Kongres Zjednoczeniowy

Zapraszamy na Kongres Zjednoczeniowy środowisk pozaparlamentarnych – oburzonych na bezprawie, sobota, 10 czerwca 2017, godz. 12:oo ul. Miodowa 14, Warszawa

Kongres jest zebraniem osób i przedstawicieli środowisk pozaparlamentarnych, które – zachowując swoją autonomię organizacyjną – wyrażają wolę współpracy. Zapraszamy tych, którzy pragną utworzyć alternatywę dla funkcjonującego obecnie w Sejmie establishmentu politycznego (czytaj: zwalczających się i pasożytniczych zarazem „plemion”).

Celem Kongresu jest integracja środowisk pozaparlamentarnych i wypracowanie form współpracy, prowadzącej do stworzenia wspólnych list w wyborach samorządowych, a następnie parlamentarnych.
Zapraszamy wszystkie środowiska i osoby deklarujące wolę:
– utworzenia wspólnego komitetu wyborczego,
– zmian w systemie sądowniczym i administracyjnym mających na celu ograniczenie do minimum bezprawia, którego dopuszczają się osoby pełniące funkcje publiczne,
– przywrócenia suwerenności monetarnej zgodnie z art. 227.1 konstytucji RP oraz likwidacji systemu dominacji międzynarodowych korporacji nad strukturami i instytucjami Państwa a także wdrożenie systemu oddłużenia obywateli.
– zmiany ordynacji wyborczej do sejmu w ten sposób, aby była możliwość odwołania posła w trakcie kadencji,
– zmiany ustawy o referendum tak, aby możliwe było przeprowadzenia każdego referendum i respektowanie wyrażonej w nim woli obywateli w przypadku zebrania określonej w ustawie liczby podpisów pod wnioskiem.

Komitet Organizacyjny Kongresu
Wojciech Papis Barbara Berecka Artur Rudziński
Ewa Biskupska Jan Szymański Andrzej Zalewski
Wojciech Edward Dobrzyński Marek Ciesielczyk Piotr Robert Jankowski
Andrzej Stępkowski Antoni Gut

Udział w Kongresie należy zgłaszać na adres; w.papis@wp.pl, jan_szyman@wp.pl, dr.ciesielczyk@gmail.com, ebiskupska@yahoo.com, oburzeni1@gmail.co lub telefonicznie; 514 268 064, 601 255 849, 600 820 483, 531 825 787, 510 800 062