Godzina W

Godzina W

Siedemdziesiąt pięć lat temu rozpoczęła się największa bitwa w okupowanej Europie – Powstanie Warszawskie. Czterdziestotysięczna armia w okupowanej stolicy Polski chwyciła za broń. Walczyli także ochotnicy, kobiety i dzieci. Walczyli o wolną Polskę i o honor.

Nikt nie pytał wtedy co będzie z tego miał. To co mieli najcenniejsze oddali ojczyźnie i przyszłym pokoleniom Polaków. Oddali nam.

Za to winniśmy im pamięć i wdzięczność.

Cześć i chwała Bohaterom!

Warszawa, 1 sierpnia 2019 r. Warszawiacy oddają hołd Powstańcom w minucie milczenia, przy dźwięku syren.