Co dalej?

Wybory samorządowe za nami – kolejny raz, jako społeczeństwo ….. daliśmy się rozprowadzić. W obliczu demoralizującej propagandy reżimowych mediów i działań władz III RP okazaliśmy się bezbronni. Część osób zagłosowała na tzw. mniejsze zło a większość zachowała się biernie i nie uczestniczyła w tym spektaklu niemożności.

Każdego, kto rozumie powagę sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, proszę o refleksję nad tym co się stało, ponieważ wybory to sprawa ważna dla funkcjonowania Państwa. Ich wyniki mogą dać szansę obywatelom na realizację ich aspiracji, ale również mogą obywateli tej szansy pozbawić.

Wyniki ostatnich wyborów raczej nie zwiększa zakresu upodmiotowienia społeczeństwa. Polacy nadal nie czują się obywatelami odpowiedzialnymi za swój Kraj, za gminę czy miejscowość w której żyją. Mandaty radnych w przytłaczającej większości przypadków zdobyły osoby niesamodzielne – upartyjnione albo związane z lokalnymi koteriami towarzysko-biznesowymi. To nie jest dobre dla Kraju, to jest fatalne dla nas Polaków.

W wielu normalnych, tj. praworządnych krajach wybory samorządowe, tak jak i te pozostałe są ważnym sprawdzianem dojrzałości obywatelskiej, ale nie u nas. My Polacy choć jesteśmy potomkami ludzi wolnych, wolność ubezpieczających, jesteśmy ciągle na dość długiej drodze do tzw. normalności. U nas ludzkimi wyborami jeszcze „zarządzają” służby specjalne (krajowe i zagraniczne) poprzez powolne im reżimowe media, poprzez ogłaszane sondaże i nachalną propagandę części dziennikarzy.

Udział we władzy, to cel wszystkich podmiotów społecznych i politycznych. My OBURZENI też nie uchylamy się od tej powinności. Bacząc na naszą historię i zadania, należy stwierdzić, że nie musimy być radnymi aby skutecznie realizować nasze cele statutowe. Naszym celem zasadniczym jest walka z głupotą i bezprawiem ludzi władzy oraz skutkami ich poczucia bezkarności. Wszystko inne jest tego pochodną.

Naszym celem jest organizowanie osób i społeczności lokalnych do obrony przed bezprawiem ludzi władzy, w szczególności; polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, komorników, reżimowych mediów, banków i korporacji. Te zorganizowane na wzór gangsterski korporacje rozumieją tylko siłę i dlatego realizują postulaty, tylko środowisk dobrze zorganizowanych, potrafiących upomnieć się o swoje interesy.

Zwracam się do Was wszystkich i Każdego osobno, porzućmy wzajemne urazy, zawieśmy swoje ambicje, zacznijmy rozmawiać i wspólne realizować nasze cele. Zorganizujmy wspólnie w całej Polsce struktury zdolne do przeciwstawiania się korupcji i złodziejstwu grosza publicznego oraz bezprawiu i bezmyślności a także poczuciu bezkarności ludzi podejmujących decyzję nas dotyczące.