Nawet ostatni dyrektor Radia Wolna Europa – Piotr Mroczyk – był tajnym współpracownikiem SB!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozpoczynamy publikację nazwisk istotnych dla polskiego życia publicznego osób, zarejestrowanych jako tajni współpracownicy (TW), kontakty operacyjne (KO) czy też kontakty informacyjne (KI) komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.
Upraszczając nieco sprawę, zauważyć wypada, iż TW SB byli bardziej istotnymi współpracownikami dla SB niż KO i KI, choć w praktyce mogło być też odwrotnie. Także nie każdy kapuś musiał być zarejestrowany jako TW, KO czy KI. Byli tacy, którzy przekazywali cenne informacje komunistycznym służbom specjalnym, nie będąc w ogóle zarejestrowani.

Obrazek użytkownika Marek Ciesielczyk
Marek Ciesielczyk
Dlaczego to robimy?

Przystępujemy do publikacji materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej, jako że, stowarzyszenie OBURZENI dążyć ma m.in. do: ” – stworzenia prawa służącego wyłączeniu z życia politycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej byłych funkcjonariuszy lub tajnych współpracowników, kontaktów operacyjnych lub kontaktów informacyjnych komunistycznych służb specjalnych PRL (zdefiniowanych w stosownych, obowiązujących zapisach w polskim prawie).” – Statut stowarzyszenia, paragraf 5, pkt.1

Mimo tego zapisu statutowego jeden z członków Rady Koordynacyjnej naszego stowarzyszenia, Andrzej Bugajski stwierdził w pewnym momencie na jej posiedzeniu, iż jest mu obojętne, czy ktoś w przeszłości współpracował z komunistycznymi służbami specjalnymi, czy nie. Dodać należy, iż osoba ta została wykluczona ze stowarzyszenia. Ponieważ poważnie traktujemy zapisy naszego Statutu i uważamy, iż byli TW, KO czy KI SB, którzy nie przyznali się do współpracy z komunistycznymi służbami specjalnymi i nie przeprosili za to, mogą w dalszym ciągu stanowić poważne zagrożenie, postanowiliśmy zacząć ujawniać ich nazwiska.

W jakich środowiskach najczęściej werbowano tajnych współpracowników?

Wielu Polaków jest zdziwionych czy nawet oburzonych, gdy publikowane są dokumenty, z których wynika, że jakiś człowiek, dotychczas mający opinię wielkiego polskiego patrioty, konserwatysty, prawicowca etc., współpracował z komunistycznymi służbami specjalnymi. Zdziwienie to jednak jest nieuzasadnione, gdyż werbowały one swych agentów najczęściej nie w środowiskach lewicowych, lecz właśnie patriotycznych, opozycyjnych wobec PRL-u. W pewnym momencie pojawił się nawet zakaz werbowania agentów wśród funkcjonariuszy PZPR.

Jeśli w Polsce przejmie w końcu władzę grupa autentycznych patriotów i doprowadzi do ujawnienia dokumentów komunistycznych służb specjalnych, które do dzisiaj są utajnione (rzekomo ze względu na bezpieczeństwo Polski /sic!/) i przechowywane w tzw. archiwum wyodrębnionym, wielu ludzi może przeżyć szok, gdy okaże się, że cieszący się teraz powszechnym szacunkiem w środowiskach patriotycznych ludzie, współpracowali (i być może do dzisiaj współpracują) ze służbami specjalnymi na szkodę naszego kraju. Póki co będziemy publikować te dokumenty z IPN, których nie zniszczono w latach 1989-1991 i których zapomniano utajnić.

Naiwność Amerykanów

Większość z nas pamięta chyba czasy, gdy siedziało się z uchem przyłożonym do radia i słuchało wiadomości Radia Wolna Europa. Dzisiaj dowiadujemy się, że ostatni dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa współpracował z SB! Piotr Mroczyk, bo o nim mowa,  (ur. 28 września 1947, syn Czesława), działał w „Solidarności” Radia i TV w latach 1980-1981 i był wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Radia i Telewizji. Później (w latach 80. i 90.) przebywał w USA, pracując w „Głosie Ameryki”. Następnie zorganizował w Waszyngtonie Fundację Solidarności „w celu pomagania internowanym i więźniom politycznym”.

W USA Mroczyk był także właścicielem tygodnika „Gwiazda Polarna”, a następnie – dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium (w latach 1989-1994). Zmarł w Warszawie 19 grudnia 2007. Tuż przed śmiercią, 10 grudnia 2007, Piotr Mroczyk został uhonorowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zaangażowanie w walkę o wolność słowa i wolne media”.

Jego ojciec Czesław Mroczyk, był oficerem brytyjskiego RAF-u, zastępcą dowódcy dywizjonu 313, uczestnikiem bitwy o Anglię. Inny b. pracownik RWE i równocześnie b. tajny współpracownik SB, Roman Żelazny, wymyślił niedawno „stypendium imienia Piotra Mroczyka”, przyznawane przez założoną przez siebie Fundację „Zacny uczynek”. Przewodniczącym Rady tej Fundacji był sam Piotr Mroczyk. Ubiegać się o nie mogą studenci Uniwersytetu Opolskiego studiujący na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, filozofia. Stypendium ma „upamiętniać bogatą działalność zmarłego w 2007 r. Piotra Mroczyka”.

Cień na działalność Mroczyka rzucił sposób zarządzania „Gwiazdą Polarną” i Fundacją Solidarności. Oto fragment jego opisu: „W Chicago zatrzęsło się. Nowy właściciel, Piotr Mroczyk, działacz solidarnościowy, wyznaczył Miladę Zapolnik na pełniącą obowiązki redaktora naczelnego. Później, orientując się, jak błędna to była decyzja, sprowadził z Nowego Jorku Małgorzatę Terentiew-Ćwiklińską. (…) Mroczyk zupełnie nie interesował się gazetą, którą próbował nabyć, bo przecież kupił ją na wariackich papierach, nie mając pieniędzy. To Punkt i tygodnik miały zapracować na spłaty długów, pensje wydawcy i nowej redaktor naczelnej oraz licznych przejazdów na linii Waszyngton-Stevens Point właściciela. Na nieszczęście jeszcze Mroczyk otrzymał posadę dyrektora w Radio Wolna Europa. Pamiętam doskonale moją z nim rozmowę w Rzymie, kiedy to zapytał wprost: „To wy jeszcze wychodzicie?” (…) Na nasze wydawnictwo spadło jeszcze dodatkowo odium działalności Mroczyka. Osławiona Fundacja Solidarność, którą on prowadził, posądzana była o defraudację i swobodne manipulowanie pieniędzmi. Pisała o tym „Kultura” paryska, a jej redaktor Jerzy Giedroyć domagał się od Mroczyka wyjaśnień. Ponadto, Małgorzata Ćwiklińska (…) otworzyła szeroko drzwi publicystom lewicy laickiej.” (za: Dziennik Związkowy, Chicago, 10-17-2008)

Niby kryształowy życiorys, odznaczenia, zaszczyty, a z drugiej strony opis dziwnych zachowań Mroczyka jako właściciela polonijnej gazety czy też organizatora Fundacji Solidarności. Także życiorys jego ojca widzimy zupełnie inaczej przez pryzmat dokumentów z IPN. Materiały dotyczące agenturalnej działalności Mroczyka zostały zgromadzone w IPN w zbiorze o sygnaturze INP BU 019 43 / 1137. Okazuje się, że nie tylko nasz bohater, ale także jego ojciec był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb specjalnych. Czesław Mroczyk (ur w 1917 roku) był oficerem RAF-u (1939-1947). W aktach IPN występuje w sprawie o kryptonimie „Lombard”. Był tajnym współpracownikiem UB / SB o kryptonimie „ROBERT” od 31 grudnia 1949 do 18 grudnia 1958 (prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu). Przestał pracować dla SB jedynie „z powodu braku możliwości” (jak stwierdza naczelnik Wydziału „C” KW MO w Poznaniu, ppłk S.Forycki 16.01.1973).

Ojciec Mroczyka też pracował dla SB

Matką Mroczyka była Angielka – stąd doskonała znajomość języka angielskiego, która później otwierała Mroczkowi drzwi do różnych instytucji. Choć nie ukończył studiów (co przemilcza się – nawiasem mówiąc – w jego oficjalnych cv), był np. lektorem w Polskim Radio w dziale programów dla zagranicy, który produkował pro-PRL-owską propagandę dla Polonii na całym świecie. W charakterze kandydata na tajnego współpracownika SB Mroczyk został zarejestrowany 19 września 1972 roku. Informuje o tym np. zastępca Naczelnika Wydziału II KWMO w Poznaniu, major R. Gorzyński w swoim tajnym piśmie do naczelnika Wydziału III Departamentu I MSW z dnia 17 stycznia 1973.

Mroczyk został zarejestrowany przez SB we wrześniu 1972 roku, gdy starał się o wyjazd do Wielkiej Brytanii, by odbyć kurs dziennikarski przy BBC. Major Gorzyński potwierdza, że „…przy zastosowaniu kombinacji operacyjnej z naszej strony, na wyjazd ten (Mroczyk) otrzymuje zgodę i w dniu 28 grudnia 1972 r. odebrał paszport”. Jak więc widać SB zaczęło pomagać Mroczkowi i to już wówczas, gdy nie był jeszcze TW, ale dopiero kandydatem na TW. Esbek zauważa także w swym raporcie z 17.01.1973 r., że Mroczyk „do ewentualnej współpracy z naszymi organami ustosunkowany jest pozytywnie” – patrz zdjęcie dokumentu poniżej:

Mroczyk został następnie skierowany do Wietnamu. Wysłanie go tam jako członka „Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli” (ze strony PRL-u) opiniował Departament I MSW, czyli ta część SB, która zajmowała się zagranicą. Kapitan W. Sobisiak, kierownik Grupy II Wydz. II stwierdza 25 października 1973 roku: „Na podstawie rozmowy (z Mroczkiem) wnoszę, że kandydat jest przekonany, że tak otrzymanie paszportu na wyjazd do Wielkiej Brytanii, jak i wyjazd do Wietnamu zawdzięcza naszemu poparciu”.

Oficer Wydz.III Departamentu I MSW Urywaj twierdził 29 listopada 1973 roku, że Mroczyk w Wietnamie był „wykorzystywany operacyjnie w charakterze kontaktu operacyjnego – zlecone zadania wykonywał bez zastrzeżeń. Informacje przekazywał w formie pisemnej”. Także kapitan Lizut, Inspektor Wydz.II Departamentu II MSW potwierdza w swym raporcie z 13 października 1973 roku, że Mroczyk „tę rolę (współpracującego z SB) spełniał już w toku swego pobytu w Wietnamie”. Pewną ciekawostką jest, że TW był ojciec, a później syn, natomiast współpracy odmówiła siostra Piotra Mroczyka – Joanna Mroczyk. (ur. w 1950 roku). Była ona opracowywana przez Wydział II KW MO w Poznaniu jako kandydatka na TW w maju 1970 roku, ale już 21 października 1971 roku zaniechano opracowywania „ze względu na niechęć kandydata do współpracy” – jak stwierdza 16.01.1973 ppłk Forycki – patrz zdjęcie nr 1.

Inna część dokumentów nt Mroczyka znajduje się pod sygnaturą IPN BU 002 086 / 1100. Mroczyk zgodził się być tajnym współpracownikiem SB formalnie 5 grudnia 1973 roku. SB założyła „Kwestionariusz TW”. Mroczyk przyjął kryptonim „69”. Podpisał zobowiązanie do współpracy i co ciekawe „TW oświadczył, że na współpracę z naszym aparatem zgodził się z poczucia obywatelskiego i dlatego nie liczy na żadne korzyści materialne”. Później okazało się jednak, ze Mroczyk przyjmował nie tylko pieniądze , ale nawet rzeczowe prezenty od SB. Patrz niżej – zdjęcia kwestionariusz tajnego współpracownika SB Piotra Mroczyka:

 

Własnoręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB Mroczyk podpisał 3.12.1973.

W jednym z esbeckich raportów (IPN BU 00 2086/1100 – 16588/1 ) – w charakterystyce TW „69” z 21.02.1977 – czytamy o działaniach Mroczyka jako TW „69” : „W okresie od kwietnia 1974 r. do czerwca 1976 r. był wykorzystywany głównie w stosunku do I sekretarza ds. politycznych ambasady australijskiej w Warszawie Peter Lloyda. Kontakt ten utrzymywał na płaszczyźnie udzielania dyplomacie lekcji j. polskiego.

Był również zapraszany na przyjęcia organizowane przez ambasadę australijską. Za pośrednictwem TW realizowano kombinację operacyjną w stosunku do obyw. brytyjskiego, podejrzanego o kontakt z obcymi służbami specjalnymi. W 1975 r. TW został skierowany z zadaniem do attachatu handlowego ambasady brytyjskiej. Na bieżąco przekazuje informacje dot. zapoznanych cudzoziemców. Niektóre z tych osób są interesujące z operacyjnego punktu widzenia: red. Richard C. Longworth, europejski korespondent dyplomatyczny agencji UPI z siedzibą w Brukseli. Obaj zapoznali się u P. Lloyda w 1974 r.; Barlow James – dyr. Biura Łącznikowego BBC, który był służbowo w Polsce; Bob Fiuigan – zatrudniony w World Service BBC”. SB za pośrednictwem Mroczyka inwigilowało także amerykańskich dziennikarzy w czasie wizyty w Polsce prezydenta G. Forda.

Jak potwierdza major B. Lizut Mroczyk był wynagradzany. TW „69” np. przyjął od SB w 1974 roku „prezent rzeczowy z okazji ślubu”, a 3. 09.1975 – gotówkę – 500 zł. Własnoręcznie kwitował odbiór pieniędzy od esbeków. Patrz zdjęcia wyżej.

 

11 lutego 1974 kapitan, a później major Lizut raportował, że przekazał Mroczkowi z okazji ślubu „komplet nakryć stołowych wartości 1.225 zł”. Patrz zdjęcie wyżej.

Współpracę z Mroczkiem SB postanowiła rozwiązać formalnie 12 maja 1982 roku. W IPN nie mogłem – jak na razie (?) – znaleźć dokumentów dotyczących późniejszego okresu. Ostatni zapis to „Pozostaje w zainteresowaniu operacyjnym”. Można spytać, jak Amerykanie mogli zatrudnić na stanowisku dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE człowieka, o którym wiedzieli przecież, że był członkiem PRL-owskiej delegacji do Wietnamu, a wcześniej dziennikarzem komunistycznej rozgłośni propagandowej „Radio Polonia”?

Od lewej – Roman Żelazny, Jerzy Buzek i Piotr Mroczyk

 

 Na kogo powołują się Bugajski i Browarek?

Na marginesie wypada przy tej okazji odnotować, iż od pewnego czasu nasi byli członkowie, wykluczeni ze stowarzyszenia OBURZENI, w/w Andrzej Bugajski oraz Tadeusz Browarek (patrz:  http://niepoprawni.pl/blog/7514/tadeusz-browarek-i-partia-gaski-zielononozki powołują się na „informacje” produkowane przez niżej przedstawionych ludzi, o których będzie jeszcze mowa w przyszłości:

Andrzej Jarmakowski – polonijny „dziennikarz” z Chicago, który utrudnia lustrację Polonii. Niedawno znalazłem w IPN dokumenty obrazujące potajemne spotkania Jarmakowskiego z rezydentami SB w Chicago w drugiej połowie 1989 roku. Dokumenty te zostaną tutaj wkrótce przedstawione.

Krzysztof Koch, b. działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago, który próbował przed moim wykładem nt agentów w Chicago zastraszyć mnie publicznie w restauracji polonijnej, zaś w czasie publicznego spotkania próbował sugerować, że śp. Prezydent Lech Kaczyński był gejem! – patrz: www.youtube.com/watch?v=1UdjEg0mWJI

Relacja filmowa TVP POLONIA z mojego wykładu w Chicago nt. polonijnych agentów:

www.youtube.com/watch?v=XjpRPLB77Rs

W następnym odcinku, za kilka dni przedstawimy dokumenty obrazujące działalność kolejnego współpracownika komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.