Z najnowszej działalności stowarzyszenia OBURZENI

Stop oszustom w polityce!

OŚWIADCZENIE RADY KOORDYNACYJNEJ
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o działaniach i inicjatywach stowarzyszenia OBURZENI, które inicjują, sygnują i udostępniają różne osoby, nie mające nic wspólnego z naszym stowarzyszeniem, uprzejmie informujemy wszystkich Polaków oburzonych na bezprawie ludzi władzy, a więc polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, reżimowych dziennikarzy, banki i korporacje, że organizacją działającą formalnie, jest nasze stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI:

– zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000504349 

NIP 1182100155

Regon 147330551

– numer konta bankowego:  09 1020 1026 0000 1502 0241 7764

Oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań osób posługujących się bez upoważnienia naszą nazwą i odwołujących się rzekomo w swej działalności do celów opisanych w naszym Statucie, deklaracjach i oświadczeniach.

Jednocześnie informujemy że jedyną oficjalną stroną stowarzyszenia OBURZENI jest strona www.oburzeni.pl

12.08.2014 r.
Antoni Gut
Przewodniczący

 *****

Oświadczenie – w sprawie tajnych współpracowników SB

Naród Polski walczący od prawie 300 lat z obcą przemocą i dominacją, mimo nieudanych powstańczych prób odzyskania pełnej podmiotowości politycznej, jako całość nigdy się nie złamał i nie uległ agresorom.

Problemem jednak przez cały ten czas pozostawało zachowanie części naszych rodaków, którzy dobrowolnie lub przymuszeni wikłali się we współpracę z obcymi służbami. Poczynając od jurgieltników i innych szkodników wysługujących się obcym dworom, poprzez targowicę, a skończywszy na szmalcownikach oraz tajnych i jawnych współpracownikach bezpieki.

Podjęta przez Sejm w 1992 roku uchwała lustracyjna dawała szansę na przerwanie tego procederu, dawała szansę na oczyszczenie polskiego życia politycznego z osób uwikłanych we współpracę ze służbami komunistycznej PRL. Niestety, uchwała nie została wykonana w sposób właściwy, co doprowadziło do upadku rządu Jana Olszewskiego i jednocześnie pozwoliło środowiskom tym na ponowną konsolidację.

Obecnie, po 22 latach od tamtego czasu, kiedy wyrosło już nowe pokolenie, oraz w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych – priorytetem nie powinny być urzędowe rozliczenia, ale raczej działania prowadzące do wybaczenia i jedności narodowej. Najwyższy czas zakończyć ten niechlubny okres naszych dziejów, w którym Polak szkodził Polakowi.

Polski interes narodowy wymaga od nas podjęcia się pracy na rzecz pojednania. Pierwszym krokiem do tego, jest przyznanie się winnych i zadośćuczynienie ofiarom. Kolejny to przebaczenie i pojednanie – jako akt prywatny. Suma tych aktów przybliży nas do celu, jakim jest narodowy akt pojednania.

Sprawa donosicielstwa i szkodzenia rodakom ma wymiar osobisty, ale również społeczny i narodowy. Wśród uwikłanych we współpracę ze służbami, są zwykłe kanalie i typy spod ciemnej gwiazdy, parające się tym procederem dla zysku, ale są tam także osoby uwikłane, ale nie współpracujące, nie donoszące, które zgodę na współpracę podpisały z obawy o bezpieczeństwo, albo w chwili słabości.

Mamy przekonanie, że sytuacja wtedy nie była czarno-biała i dlatego chcemy dać ludziom szansę. Nasza strona internetowa www.oburzeni.pl rozpoczęła akcję ujawniania zasobów IPN. Umożliwiamy złożenie na naszej stronie wyjaśnień i ewentualne przeproszenie osób skrzywdzonych. Tworzymy warunki do dyskusji, która – mamy taką nadzieję – doprowadzi do pojednania narodowego.

Umożliwiamy publiczne opowiedzenie czy opisanie tych tragedii życiowych. Dajemy możliwość chcącym publicznie opowiedzieć o swoich błędach, chcącym ujawnić kulisy oraz sprawców swych tragedii. Ta swoista katharsis oczyści atmosferę i przywróci zaufanie między Polakami. To pozwoli na przyjęcie tych „marnotrawnych synów” do naszych społeczności, dostaną szansę naprawienia błędów przeszłości. Polska jest Matką wszystkich Polaków, nie wolno nam z nikogo rezygnować.

*****

OŚWIADCZENIE RADY KOORDYNACYJNEJ

– w sprawie uhonorowania gen. Rozwadowskiego

Wyrażamy najwyższe uznanie i oddajemy hołd Polskim Żołnierzom i wszystkim obrońcom Ojczyzny, w szczególności uczestnikom Bitwy Warszawskiej 1920 roku, którzy powstrzymali i odparli ataki bolszewickich hord, nacierających na Warszawę.

Apelujemy do władz i społeczeństwa, o upamiętnienie szczególnie osoby i zasług generała Tadeusza Rozwadowskiego – Szefa Sztabu Polskiej Armii, autora planu Bitwy Warszawskiej i faktycznego Naczelnego Wodza Polskiej Armii w dniach 12 – 17 sierpnia 1920 r, obrońcę Lwowa, Warszawy, Polski i Europy.

12.08.2014 r.
Antoni Gut
Przewodniczący

*****

Składka członkowska

12 sierpnia 2014 Rada Koordynacyjna stowarzyszenia obywatelskiego Oburzeni podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia będą teraz (od 1 września 2014) płacić 5 zł miesięcznie (kwartalne wpłaty w wysokości 15 zł proszę przelewać bezpośrednio na nasze konto – numer konta bankowego patrz na głównej stronie). Rada Koordynacyjna na wniosek zainteresowanego może zwolnić z opłaty członkowskiej osoby będące w trudnej sytuacji materialnej lub bez dochodów.

___________________________________________________________________________

Jedna myśl nt. „Z najnowszej działalności stowarzyszenia OBURZENI

  1. seo

    Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

Możliwość komentowania jest wyłączona.