Inicjatywa dla rozwoju regionu

Inicjatywa dla rozwoju regionu

Jeden z członków Stowarzyszenia Oburzeni, autor poniższego listu otwartego, angażuje się w
 
ukierunkowanie przedsięwzięć inwestycyjnych samorządowych. Według władz OBURZONYCH
 
jest to inicjatywa godna wsparcia. Realizacja poniższego projektu zmieni na korzyść możliwości
 
rozwoju okolicznych jak i lokalnych społeczeństw.
 
Zgorzelec 19.10.2018
 

List Otwarty do Rady Gminy Wielka Nieszawka

 
Szanowni Państwo,
 
niniejszym zwracam się do Państwa o podjęcie uchwały o  budowę mostu zachodniego Torunia
 
przez  Gminę Wielka Nieszawa z dotacji programu „Mosty dla regionów”, w ślad za poniżej
 
załączonym listem do   mgr inż Kazimierza Kaczmarka Wójt Gminy Wielka Nieszawka oraz
 
załączonej mojej korespondencji do UM w Toruniu w sprawie moich 2 petycji z 2016 r
 
 dotyczących konieczności budowy mostu zachodniego oraz 
 
zachowania rezerwy na ul Otłoczyńskiej i Aleksandrowskiej na możliwe bardzo korzystne dla
 
Gminy Wielka Nieszawka połacznie mostu wschodniego z węzłem Czerniewice
  
a także w związku ze złożonym przeze mnie już 17.12. 2002 listem otwartym do nowo
 
wybranego Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego ( załączonego poniżej) informującego go o
 
bardzo poważnych nieprawidłowościach popełnionych w latach 1991 -2002 przez Wojewodę
 
Toruńskiego a następnie Dyrektora Oddziału Terenowego ABiEA w Toruniu Bernarda
 
Kwiatkowskiego i jego współpracowników przy lokalizacji mostu autostradowego a następnie
 
budowie 11 km odcinka A-1 /S10 które jeżeli nie zostaną naprawione  np wg opisanej skrótowo,
 
a obecnie pokazanej na załączonym rysunku ,budowa S10 i połączenia DK91 z węzłem w
 
Czerniewicach może stanąć na długie lata .   Niestety Prezydent Torunia zawłaszczyła sobie
 
autorstwo błędnie zastosowanej mojej koncepcji mostu Wschodniego i zachodniego zamiast
 
jednego centralnego mostu w ciągu ul Waryńskiego, a do jej realizacji właśnie zatrudnił
 
Bernarda Kwiatkowskiego przed którego osobą oraz współpracownikami ostrzegał Prezydenta
 
mój list.    Dlatego obecnie z moją propozycją naprawy Toruńskiego podstawowego układu
 
komunikacyjnego oraz A-1 i S10 zwracam się do Państwa , a także do Rady Gminy Lubicz ,Gminy
 
 Obrowo i Gminy Łysomice (tak jak to sugerował już mój list otwarty z 17.12.2012 r
 
Z poważaniem
 
Józef Czerny