Oburzony Marek Ciesielczyk ponownie wygrywa

Także Sąd Apelacyjny unieważnia wybory samorządowe!

Można by rzec, iż spór prawny Ciesielczyk – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Tarnowie, który wnosił o oddalenie protestu wyborczego tego pierwszego, zakończył się wynikiem 2:0. 9 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie – podobnie jak wcześniej Sąd Okręgowy w Tarnowie – uznał protest wyborczy Marka Ciesielczyka, jednego z liderów stowarzyszenia OBURZENI, za słuszny i postanowił unieważnić wybory do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu wyborczym Piaskówka – Klikowa – Krzyż – Starówka.

Ciesielczyk - Przewodniczący MKW- 2-0

Przypomnijmy, iż Ciesielczyk uzasadniał swój wniosek o przeprowadzenie powtórnych wyborów tym, iż na kartach do głosowania w w/w okręgu wyborczym zabrakło nazwiska jednego z wcześniej zarejestrowanych kandydatów – patrz relacja filmowa z rozprawy:

Zarówno Komisarz Wyborczy, b. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie, sędzia Jacek Satko, jak i Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Daniel Panocha, starali się w różny sposób doprowadzić do oddalenia protestu wyborczego Ciesielczyka już w pierwszej instancji. Obydwaj złożyli apelacje (zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego), przez co cała procedura unieważniania wyborów uległa znacznemu wydłużeniu. W końcu 9 marca 2015 Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentami przedstawionymi w proteście wyborczym Marka Ciesielczyka i – tak jak Sąd Okręgowy w Tarnowie – uznał, iż wybory w okręgu nr 3 muszą zostać powtórzone.

Na uwagę zasługuje to, iż posiedzenie Sądu Apelacyjnego było niejawne. Nie mogły w nim brać udziału zarówno strony (a więc Marek Ciesielczyk, Komisarz Wyborczy i Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej), jak i publiczność (w tym np. dziennikarze). Dodać należy, iż postanowienie Sądu Apelacyjnego jest ostateczne. Dlatego wyjątkowym skandalem jest możliwość utajnienia posiedzenia sądu. Stowarzyszenie OBURZENI już zapowiedziało skierowanie wniosku zarówno do Rzecznika Praw Obywatelskich jak i wszystkich posłów RP o natychmiastowe rozpoczęcie prac nad zmianą wszystkich regulacji prawnych, które umożliwiają przeprowadzanie niejawnych posiedzeń w sprawach o charakterze publicznym oraz wydawanie zakazu przez sędziów nagrywania (filmowania) takich rozpraw.

Marek Ciesielczyk zapowiada także skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku o sprawdzenie zgodności z Konstytucją RP podstaw prawnych oraz samej decyzji Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który wygasił mandaty jedynie radnych w jednym z okręgów – przez co Rada Miejska w Tarnowie będzie – do chwili ponownego wyboru radnych w tym okręgu – podejmować uchwały bez reprezentantów tego okręgu, którzy stanowią prawie 1/3 składu Rady!