Gratulujemy

GRATULUJEMY

 

Stowarzyszenie Oburzeni gratuluje wyników wyborów do Parlamentu 2015 r.

Z wielką satysfakcją odnotowujemy skuteczny wynik wyborczy popieranego przez Oburzonych ugrupowania Kukiz’2015. Gratulujemy Pawłowi Kukizowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a w szczególności wybranym posłom. Przychodzi teraz kolej na realizację programu zmierzającego do wprowadzenia radykalnych zmian w polityce i prawodawstwie naszego państwa zgodnie z programem ruchu Pawła Kukiza oraz oczekiwaniami ludzi, którzy na niego głosowali. Stowarzyszenie Oburzeni od wielu lat domagało się osunięcia od władzy grup interesu, którzy Polskę traktują jak swój własny folwark. Dlatego deklarujemy pomoc i wsparcie naszego środowiska we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez Pawła na rzecz usunięcia ich ze sceny politycznej i oczyszczenia gruntu pod wprowadzenie nowych demokratycznych zasad rządzenia krajem.
Słowa uznania kierujemy także pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Choć postawę parlamentarzystów PiS-u, jako opozycji, wielokrotnie krytykowaliśmy, ze względu na ich małą aktywność i brak skuteczności w przeciwstawianiu się szkodliwej dominacji Platformy Obywatelskiej i oszukańczej polityce PSL-u , to wynik wyborczy gwarantujący partii Jarosława Kaczyńskiego samodzielne rządzenie zasługuje na nasze pełne uznanie. Mamy nadzieję, że współpraca PiS i Pawła Kukiza zaowocuje zmianą oblicza naszego kraju w kierunku osiągnięcia pełnej suwerenności pomimo członkostwa w UE oraz upodmiotowienia i poprawy warunków życia Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia OBURZENI