozdrawiamy

Stowarzyszenie OBURZENI – pełniące jedynie rolę koordynatora działań

tel. 601 255 849     antypartia@oburzeni.info

Jak unieważnić wybory -relacja filmowa z postępowania sądowego:

https://www.youtube.com/watch?v=jg-mFN4DUBU