Kandydaci na Prezydenta RP

 

Kandydaci na Prezydenta RP

Oburzeni popierają kandydatów antysystemowych.

Dziękujemy Wam za determinacje i odwagę ,

za podjęcie wysiłku dla obalenia postokrągłostołowego układu !

  1. Pawłowi Kukizowi dziękujemy za szczere, wrażliwe i spontaniczne przedstawienie przyczyn i skutków upadku polskiej demokracji oraz za wieloletnią walkę z dominacją partyjnych układów poprzez rozpowszechnianie idei systemu wyborów bezpośrednich i obligatoryjnego referendum.

  2. Grzegorzowi Branunowi jesteśmy wdzięczni za odważne głoszenie programu narodowo-katolickiego, z jego aksjologicznym wymiarem, niezbędnym do wytyczania kierunków i punktów odniesienia we wszystkich planach, koncepcjach i sporach politycznych.

  3. Marianowi Kowalskiemu życzymy dalszych sukcesów w batalii o Wielką Polskę ! Dziękujemy za nieustępliwą bitwę opartą na jego mocy, determinacji i osobistej niezłomności.

  4. Jacka Wilka zapewniamy o poparciu i zaangażowaniu w realizację programu naprawy polskiego systemu prawnego, aby każdy obywatel Polski czuł się bezpiecznie pod sprawiedliwym parasolem uczciwych sądów i rzetelnej prokuratury.

  5. Pawła Tanajno doceniamy za wieloletnią kampanię i promocję zasad demokracji bezpośredniej do realizacji programu sprawiedliwego państwa.

Niniejszym upoważniamy i rekomendujemy wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Oburzeni przystąpienie do głosowania i oddawania ważnych

głosów wyłącznie na wyżej wymienionych Kandydatów.

Równocześnie apelujemy

o prowadzenie skutecznej agitacji na ich rzecz wśród rodzin, w kręgach przyjaciół i

znajomych, w dostępnych mediach i środkach rozpowszechniania informacji .

Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia Oburzeni:

Barbara Berecka, Marek Ciesielczyk, Paweł Połanecki, Jan Szymański,

Warszawa dnia 08.05.2015 r.