Nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej

W niedzielę, 29 listopada 2015 w Warszawie powstało nowe ugrupowanie, obejmujące swym działaniem teren całej Polski. Uczestnicy tego projektu politycznego wywodzą się przede wszystkim z ruchu Kukiza.

Patrz także: Wirtualna Polska –
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Powstaje-nowe-ugrupowanie-Oburzeni-zagroza-Kukizowi,wid,18017992,wiadomosc.html

Wspólnym mianownikiem są więc dla nich eksponowane przez ten ruch punkty programowe (gruntowna reforma obecnego wymiaru niesprawiedliwości – w tym np. likwidacja irracjonalnego gorsetu biurokratycznego, hamującego rozwój gospodarki czy też absurdalnych reguł funkcjonowania samorządu, umożliwiających bezkarny rozkwit korupcji i nepotyzmu – zwłaszcza w tzw. Polsce powiatowej), urealnienie instytucji referendum czy też zmiana ordynacji wyborczej zarówno do parlamentu jak i samorządu). Istotnym, nie rozwiązanym w Polsce jak dotychczas problemem jest dla uczestników projektu katastrofalny stan systemu ochrony zdrowia, edukacji oraz brak faktycznego bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa socjalnego potężnej części obywateli. W ugrupowaniu reprezentowane są środowiska samorządowców, przedsiębiorców i rzemieślników.

W ciągu zaledwie dwóch tygodni udział w tym projekcie zadeklarowało ponad 100 osób prawie ze wszystkich zakątków Polski. Dzięki temu już teraz ugrupowanie ma swą reprezentację w 80 (ze wszystkich 86) okręgów wyborczych do sejmików. Właśnie udział w zapowiadanych na przyszły rok, wcześniejszych wyborach do sejmików wojewódzkich jest obecnie celem numer jeden ugrupowania, które chciałoby – jako swego rodzaju antypartia – powtórzyć sukces wyborczy sprzed lat niezależnych list śp. Marszałka Marka Nawary do sejmiku województwa małopolskiego. Krokiem następnym będzie start w regularnych wyborach samorządowych za trzy lata oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także sejmu i senatu.

Powstały już cztery zespoły programowe: gospodarczy, samorządowy, polityczny, społeczno-edukacyjny, które do końca grudnia mają uszczegółowić program ugrupowania. W drugiej połowie stycznia odbędzie się konwencja ugrupowania z udziałem przedstawicieli (głównie kandydatów do sejmików) ze wszystkich 380 powiatów, zaś w marcu lub w kwietniu – kongres ugrupowania, w którym mają wziąć udział przedstawiciele wszystkich gmin (ok.2.500) – w tym 1.116 kandydatów do sejmików wojewódzkich ze wszystkich 86 okręgów wyborczych.

Nowe ugrupowania chce działać na razie (do wyborów samorządowych) jako stowarzyszenie, nie wyklucza jednak jego przekształcenia w partię polityczną przed wyborami parlamentarnymi, będąc równocześnie zdecydowanym przeciwnikiem finansowania partii z budżetu państwa (czytaj z naszej kieszeni). Na razie – do konwencji styczniowej – ugrupowanie działać ma w oparciu o już zarejestrowane w KRS stowarzyszenie OBURZENI i posługiwać się tymczasowo tą nazwą. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć styczniowe zebranie przedstawicieli wszystkich 380 powiatów.

Ta antypartia jest szeroko otwarta na współpracę z podobnymi grupami (wywodzącymi się z ruchu Kukiza) – np. Wojownikami15, Jedną Polską, Bezpartyjnymi czy też stowarzyszeniem Polsko potrafisz. Nowe ugrupowanie kładzie duży nacisk na realną autonomię swych struktur w okręgach wyborczych oraz faktyczną oddolność działań.

Oprócz wspomnianych przedstawicieli ugrupowania w 80 sejmikowych okręgach wyborczych, działać zaczęli także koordynatorzy wojewódzcy

 • 2. woj. opolskie – Łukasz Denys – prawnik, nauczyciel akademicki,
 • 3. woj. śląskie – Elżbieta Kaczmarek-Huber – Dyrektor zarządzający spółki akcyjnej,
  Prezes stowarzyszenia Obywatelski Ruch Obrony Mieszkańców w Zabrzu, Przewodnicząca Rady Dzielnicy w Zabrzu oraz Grzegorz Pisalski – przedsiębiorca, niezależny radny Rady Miejskiej w Sosnowcu,
 • 4. woj. małopolskie – dr Marek Ciesielczyk – politolog, publicysta, b. prof. University of
  Illinois w Chicago, radny Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Michał Łenczyński – przedsiębiorca krakowski,
 • 5. woj. podkarpackie – Krzysztof Czeluśniak – radny Rady Miejskiej w Jaśle oraz Ryszard
  Drzał – przedsiębiorca z Rzeszowa,
 • 6. woj. lubelskie – Janusz Denisiuk – b. Dyrektor Zarządu Drogowych Przejść Granicznych
  w Białej Podlaskiej i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • 7. woj. świętokrzyskie – Bogdan Migas – Prezes stowarzyszenia Świętokrzyski Komitet
  Obrony Społecznej i Mirosław Moskwa – rolnik, działacz stowarzyszenia NIEPOKONANI,
 • 8. woj. łódzkie – Jarosław Brózda – politolog, b. Starosta Powiatu Bełchatowskiego
 • 9. woj. wielkopolskie – Antoni Odzimek – v-ce Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
 • 10. woj. lubuskie –Edmund Kotlarski – ekonomista, b.v-ce Starosta Powiatu Nowosolskiego,
 • 11. woj. zachodniopomorskie – Rafał Stefanowicz – publicysta, z-ca Redaktora Naczelnego
  w ScenaPolityczna.pl oraz Zbigniew Wesołowski – przedsiębiorca, wykładowca akademicki,
 • 12.woj. pomorskie – Stefan Grabski – b. v-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Gdańsku
  oraz Wojciech Ślepowroński – laborant, b. działacz woJOWników,
 • 13. woj. warmińsko-mazurskie – Tomasz Dudziak – politolog, informatyk, dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika INFO-RACJE,
 • 14. woj. podlaskie – Adam Kiełczewski – przedsiębiorca, b. Burmistrz Grajewa,
 • 15. woj. mazowieckie – Antoni Gut – przedsiębiorca, b. v-ce Burmistrz Bielan oraz radny
  warszawski, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI,
 • 16. woj. kujawsko-pomorskie – Agnieszka Wawrzyniak – przedsiębiorca, Prezes Krajowego
  Forum Samorządowego we Włocławku