Konferencja prasowa Tarnowskiego Komitetu Referendalnego

Na apel Pawła Kukiza 29 maja powstał w Tarnowie Komitet do Spraw Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na 6 września 2015 roku, który obejmuje swym działaniem obszar siedmiu powiatów:
1. miasto Tarnów, 2. powiat tarnowski, 3. powiat bocheński, 4. powiat brzeski, 5. powiat dąbrowski, 6. powiat proszowicki, 7. powiat wielicki.

Celem Komitetu jest monitorowanie prawidłowości i legalności przygotowania oraz przebiegu w/w referendum, prowadzenie kampanii referendalnej oraz szerokie propagowanie idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Założyciele Komitetu opowiadają się jednoznacznie za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmu, gdyż obecna tzw. „proporcjonalna” ordynacja wyborcza (która tak naprawdę nią nie jest), jest praprzyczyną zgubnego dla Polski systemu politycznego.

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatnika oraz za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Zapraszamy na pierwszą konferencję prasową Komitetu, która odbędzie się

we wtorek, 2 czerwca 2015, o godz. 11:oo

w restauracji PASAŻ w Tarnowie, Pasaż Tertila.

Łączymy wyrazy szacunku

Założyciele Komitetu:

dr Marek Ciesielczyk – radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Tarnów,
Marcin Szczeblewski – Prezes Sądu Arbitrażowego w RP, Tarnów,
Paweł Augustyn – radny Rady Powiatu Tarnowskiego, b. Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, powiat tarnowski,
Jerzy Lysy – b. wójt gminy Bochnia, powiat bocheński,
Jan Sipior – b. burmistrz Szczucina, powiat dąbrowski,
Zbigniew Zarębski – b. burmistrz Wieliczki i Przewodniczący Rady Miejskiej i Rady Powiatu Wielickiego, powiat wielicki,
Dariusz Jasiński – adwokat, radca prawny, b. kandydat na wójta Pałecznicy (z 20-procentowym poparciem), powiat proszowicki,
Bogdan Hajduga – wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, powiat brzeski.
Koordynator Komitetu

tel.: 601 255 849
e-mail: tarnowski.komitet.referendalny@gmail.com

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Tarnowski.Komitet.Referendalny
SALON24:
http://tarnowski.komitet.referendalny.salon24.pl/
Tarnów, 1 czerwca 2015

Tarnowski Komitet Referendalny