Demonstrowaliśmy przeciwko bezprawiu ludzi władzy

Zachęcam do spokojnego oglądania i wyciągnięcia wniosków. Jeżeli kogoś, to co tam usłyszy zachęci do działania, to uznam to za mój osobisty sukces i wkład w walkę o lepszą i sprawiedliwą Polskę