Małopolscy OBURZENI żądają dymisji dyrektora TVP Kraków

Sz. P. Dawid Jackiewicz
Minister Skarbu
Sz. P. Jacek Kurski
Prezes TVP
do wiadomości posłowie z regionu małopolskiego

Tarnów, 10 stycznia 2016
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Prezesie,

Jako małopolski oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia OBURZENI pozwolimy sobie zwrócić uwagę Panów na konieczność – naszym zdaniem – gruntowanych zmian w regionalnych oddziałach telewizji publicznej. Dotychczasowa debata oraz faktyczne zmiany dotyczą – jak na razie – wyłącznie centralnego kierownictwa mediów publicznych. Naszym zdaniem niezbędne są także zmiany w regionalnych oddziałach mediów publicznych.

Abstrahując od tego, iż obecny dyrektor TVP Kraków, p. Leszek Dziura jest „kojarzony z PSL” – by użyć eufemizmu (patrz np. Dziennik Polski, 6.11.2015) i w związku z tym – w naszej ocenie – programy emitowane przez Telewizję Kraków zbyt często nie były obiektywne (proszę np. porównać czas antenowy poświęcony w czasie ostatniej kampanii wyborczej kandydatowi PSL do Sejmu p. Kosiniakowi-Kamyszowi i kandydatom innych ugrupowań), TVP Kraków – według nas – od wielu lat jest medium skostniałym, nie dynamicznym, nie reagującym wystarczająco szybko na ważne wydarzenia w regionie, dyskryminującym wyraźnie tzw. Polskę powiatową (np. drugie pod względem wielkości miasto Małopolski Tarnów – TVP Kraków nie zaprezentowała debaty kandydatów na prezydenta Tarnowa czy też debaty kandydatów różnych ugrupowań do Sejmu w okręgu tarnowskim, a zrobiła to np. „Gazeta Krakowska” wraz z Radiem Kraków).

Zarzuty tego typu kierowane były do kolejnych władz TVP Kraków od lat. Małopolskie medium publiczne nie może być wyłącznie medium krakowskim. TVP Kraków zbyt często ignorowała ważne wydarzenia, mające miejsce poza Krakowem. Naszym zdaniem ta negatywna selekcja informacji mogła wynikać także z określonych sympatii politycznych kierownictwa telewizji lub jej dziennikarzy?

Dlatego też domagamy się nie tylko natychmiastowej dymisji dyrektora Leszka Dziury, ale także innych osób, odpowiedzialnych za kształt programu telewizyjnego. Przy czym – według naszej oceny – nie będzie stanowić dobrego rozwiązania zastąpienie jednego redaktora, którego ograniczają poglądy polityczne czy też zwykła rutyna, innym, w takim samym stopniu skażonym dotychczas panującym w TVP Kraków duchem „poprawności politycznej” czy też brakiem wyobraźni i co za tym idzie pomysłów na ciekawe programy regionalne.

Liczymy na to, iż czekające nas zmiany personalne nie ograniczą się do zwykłej czystki politycznej czy też zamiany jednego zespołu dziennikarskiego, ogarniętego impotencją twórczą, przez inny – w takim samym stopniu pozbawiony inwencji, zaangażowania i dążenia do przedstawiania faktycznie ważnych społecznie problemów, a nie ich bezbarwnych (a przez to „bezpiecznych” politycznie) substytutów quasi-informacyjnych.

Z tego, co nam wiadomo, podobne zmiany konieczne są także w innych oddziałach regionalnych publicznych mediów.
Z poważaniem

Stowarzyszenie OBURZENI – oddział małopolski
dr Marek Ciesielczyk
Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej
stowarzyszenia OBURZENI

tel. 601 255 849
antypartia@oburzeni.info