Wyniki w wyborach 2014

Prosimy o zgłaszanie kandydatur (krótkie CV oraz zdjęcie JPG) do sejmików wojewódzkich w wyborach samorządowych 2018
O skuteczności OBURZONYCH świadczy choćby ten film, który obrazuje, jak radny Marek Ciesielczyk doprowadził do unieważnienia wyborów samorządowych kilka miesięcy temu:
—————————————————–
Nasi kandydaci z lat poprzednich:
Wyniki wyborów kandydatów KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke (wraz ze stowarzyszeniem OBURZENI) w Tarnowie – 6,5% w skali całego miasta, 9,8% w okręgu 3 (gdzie zabrakło 4 głosy do uzyskania 1 mandatu radnego!), wynik kandydata na Prezydenta Tarnowa Marka Ciesielczyka 6,5% – średni wynik Nowej Prawicy w wyborach do sejmików – 3,89% w Polsce. Wynik Ciesielczyka, który w powtórzonych wyborach został radnym w 2015 roku, jest jednym z 9 najlepszych w Polsce wyników kandydatów KNP na prezydenta miasta patrz mapka niżej.
1. Marek Ciesielczyk O – okr.3 – 287
2. Józef Romanowski NP – okr.3 – 229
3. Maciej Wietrzyk NP – okr.4 – 201
4. Marcin Szczeblewski O – okr.2 – 197
5. Kazimierz Żak O – okr.1 – 162
6. Sylwester Maj NP – okr.3 – 105
7. Radosław Drużkowski NP – okr.4 – 84
8. Danuta Kleszcz O – okr.1 – 73
9. Renata Lechowicz NP – okr.3 – 60
10. Krzysztof Skrobiś NP – okr.3 – 59
11. Wanda Łabno O – okr.2 – 40
12. Jolanta Ciesielczyk O – okr.4 – 39
13. Jan Sak O – okr.2 – 39
14. Robert Stochmal O – okr.1 – 36
15. Grzegorz Rzeszutko O – okr.2 – 31
16. Łucja Kątny O – okr.1 – 30
17. Tadeusz Trzos O – okr.2 – 29
18. Andrzej Panek O – okr.3 – 28
19. Anna Lechowicz NP – okr.4 – 28
20. Andrzej Gondek NP – okr.3 – 27
21. Krzysztof Godek NP – okr.1 – 25
22. Bogdan Orlik NP – okr.1 – 25
23. Łukasz Rępała NP – okr.2 – 23
24. Tomasz Kołodziej O – okr.4 – 22
25. Ryszard Kałucki O – okr.4 – 21
26. Barbara Adamska NP – okr.1 – 20
27. Marian Staszczyk O – okr.4 – 18
28. Paweł Świerzowski O – okr.1 – 18
29. Antoni Wróblewski O – okr.1 – 17
30. Wiesław Sakowski O – okr.2 – 16
31. Barbara Zelek O – okr.1 – 16
32. Mateusz Boryczko O – okr.2 – 16
33.Maksymilian Nowak O – okr.2 – 15
34. Jacek Babuśka O – okr.3 – 15
35. Magdalena Górecka NP – okr.4 – 15
36. Jolanta Lewicka-Zajda NP – okr.3 – 15
37. Stanisław Boda NP – okr.3 – 14
38. Damian Żak O – okr.3 – 13
39. Józef Gubernat O – okr.1 – 12
40. Wanda Hołda O – okr.3 – 11
41. Małgorzata Boruch O – okr.2 – 10
42. Jolanta Branicka O – okr.1 – 10
43. Anna Starzyk O – okr.2 – 10
44. Andrzej Bojan O – okr.2 – 9
45. Joanna Kukiełka O – okr.2 – 8
46. Teresa Waydowicz O – okr.3 – 7
47. Daniel Zarębski O – okr.4 – 6
48.Urszula Duszyńska O – okr.3 – 6
49. Natalia Branicka O – okr.4 – 5
50. Wioletta Zarębska NP – okr.2 – 4
_____________________________________________________________________________
O – kandydat stowarzyszenia OBURZENI 
NP – kandydat Nowej Prawicy
okr. – okręg
_____________________________________________________________________________
najlepsze wyniki KNP

__________________________________________________

Kandydaci na radnych Rady Miejskiej w Tarnowie Nowej Prawicy i Oburzonych oraz wspólny kandydat na Prezydenta Tarnowa

W wyniku porozumienia Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke oraz stowarzyszenia OBURZENI w 100-tysięcznym, małopolskim Tarnowie zarejestrowane zostały we wszystkich okręgach wyborczych wspólne listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w tym mieście oraz zgłoszony został wspólny kandydat na Prezydenta Tarnowa – dr Marek Ciesielczyk.

Poniżej kandydaci na radnych pogrupowani wg okręgów wyborczych oraz – niżej – pełna lista 50 kandydatów wraz z informacjami na ich temat, a także wywiady telewizyjne i radiowe z ostatnich dni dotyczące wspólnego startu w wyborach Nowej Prawicy i Oburzonych. Klikając myszką na ulotki, możesz je powiększyć, klikając ponownie zwiększysz ich rozmiar jeszcze bardziej.

okręg 1 - Strusina-Chyszów-Mościce

okręg 2 - os.Zielone,Grabówka,Rżędzin,Gumniska,Zabłocie,Koszyckie,Krakowska

okręg 3 - Piaskówka,Starówka,Klikowa,Krzyż

okręg 4 - Jasna,Westerplatte,Legionów

kandydat na Prezydenta Tarnowa

Kandydaci na radnych Rady Miejskiej w Tarnowie – Kongresu Nowej Prawicy – Janusza Korwin – Mikke oraz stowarzyszenia OBURZENI, a także wspólny kandydat na Prezydenta Tarnowa:

Dr Marek Ciesielczyk – wspólny kandydat na Prezydenta Tarnowa i równocześnie kandydat na radnego w okręgu nr 3 – doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, pracownik naukowy Instytutu Studiów Sowietologicznych w Bonn i European University Institute we Florencji, profesor politologii University of Illinois w Chicago, ekspert amerykańskiego sądu w Phoenix w Arizonie ds. Europy Wschodniej, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu, obecnie Redaktor naczelny pisma i portalu PRAWDĘ MÓWIĄC, przez 12 lat radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Wiceprzewodniczący tej Rady, w Złotej Księdze Samorządu Polskiego czytamy o nim: „…najbardziej tępiony radny ze względu na swą walkę z korupcją”, autor kilku książek z dziedziny politologii i kilkuset artykułów w pismach specjalistycznych w języku niemieckim, angielskim i polskim, odznaczony na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u, więcej informacji patrz: www.marekciesielczyk.com

 

OKRĘG 1:
Strusina, Chyszów, Mościce

  1. Kazimierz Żak
wykształcenie: zarządzanie przedsiębiorczością na Politechnice Rzeszowskiej, przedsiębiorca – prowadził prywatny warsztat mechaniki maszyn, przez 20 lat zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowie, zwolniony z pracy za prezydentury Ryszarda Ścigały, oskarżonego obecnie o korupcję, gdyż krytykował milicyjne metody w zarządzaniu strażą miejską, pełnił obowiązki Prefekta Regionu Małopolska Komendantów Straży Miejskich, współzałożyciel i wieloletni Prezes Klubu Sportowego Iskra Tarnów , członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, przez wiele lat mieszkał przy ulicy Szenwalda, głowa wielodzietnej rodziny

  2. Danuta Kleszcz
mgr inż. budownictwa, Przewodnicząca Rady Osiedla Chyszów, b. Przewodnicząca Rady Rodziców w integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 11 w Chyszowie, mieszkanka Chyszowa

  3. Paweł Świerzowski
przedsiębiorca, medalista mistrzostw Polski w piłce ręcznej, wychowawca młodzieży, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ogólnopolskiego stowarzyszenia OBURZENI, mieszkaniec Mościc, żonaty, dwoje dzieci

  4. Łucja Kątny

pedagog, wieloletnia Wicedyrektor i Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Kwiatkowskiego w Mościcach, mieszkanka Mościc

  5. Robert Stochmal
aktor, reżyser, tancerz, prowadzi od wielu lat tarnowską szkołę tańca i modelek RAMA, b. działacz Unii Polityki Realnej w Tarnowie

  6. Barbara Zelek
doradca handlowy w salonie meblowym VOX, mieszkanka ulicy Wilsona na Strusinie

  7. Barbara Adamska
wolontariuszka pomagająca ludziom ubogim, obecnie rencistka, sympatyk Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke

  8. Krzysztof Godek
od 20 lat prowadzi firmę w Tarnowie, która daje zatrudnienie 6 osobom, członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu Azoty

  9. Józef Gubernat
operator sprzętu ciężkiego, obecnie emeryt, mieszkaniec ulicy Lelewela na Strusinie

  10. Jolanta Branicka
absolwentka technikum hotelarskiego, obecnie studiuje agroturystykę, trenuje boks w tarnowskim klubie TIGER, mieszka na Strusinie

  11. Bogdan Orlik
wykształcenie wyższe ekonomiczne, prowadzi własną działalność gospodarczą jako doradca podatkowy, mieszka w Mościcach

  12. Antoni Wróblewski
technik elektryk, a także sadownik, obecnie rencista, mieszka przy ulicy Klikowskiej

 

OKRĘG 2:
os. Zielone, Rzędzin, Gumniska, Grabówka, Zabłocie, Koszyckie, Krakowska

szczeblewski 2  1. Marcin Szczeblewski
mgr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Sądu Arbitrażowego RP w Tarnowie, od wielu lat świadczy bezpłatnie doradztwo prawne, żonaty, 2 dzieci

2. Grzegorz Rzeszutko
technik mechanik, instruktor nauki jazdy z wieloletnim stażem pracy, właściciel ośrodka szkolenia kierowców LIBERO przy ulicy Krakowskiej, mieszkaniec osiedla Koszyckiego

  3. Wanda Łabno
pedagog, wieloletnia nauczyciela fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, członek Rady Osiedla Rzędzin

  4. Jan Sak
mgr inż. mechanik, przedsiębiorca, współorganizator imprez masowych, mieszka przy ulicy H. Marusarz w Tarnowie

  5. Tadeusz Trzos
lekarz medycyny, b. radny Rady Miejskiej w Tarnowie, mieszkaniec Grabówki

  6. Małgorzata Boruch
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek: muzyka, nauczycielka, instruktorka muzyki w tarnowskim Pałacu Młodzieży, prowadzi szkołę – studio wokalne TALENT, a od 20 lat – zespół LEGATO przy Polskim Związku Niewidomych, brała udział w Festiwalu Opolskim – Opole Debiuty w 1987 roku

  7. Wiesław Sakowski
teletechnik, przedsiębiorca, prowadzi serwis eletroniczny RTV przy ulicy Rogoyskiego, mieszkaniec osiedla Kolejowego w Tarnowie

  8. Anna Starzyk
ekonomistka, wieloletni pracownik banków oraz samorządów, mieszka przy ulicy Kwiatowej pod Górą św. Marcina

  9. Łukasz Rępała
absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, cukiernik, obecnie przedstawiciel handlowy, hobby: motoryzacja, sporty motorowe, sympatyk Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke

  10. Wioletta Zarębska
absolwentka filologii polskiej w tarnowskiej PWSZ, w czasie studiów pełniła funkcję starosty, obecnie studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim, rozpoczyna pracę jako dziennikarka

  11. Andrzej Bojan
ukończył studia filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, współzałożyciel i działacz Unii Polityki Realnej w Tarnowie na początku lat 90., mieszka przy ulicy Konarskiego

  12. Maksymilian Nowak
student filologii angielskiej w PWSZ w Tarnowie, honorowy dawca szpiku kostnego, mieszka na ulicy Esperantystów w dzielnicy Zabłocie

  13. Joanna Kukiełka
ukończyła VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, studiowała filologię angielską w PWSZ, obecnie pracuje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnowie, mieszka przy ulicy Lwowskiej

  14. Mateusz Boryczko
ekonomista, absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, przedstawiciel handlowy, muzyk, gra na perkusji w tarnowskim zespole AntykWariat, pochodzi z osiedla Koszyckiego, a obecnie mieszka przy ulicy Lwowskiej

 

OKRĘG 3:
Piaskówka, Starówka, Klikowa, Krzyż

  1. dr Marek Ciesielczyk
równocześnie kandydat na Prezydenta Tarnowa, informacje nt. osoby – patrz: wyżej

  2. Sylwester Maj
absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie, obecnie pracuje jako przedstawiciel handlowy w branży spożywczej, członek Zarządu tarnowskiego oddziału Kongresu Nowej Prawicy – Janusza Korwin – Mikke

  3. Jacek Babuśka
doświadczony cukiernik tarnowski, obecnie na emeryturze, mieszka przy ulicy Słowackiego

  4. Józef Romanowski
Przewodniczący Rady Osiedla Klikowa, wieloletni pracownik PSO Klikowa, współzałożyciel NSZZ Solidarność przy PSO Klikowa, uczestnik Mistrzostw Świata w Zaprzęgach Paro-konnych w 1995 roku w Poznaniu, obecnie emeryt, działkowicz, grał w orkiestrze Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, ojciec siedmiorga dzieci

  5. Renata Lechowicz
lekarz medycyny, od 20 lat kierownik Przychodni Lekarskiej NZOZ TRIADA przy ulicy Nowy Świat w Tarnowie

  6. Teresa Waydowicz
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, podyplomowe studia muzykoterapii, prowadzi szkołę muzyczną YAMAHA w klubie GWIAZDA przy ul. Kopernika, mieszka na Starówce

  7. Andrzej Gondek
wykształcenie wyższe i podyplomowe, pracuje obecnie na stanowisku kierowniczym w firmie z branży automatyki i informatyki, radny Rady Osiedla Krzyż, zaangażowany w prace społeczne w Szkole Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 6, żonaty, troje dzieci

  8. Stanisław Boda
rzemieślnik, przedsiębiorca, mieszkaniec Krzyża

  9. Krzysztof Skrobiś
absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, kierunek: zarządzanie firmą, prowadzi rodzinną firmę, zajmującą się od 22 lat wyposażeniem wnętrz, żonaty, troje dzieci

  10. Damian Żak
technik mechanik, absolwent Technikum Nr 6 w Tarnowie, piłkarz Klubu Sportowego ISKRA Krzyż

  11. Wanda Hołda
wieloletni pracownik Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, mieszkanka Klikowej

  12. Urszula Duszyńska
doradca handlowy w salonie meblowym TOP, mieszka przy ulicy Parkowej na Piaskówce

  13. Jolanta Lewicka-Zajda
nauczycielka z długoletnim stażem pracy, b. dyrektor szkoły podstawowej, zdecydowana przeciwniczka biurokracji i zadłużania miasta, mężatka, 4 dzieci

  14. Andrzej Panek
mechanik naprawy maszyn i urządzeń, absolwent studium nauczycielskiego, rolnik, sprzedawca produktów rolnych, mieszkaniec Klikowej, jego ojciec był radnym Rady Miejskiej w Tarnowie

 

OKRĘG 4:
Jasna, Legionów, Westerplatte:

  1. Maciej Wietrzyk
wykształcenie prawnicze, zajmował stanowiska prezesa oraz dyrektora handlowego w spółkach prawa handlowego, obecnie pracuje w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie, jest Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Jasna, był Prezesem tarnowskiego oddziału Unii Polityki Realnej, członkiem stowarzyszenia KoLiber oraz Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie

  2. Marian Staszczyk
ślusarz maszynowy (mistrz), prowadził własną działalność gospodarczą, obecnie emeryt, b. członek Rady Osiedla Legionów, b. działacz KPN, zastępca szefa tarnowskiego okręgu, mieszkaniec osiedla Legionów

  3. Anna Lechowicz
fizjoterapeutka, obecnie studentka V roku stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  4. Tomasz Kołodziej
absolwent 19. Liceum na os. Legionów, student administracji PWSZ w Tarnowie, wieloletni mieszkaniec ul. Marynarki Wojennej

  5. Natalia Branicka
studiowała rachunkowość małych firm, obecnie jest stażystką, pracuje w restauracji „U Pawełka” na Westerplatte, trenuje boks w klubie TIGER w Tarnowie

  6. Daniel Zarębski
mgr socjologii, pedagog, b. Przewodniczący Rady Osiedla Jasna i Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego

  7. Radosław Drużkowski
absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek: ekonomia, przedsiębiorca, współtwórca Grupy Nieformalnej Planszówki w Tarnowie, bierze czynny udział w życiu Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, rowerzysta, dojechał w tym roku rowerem do Stambułu

  8. Magdalena Górecka
absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, obecnie pracownik Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

  9. Ryszard Kałucki
wieloletni członek Rady Osiedla Westerplatte, Wiceprzewodniczący Komitetu Blokowego Westerplatte 17, prowadził własną firmę usługową PHU KRAMB

  10. Jolanta Ciesielczyk
mgr surdopedagogiki, logopeda, pracuje jako pedagog-wychowawca z dziećmi niesłyszącymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, z domu: Rąpała, wieloletnia mieszkanka os. Legionów, mężatka, 4 dzieci

————————————————————————————————–

Tarnów nie musi być polskim biegunem korupcji – dlaczego Kras, Ciepiela, Ścigała czy Kwaśny to fatalni kandydaci na Prezydenta Tarnowa – wywiad z dr. Markiem Ciesielczykiem w Tarnowskiej Telewizji – kliknij tutaj:

http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/3996,marek-ciesielczyk-kandydatem-nowej-prawicy-na-prezydenta-tarnowa.html

Relacja TVP z konferencji prasowej Nowej Prawicy i OBURZONYCH w Kronice
Krakowskiej 10 października o godz. 18:30 (poczekaj aż wyświetlą się
reklamy, a następnie przejdź na minutę: 8:oo):

wejdź tutaj:
http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/10-x-2014-godz-1830/17195902

Relacja Radia Kraków – wejdź na „Posłuchaj Marka Ciesielczyka”, by wysłuchać kandydata:

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/jest-piaty-kandydat-na-fotel-prezydenta-tarnowa/

———————————————————————————————————–

Nasi dotychczasowi kandydaci do sejmików wojewódzkich oraz –  niżej – do rad gmin, powiatów, na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w wyborach 16 listopada 2014

Chcemy zgłosić 1.116 kandydatów do sejmików w 86 okręgach wyborczych. Czekamy na Wasze propozycje – prosimy o załączenie krótkiego cv oraz zdjęcia kandydata jpg. Prosimy wysyłać kandydatury na adres:   stowarzyszenie.oburzeni3@gmail.com,   tel. 601 255 849

Mapka z 86 okręgami wyborczymi do sejmików:

mapka sejmiki

 

numer okręgu:               teren:                    liczba mandatów do uzyskania:

_______________________________________________________________________________

1. Województwo dolnośląskie – 36 radnych – 72 kandydatów w 5 okręgach:

 • nr 1 miasto: Wrocław – 8
 • nr 2 powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski – 7
 • nr 3 powiaty:dzierżoniowski,kłodzki,świdnicki,wałbrzyski,ząbkowicki – 9
 • nr 4 miasto: Jelenia Góra, powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki – 6
 • nr 5 miasto: Legnica, pow.: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski – 6

– okręg nr 1 – miasto Wrocław

8. Zbigniew Rudnik - Wrocław

Zbigniew Rudnik – 51 lat, Wrocław, działacz związkowy NSZZ Solidarność, b. szef kampanii wyborczej twórcy i lidera Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, b. członek Rady Koordynacyjnej obywatelskiego stowarzyszenia OBURZENI

Skonka Leszek Wroclaw

dr Leszek Jerzy Skonka – Wrocław, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat – filologia polska, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, wykładowca i dyr. ds. pedagogicznych Studium Organizacji i Zarządzania Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, działacz wrocławskiego ROPCiO, w latach 80-tych założyciel i autor w podziemnym piśmie „Studium Wiedzy Związkowej”, przeciwnik „Okrągłego stołu”, współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu, w 1990 inicjator budowy Pomnika Ofiar Stalinizmu, autor ok. 300 publikacji z zakresu nauk humanistycznych, pedagogiki, ekonomii, samorządów robotniczych

Swol Henryk Wroclaw

Henryk Swół – Wrocław, fizyk, Dyrektor Zakładu Szkolenia i Doskonalenia Kadr, Przewodniczący Konwentu Narodowego Polski

– okręg nr 4 – miasto Jelenia Góra, powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki

4. Monika Filip - Jelenia Góra

Monika Filip – Jelenia Góra, b. radna miejska w Jeleniej Górze, kadrowa w firmie Jelenia Plast w Jeleniej Górze

– okręg nr 5 – miasto Legnica, powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski
Deptuła Wladyslaw Lubin

Władysław Deptuła -Lubin, od 40 lat właściciel winnicy DEWIN w Pieszkowie, tłumacz międzynarodowej literatury winoroślarskiej na język polski, więcej informacji na stronie http://winnica-dewin.pl.tl/

2. Województwo opolskie    –  30 radnych  –  60 kandydatów w 5 okręgach:

 • nr 1 – miasto Opole + powiat opolski – 7
 • nr 2 – pow. kluczborski p. namysłowski p.oleski – 6
 • nr 3 – pow. kędzierzyńsko-kozielski p. strzelecki – 5
 • nr 4 – pow. głubczycki p. krapkowicki p. prudnicki – 5
 • nr 5 – pow. brzeski p. nyski – 7

3. Województwo śląskie  –  48 radnych   –   96 kandydatów w 7 okręgach:

 • nr 1 – miasto na prawach powiatu: Bielsko – Biała powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki – 7
 • nr 2 – miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy, powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński – 7
 • nr 3 – miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski – 8
 • nr 4 – miasta na prawach pow.: Bytom, Gliwice, powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski – 7
 • nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze – 6
 • nr 6 – miasto na praw. pow. : Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski – 6
 • nr 7 – miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec powiaty: będziński, zawierciański – 7

4. Województwo małopolskie –  39 radnych- 78 kandydatów w 6 okręgach:

 • nr 1 – powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski – 5
 • nr 2 – powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki – 6
 • nr 3 – miasto Kraków – 8
 • nr 4 – powiaty: wadowkicki, myslenicki, suski, nowotarski, tatrzański – 7
 • nr 5 – powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów – 7
 • nr 6 – powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz – 6

– okręg nr 2 – powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki

Jagła Stefan Proszowice

Stefan Jagła – Niepołomice, zasłużony działacz niezależnego ruchu ludowego, sztandarowa postać NSZZ Rolników Indywidualnych SOLIDARNOŚĆ

– okręg nr 5 – powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i m. Tarnów

Ciesielczyk Jolanta Tarnów

Jolanta Ciesielczyk – Tarnów, mgr surdopedagogiki i logopeda, pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi / niesłyszącymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, mężatka, 4 synów

 

Zak Kazimierz Tarnów

Kazimierz Żak – 56 lat, Tarnów, wykształcenie: zarządzanie przedsiębiorczością na Politechnice Rzeszowskiej, wcześniej przedsiębiorca – prowadził prywatny warsztat mechaniki maszyn, przez 20 lat zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowie, zwolniony z pracy za prezydentury Ryszarda Ścigały, podejrzanego obecnie o korupcję, gdyż krytykował milicyjne metody w zarządzaniu strażą miejską, pełnił obowiązki Prefekta Regionu Małopolska Komendantów Straży Miejskich, współzałożyciel i wieloletni Prezes Klubu Sportowego Iskra Tarnów – Krzyż , członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, jako jeden z nielicznych otrzymał tytuł Honorowego Członka Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, członek zarządu stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe UCZCIWOŚĆ w Małopolsce, praktykujący katolik, głowa wielodzietnej rodziny

5. Województwo podkarpackie – 33 radnych- 66 kandydatów w 5 okręgach:

 • nr 1 – miasto Rzeszów; powiaty: leżajski, łańcucki, rzeszowski – 7
 • nr 2 – powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski -6
 • nr 3 – m. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski – 6
 • nr 4 – m. Przemyśl; powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski – 6
 • nr 5 – m. Krosno; powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki – 8

6. Województwo lubelskie   –  33 radnych  –    66 kandydatów w 5 okręgach:

 • nr 1 – miasto na prawach powiatu Lublin – 5
 • nr 2 – powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski, rycki – 9
 • nr 3 – powiaty: bialski, parczewski, radzyński, łukowski, m. na praw. pow. Biała Podlaska – 6
 • nr 4 – powiaty: chełmski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski, miasto na prawach powiatu Chełm – 6
 • nr 5 – powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, miasto na prawach powiatu Zamość – 7

okręg nr 1 – miasto na prawach powiatu Lublin

2. Berecka Barbara

Barbara Berecka – Lublin, przedsiębiorca, agent ubezpieczeniowo-finansowy, z wykształcenia pedagog, nauczyciel

7. Województwo świętokrzyskie -30 radnych- 60 kand. w 4 okręgach:

 • nr 1 – powiaty: sandomierski, opatowski, ostrowiecki, staszowski – 8
 • nr 2 – starachowicki, skarżyski, konecki – 6
 • nr 3 – kielecki (ziemski), m. Kielce (p. grodzki) – 9
 • nr 4 – włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski – 7

8. Województwo łódzkie –  33 radnych  –  66 kandydatów w 5 okręgach:

 • nr 1 – miasto Łódź: okręg obejmuje obszar od zbiegu północnej granicy miasta i torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, dalej wzdłuż północno-wschodniej granicy Miasta do ul. Ziemiańskiej, dalej wzdłuż wschodniej granicy Łodzi do jej zbiegu z linią rozdzielającą prawnie tereny dawnych wsi Józefów i Bronisin, dalej wzdłuż południowej granicy Łodzi do zbiegu przedłużenia ul. Biwakowej i ul. Maratońskiej z gminą Pabianice, następnie przedłużeniem ul. Biwakowej i ul. Biwakową – numery parzyste do ul. Ikara, ul. Ikara – numery nieparzyste do granicy lotniska Lublinek, dalej wzdłuż zachodniej, północnej i wschodniej granicy lotniska Lublinek do ul. Prądzyńskiego, ul. Prądzyńskiego – numery parzyste do rzeki Jasień, następnie wzdłuż rzeki Jasień do torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Łódź-Chojny, dalej wzdłuż torów PKP do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego – numery parzyste do ul. Wólczańskiej, ul. Wólczańską – numery parzyste do ul. Czerwonej, ul. Czerwoną – numery parzyste do ul. Piotrkowskiej, ul. Piotrkowską – numery parzyste do d. ZPB „Uniontex”, następnie w kierunku północno-wschodnim przez teren d. ZPB „Uniontex” do ul. Tymienieckiego, ul. Tymienieckiego – numery nieparzyste do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego – numery parzyste do al. Piłsudskiego, dalej al. Piłsudskiego – numery nieparzyste do ul. Dowborczyków, ul. Dowborczyków – numery parzyste do ul. Tuwima, ul. Tuwima – numery nieparzyste do ul. Targowej, ul. Targową – numery parzyste do torów PKP trasy Łódź-Fabryczna – Koluszki, następnie wzdłuż południowej granicy stacji PKP Łódź-Fabryczna do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego – numery parzyste (wyłączając nr 2) do ul. Północnej, ul. Północną – numery nieparzyste do ul. Dwernickiego, ul. Dwernickiego – numery nieparzyste do ul. Źródłowej, ul. Źródłową – numery nieparzyste do al. Grzegorza Palki (d. ul. Strykowskiej), al. Grzegorza Palki (d. ul. Strykowską) – numery nieparzyste do ul. Telefonicznej, ul. Telefoniczną – numery nieparzyste do torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, następnie wzdłuż torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz do ul. Strykowskiej, ul. Inflancką – numery parzyste, ul. Julianowską – numery parzyste do ul. Zgierskiej, ul. Zgierską – numery nieparzyste do ul. Bema, ul. Bema – numery nieparzyste do torów PKP trasy Łódź-Widzew – Zgierz, następnie w kierunku północnym wzdłuż torów PKP do granic miasta Łodzi – 9
 • nr 2 – powiaty: kutnowski, łowicki, łęczycki, zgierski – 5
 • nr 3 – powiaty: poddębicki, pabianicki, łaski, zduńskowolski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański – 8
 • nr 4 – powiaty: łódzki wschodni, bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski – 6
 • nr 5 – powiaty: brzeziński, skierniewicki, rawski, tomaszowski, opoczyński, m. Skierniewice – 5

okręg nr 1 – miasto Łódź

9. Andrzej Surowiecki - Łódź

Andrzej Surowiecki – prawnik, przedsiębiorca, współzałożyciel stowarzyszenia OBURZENI, b. członek Rady Koordynacyjnej

9. Województwo wielkopolskie –39 radnych -78 kandydatów w 6 okręgach:

 • nr 1 – miasto Poznań – 6
 • nr 2 – powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski – 7
 • nr 3 – powiaty: poznański, śremski, średzki, gnieźnieński, wrzesiński – 7
 • nr 4 – miasto Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki – 5
 • nr 5 –  miasto Kalisz, powiaty: kępiński, kaliski, ostrowski, ostrzeszowski, jarociński, pleszewski – 7
 • nr 6 – miasto Leszno, powiaty: leszczyński, gostyński, grodziski, kościański, krotoszyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński – 7

10. Województwo lubuskie – 30 radnych- 60 kandydatów w 5 okręgach:

 • nr 1 – strzelecko-drezdenecki, gorzowski, m. Gorzów Wielkopolski – 7
 • nr 2 – świebodziński, sulęciński, słubicki, międzyrzecki – 6
 • nr 3 – żarski, krośnieński – 5
 • nr 4 – zielonogórski, miasto Zielona Góra – 6
 • nr 5 – wschowski, żagański, nowosolski – 6

11. Województwo zachodniopomorskie-30 radnych-60 kand. w 5 okr. :

 • nr 1 – miasto Szczecin, powiat policki 8
 • nr 2 – miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 5
 • nr 3 – powiaty białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki, – 6
 • nr 4 – miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki – 5
 • nr 5 – powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki  – 6

okręg nr 1 – miasto Szczecin, powiat policki

Wesolowski Zbigniew Szczecin
Zbigniew Wesołowski – 68 lat, Szczecin, wykształcenie wyższe pedagogiczne, b. pracownik naukowo – techniczny wyższej uczelni, autor programu autorskiego w zakresie kasacji i recyklingu pojazdów samochodowych jako projektu pilotażowego w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego, prezes i dyrektor ARI General Management S.A. w Luxemburgu, uczestnik prac studialnych i koncepcyjnych z udziałem uniwersytetów w Szczecinie

12. Województwo pomorskie – 33 radnych – 66 kandydatów w 5 okręgach:

 • nr 1 – Słupsk – miasto na prawach powiatu, powiaty: słupski, lęborski, bytowski, człuchowski, chojnicki – 7
 • nr 2 – miasta na prawach powiatu: Gdynia, Sopot, powiaty pucki, wejherowski – 8
 • nr 3 – Gdańsk – miasto na prawach powiatu – 7
 • nr 4 – powiaty kartuski, kościerski, gdański, starogardzki – 6
 • nr 5 – powiaty tczewski, nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński – 5

13. Województwo warmińsko-mazurskie – 30 radnych- 60 kand. w 5 okr. :

 • nr 1 – miasto Olsztyn, powiat olsztyński – 6
 • nr 2 – powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki – 6
 • nr 3 – powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, miasto Elbląg, lidzbarski – 7
 • nr 4 – powiaty: ełcki,giżycki,gołdapski,kętrzyński,olecki,węgorzewski- 6
 • nr 5 – powiaty: mrągowski, nidzicki, piski, szczycieński – 5

okręg nr 3 – powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, miasto Elbląg, lidzbarski

3. Kazimierz Falkiewicz - Elbląg

Kazimierz Falkiewicz – Elbląg – prawnik, inicjator i pełnomocnik słynnego referendum w sprawie odwołania prezydenta Elbląga, kandydował na prezydenta Elbląga, zajmując 4. miejsce

14. Województwo podlaskie – 30 radnych – 60 kandydatów w 5 okręgach:

 • nr 1 – miasto Białystok  – 7
 • nr 2 – powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, miasto Suwałki  – 5
 • nr 3 – powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, miasto Łomża – 7
 • nr 4 – powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski – 5
 • nr 5 – powiaty: białostocki, moniecki, sokólski – 6

okręg nr 3 – powiat grajewski, powiat kolneński, powiat łomżyński, miasto Łomża

Kochanowski Andrzej Grajewo

Andrzej Kochanowski  – 54 lata, Grajewo, mgr inż., 30 lat służby w pożarnictwie, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą – agroturystyczną, koordynator OBURZONYCH w województwie podlaskim, żonaty, dwoje dzieci, nie należy i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej

15. Województwo mazowieckie– 51 radnych- 102 kandydatów w 7 okr. :

 • nr 1 – dzielnice m. st. Warszawy: Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Mokotów – 5
 • nr 2 – dzielnice m. st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Ochota, Wola, Żoliborz – 6
 • nr 3 – dzielnice m. st. Warszawy: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe – 5
 • nr 4 – powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasto Płock – 9
 • nr 5 – powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom – 7
 • nr 6 – powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz miasta Ostrołęka i Siedlce – 9
 • nr 7 – powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski–zachodni, wołomiński – 10

okręg nr 2 – dzielnice m. st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Ochota, Wola, Żoliborz

1. Gut Antoni

Antoni Gut – Warszawa – przedsiębiorca warszawski, b. wiceburmistrz Bielan, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI

okręg nr 4 – powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasto Płock

5. Połanecki Paweł

Paweł Połanecki – Mazowsze – przedsiębiorca warszawski, b. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, działacz ruchu stop GMO, członek Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI

16. Województwo kujawsko-pomorskie – 33 radnych – 66 kand. w 6 okr. :

 • nr 1 – miasto Bydgoszcz – 6
 • nr 2 – powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski – 6
 • nr 3 – miasto Grudziądz, powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, wąbrzeski – 5
 • nr 4 – miasto Toruń i powiaty: chełmiński, toruński – 5
 • nr 5 – powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński – 5
 • nr 6 – miasto Włocławek i powiaty: Aleksandrowski, lipnowski, rypiński, włocławski – 6

okręg nr 1 – miasto Bydgoszcz:

Partyka benedykt Bydgoszcz

Benedykt Partyka – 62 lata, Bydgoszcz, wykształcenie wyższe, przedsiębiorca, wykładowca, Prezes Zarządu Krajowego Forum Samorządowego, doświadczony samorządowiec

6. Jacek Lebiedziński - Włocławek

Jacek Lebiedziński – Włocławek – Prezes stowarzyszenia Włocławska Inicjatywa Gospodarcza, inicjator referendum w sprawie odwołania lewicowego prezydenta Włocławka

_______________________________________________________________________________

Nasi dotychczasowi kandydaci do rad gmin, powiatów, na wójtów, burmistrzów, prezydentów:

_______________________________________________________________________________

– do Rady Miejskiej w Gdańsku i na Prezydenta Gdańska:

 

 

_______________________________________________________________________________

– do Rady Gminy Goleniów (zachodniopomorskie):

Mądrawski Tadeusz Goleniów

Tadeusz Mądrawski – 55 lat, województwo zachodniopomorskie, Goleniów, absolwent Szkoły Chorążych Wojsk Lotniczych, żołnierz zawodowy, b. dowódca pododdziału, emeryt wojskowy, b. szef zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz członek samorządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych

____________________________________________________________________________

– do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz na Prezydenta Miasta Tarnowa (małopolskie):

Ciesielczyk Marek Tarnów
dr Marek Ciesielczyk
57 lat, Tarnów, doktorat z politologii na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium, pracownik naukowy Instytutu Studiów Sowietologicznych w Bonn, Fellow w European University Institute we Florencji, wykładowca politologii w University of Illinois w Chicago, obecnie redaktor naczelny pisma i portalu Prawdę mówiąc, więcej informacji: www.marekciesielczyk.com

 

Swierzowski Paweł Tarnów
Paweł Świerzowski – 50 lat, Tarnów, województwo małopolskie, przedsiębiorca, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obywatelskiego stowarzyszenia OBURZENI

_____________________________________________________________________________

Zachęcamy do zgłaszania własnych kandydatur

– teL.  601 255 849

e-mail:  stowarzyszenie.oburzeni3@gmail.com

Proszę załączyć krótkie CV oraz zdjęcie JPG.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.