Wiceprezes kongregacji Przemys³u i Handlu Wojciech Papis

Warszawa 2009-02-11. Konferencja prasowa na temat kryzysu w rzemioœle i us³ugach. Nz: wiceprezes kongregacji Przemys³u i Handlu Wojciech Papis
***Zdjêcie do depeszy PAP pt. POHiD: w handlu mog¹ nast¹piæ fuzje i przejêcia***
tg/stw
PAP/Tomasz Gzell

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *