Nowa inicjatywa wyborcza – NIE GŁOSUJ NA JEDYNKI

Przekaż ten mail dalej !

NIE GŁOSUJ NA JEDYNKI !
Nie akceptując funkcjonującej obecnie w Polsce „najgłupszej na świecie” (jak ją określił doradca prezydenta USA Cartera) ordynacji wyborczej, w tym sposobu układania list wyborczych przez kacyków partyjnych, apelujemy o niegłosowanie na ustawionych na pierwszych miejscach na listach wyborczych kandydatów, niezależnie od Waszych sympatii politycznych.

Dzisiaj w praktyce to wodzowie partyjni, a nie wyborcy dokonują wyboru posłów, namaszczając tzw. JEDYNKI jako liderów list wyborczych. Wyborcy nie mając szans na poznanie wszystkich kandydatów w ciągu zaledwie jednego miesiąca kampanii wyborczej na rozległym obszarze swego okręgu wyborczego, niejako automatycznie stawiają krzyżyk przy nazwisku pierwszego na liście, będąc jej zwolennikiem. W efekcie do parlamentu dostają się często miernoty i bezwartościowi klakierzy.

Sprzeciwmy się dyktatowi wodzów partyjnych oraz liderów komitetów wyborczych i nie głosujmy na JEDYNKĘ, lecz tego kandydata, którego poznaliśmy dobrze i uważamy za uczciwego, inteligentnego i odważnego. Pokażmy gest Kozakiewicza kacykom partyjnym i komitetowym, którzy namaścili uległych im YESMENÓW, jako tzw. „liderów” list wyborczych.

Ogólnopolski Komitet
NIE GŁOSUJ NA JEDYNKI
nie.glosuj.na.jedynki@gmail.com

tel. 601 255 849

Ryszard Drzał – Rzeszów
Antoni Gut – Warszawa
Krzysztof Magnuszewski – Gdańsk
Ryszard Majdzik – Kraków
Bendykt Partyka – Bygdoszcz
Paweł Połanecki – Warszawa
Andrzej Surowiecki – Łódź
Henryk Swół – Wrocław
Kazimierz Żak – Tarnów

Zapraszamy na konferencję prasową Komitetu w piątek, 16 października o godz. 11:oo, Warszawa, ul. Chmielna 9

nie glosuj na jedynki