Marsz Poszkodowanych przez Bezprawie

Marsz Poszkodowanych przez Bezprawie.

Zapraszam wszystkich poszkodowanych, źle oceniających system prawny w Polsce do uczestniczenia w Marszu Poszkodowanych przez Bezprawie.

Dnia 27.09.2019 roku od godziny 12:00 rozpoczniemy Marsz.

O 12:00 oficjalne otwarcie Marszu przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77.  Godzina 12:15 do 12:30 złożenie Petycji i pism poszkodowanych jako załączniki w Biurze RPO.

Przemarsz pod Sąd Najwyższy ul. Długą w czasie 12:30 do 13:00.

Przemówienia uczestników Marszu do 2 minut. W czasie 13:00-13:20

Złożenie Petycji i pism uczestników Marszu w Kancelarii Sądu Najwyższego. Czas 13:20 do 13:35.

Marsz Miodową, Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki. W czasie 13:35 do 14:00.

Przemówienia uczestników Marszu pod Pałacem w czasie 14:00 do 14:40.

Złożenie Petycji i pism w Kancelarii Prezydenckiej w czasie 14:40 do 15:00.

Marsz Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie pod Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie 15:00 do 15:45.

Złożenie Petycji i pism w Kancelarii Ministerstwa Sprawiedliwości w czasie 15:45 do 16:00.

Przemówienia uczestników Marszu w czasie 16:00 do 16:25.

Zakończenie Marszu przez Przewodniczącego o godzinie 16:25 do 16:30.

Ewentualne spotkania i rozmowy uczestników Marszu. Miejsce to okolice Placu na Rozdrożu lub na Pradze Północ. Do uzgodnienia.

Do Każdej instytucji wchodzi Przewodniczący Zgromadzenia oraz dwóch do czterech uczestników Marszu. Uczestnicy Marszu do każdej instytucji inna grupa uczestników.

Liczba wchodzących zależna od ilości uczestników Marszu.

Proszę o przekazywanie informacji i do uczestnictwa w Marszu.

Z poważaniem

Jan Szymański – Przewodniczący Zgromadzenia