Nowy skład Rady Koordynacyjnej

Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział KRS po kilku miesiącach nic nie robienia, nareszcie podjął decyzję o wpisaniu do Rejestru KRS nowego składu Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia OBURZENI.

Ta opieszałość sądu miała na celu zdezorganizowanie naszej działalności i częściowo im się to udało, np. nie mogliśmy formalnie wystąpić, jako strona w procesie przeciwko PEKAO SA po stronie Ryszarda Opary.

Kilka tygodni temu po kilkumiesięcznym oczekiwaniu i po wysłaniu kilku Pism do sądu, w których domagałem się wpisania nowego składu Rady Koordynacyjnej do Rejestru KRS odbyłem rozmowę z kimś ważnym z kierownictwa Wydziału. Poinformowałem tego kogoś, że sąd nie ma prawa dezorganizować nam działań tylko dlatego że Stowarzyszenie domaga się karania sędziów za ich działania skierowane przeciwko obywatelom.

Zapowiedziałem również że podejmiemy działania polegające na poinformowaniu opinii publicznej o dyskryminacyjnych praktykach sądu wobec naszego stowarzyszenia. Zapowiedziałem, że ostro wykrzyczymy tą łobuzerkę sądu na wiecu pod PKiN w dn. 3 września w czasie trwania kongresu sędziów.

Nie wiem czy to wpłynęło na tą decyzje, ale ważne, że stowarzyszenie może normalnie funkcjonować.
Nie daliśmy się zastraszyć.

Skład Rady Koordynacyjnej
Antoni Gut – przewodniczący
Marek Ciesielczyk – wiceprzewodniczący
Jan Szymański – wiceprzewodniczący
Tomasz Kucharczyk – skarbnik
Wojciech Papis – sekretarz
Paweł Połanecki – członek Rady