Most w Wielkiej Nieszawce

Most w Wielkiej Nieszawce a most w Toruniu

 
 
Redakcja Kwartalnika INNOWATOR
Instytut Wydawniczo-architektoniczny ArCADia-EKOTEST
59-903 Zgorzelec 5   skr poczt 7                                 Zgorzelec 16.10.2018
 
Sz. Pan
mgr inż Kazimierz Kaczmarek
Wójt Gminy Wielka Nieszawka 
 
 
 
Szanowny Panie Wójcie
 Chciałbym Pana jako inżyniera i jako Wójta zorientowanego doskonale w potrzebach Gminy i jej mieszkańców zapytać jako dziennikarz , czy jeżeli zostanie Pan ponownie wybrany na Wójta mieszkańcy Wielkiej Nieszawki i mieszkańcy Torunia mogą liczyć na to, że  wystąpi Pan  wspólnie z wybranym w wyborach 2018 Prezydentem Torunia w związku z ogłoszonym niedawno programem dotacji rządowych   mosty dla regionów   oraz w związku z lokalizacją zachodniego mostu Torunia w węzłem Glinki z przebiegiem przez teren Gminy Wielka Nieszawka oraz biorąc pod uwagę obecne problemy Torunia z przeprowadzeniem w 2019 koniecznego kilkumiesięcznego remontem mostu im Piłsudskiego oraz koniecznością wydania kilkudziesięciu milionów zł na ten cel  https://pomorska.pl/przedwyborcze-pomysly-na-remont-mostu-im-pilsudskiego-w-toruniu/ar/13564300 .
 
Jestem przekonany że taki wniosek byłby niezwykle korzystne dla rozwoju Gminy Wielka Nieszawka  oraz jej mieszkańców , a Toruń jako miasto na prawach powiatu nie może samodzielnie wystąpić o dotację na mosty dla regionów.   
 
Chciałbym również nadmienić że Instytut   Wydawniczo-architektoniczny ArCADia -EKOTEST posiada rozwijaną od od 2000 r koncepcje dwu mostów wschodniego i zachodniego dla Torunia zamiast mostu centralnego ( Waryńskiego) którą pozwoliłem sobie dnia 17.12.2002 przedstawić w postaci listu otwartego z tego na oficjalnie umówionym spotkaniu z nowo wybranym wówczas Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim i który to list spowodował odstąpienie prezydenta od budowy mostu Waryńskiego mimo ,że właśnie budowę mostu  w ciągu Waryńskiego obiecywał w wygranych wyborach w 2002r… oraz niekwestionowane jak dotąd  nie możliwe do przebicia nie zakwestionowania przez nikogo  czterokrotne sukcesy wyborcze Prezydenta Zaleskiego 
Niestety  zawsze plagiat i zawłaszczenie czyjegoś dalekosiężnego projektu autorskiego , a więc  nieprzemyślnego ani nie zrozumianego do końca przez siebie , ma to do siebie w miarę upływu lat wadliwość wdrożenia koncepcji 'mostu Wschodniego” staje się coraz bardziej uciążliwa  dla miasta  Torunia, bo z założenia  koncepcja mostu wschodniego wymaga jednoczesnego  wybudowania mostu zachodniego!
 
Niestety Prezydent Torunia tak się przyzwyczaił do przypisanego sobie autorstwu koncepcji mostu wschodniego , wbrew oczywistym i jednoznacznym zapisom w tym również zapisom  karnym ustawy prawo autorskie, ze stał się zupełnie głuchy na uwagi autorskie np z moich petycji z 2016 r , a nawet dwukrotnie świadomie niszcząc zapisy elektroniczne publikacji tych petycji ( mimo że niszczenie informacji którą nie ma się prawa się wyłącznie dysponować to czyn o znamionach  naruszenia art 268 a kk) – zwłaszcza na czas kampanii wyborczej …
wezel-czerniewce.blogspot.com
 
Tym czasem most Wschodni dla Torunia ma sens tyko jako …program naprawczy dla wadliwie zlokalizowanej w latach 1991-1996 przez Wojewodę Toruńskiego Bernarda Kwiatkowskiego mostu autostradowego na autostradzie płatnej a-1 wspólnie z nieodpłatna drogą ekspresowa S10 , co zablokowało  na długie lata nie tylko budowę drogi bardzo ważnej dla obecnie rozbudowywanego portu Dalekomorskiego  w Szczecinie , ale nawet samo połączenie A-1 i Dk 10 i S10 w Czerniewicach.
A rozwiązaniem jest tu wg mnie ( o czym mówił wyraźnie mój list otwarty już z 17.12.2002 ) jest tylko budowa również na terenie gminy Wielka Nieszawka w okolicach Otłoczyna nowego mostu autostradowego na a-1 , oraz połączenie obecnej a-1 z Czerniewic do mostu Wschodniego w okolicy ul Aleksandrowskiej i Otoczyńskiej    http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246779 
Tylko ,że żeby cokolwiek zmienić na a-1 ( zamiast dopłacać co lato ok 5 mln do darmowych przejazdów na a-1 „by nie zatykały się bramki na niemożliwym nigdy do rozbudowy do 6 pasm ruchy na obecnym moście 'autostradowym”, to najpierw trzeba uznać że popełniono poważne błędy projektowe i lokalizacyjne…  
W tym sensie to nie przewodniczący PO Schetyna ale Pan Premier Mateusz Morawiecki miał racje w sporze wyborczym  mówiąc „wyście nie budowli będąc u władzy [jak należy] autostrad i mostów” 
 
Tymczasem im więcej upływa lat od wymaganego już w 2004 remontu kapitalnego nieszczelnego  pomostu  mostu im Piłsudskiego kapitalny remont 3 pasmowego około stuletniego  mostu raz już przenoszonego i dwukrotnie wysadzanego , a przede wszystkim o skrajni tylko 5m ( gdy budowa drogi wodnej na Wiśle będzie wymagać co najmniej skrajni 8-9m)  taki kapitalny i kosztowny remont skorodowanej dogłębnie i przemęczonej strukturalnie konstrukcji kratownicowej zaczyna tracić już jakikolwiek sens techniczno -ekonomiczny… 
 
Dlatego wniosek Gminy Wielka Nieszawka złożony wraz projektem mostu zachodniego Torunia i Gminy Wielka Nieszawka wraz z projektem węzła „Glinki”  wg gotowej mojej autorskiej koncepcji bez trudu  może być  do marca 2019 dopracowany do formy projektu wykonawczego jedno-stadiowego. 
 
Z poważaniem 
Józef Czerny
Redaktor Naczelny
Kwartalik INNOWATOR 
 
Do wiadomości
Minister Inwestycji i Rozwoju
Prezes Rady Ministrów
Minister Infrastruktury  
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Każdy czyjego interesu lub obowiązku sprawa dotyczy