OŚWIADCZENIA OBURZONYCH

Oświadczenia Oburzonych

Stop oszustom w polityce!

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o działaniach i inicjatywach stowarzyszenia OBURZENI, które inicjują, sygnują i udostępniają różne osoby, nie mające nic wspólnego z naszym stowarzyszeniem, uprzejmie informujemy wszystkich Polaków oburzonych na bezprawie ludzi władzy, a więc polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, reżimowych dziennikarzy, banki i korporacje, że organizacją działającą formalnie, jest nasze stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI:

– zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000504349 

NIP 1182100155

Regon 147330551

– numer konta bankowego:  09 1020 1026 0000 1502 0241 7764

Oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań osób posługujących się bez upoważnienia naszą nazwą i odwołujących się rzekomo w swej działalności do celów opisanych w naszym Statucie, deklaracjach i oświadczeniach.

Jednocześnie informujemy że jedyną oficjalną stroną stowarzyszenia OBURZENI jest strona www.oburzeni.pl

12.08.2014 r.
Antoni Gut
Przewodniczący

 *******

Oświadczenie – w sprawie tajnych współpracowników SB

Naród Polski walczący od prawie 300 lat z obcą przemocą i dominacją, mimo nieudanych powstańczych prób odzyskania pełnej podmiotowości politycznej, jako całość nigdy się nie złamał i nie uległ agresorom.

Problemem jednak przez cały ten czas pozostawało zachowanie części naszych rodaków, którzy dobrowolnie lub przymuszeni wikłali się we współpracę z obcymi służbami. Poczynając od jurgieltników i innych szkodników wysługujących się obcym dworom, poprzez targowicę, a skończywszy na szmalcownikach oraz tajnych i jawnych współpracownikach bezpieki.

Podjęta przez Sejm w 1992 roku uchwała lustracyjna dawała szansę na przerwanie tego procederu, dawała szansę na oczyszczenie polskiego życia politycznego z osób uwikłanych we współpracę ze służbami komunistycznej PRL. Niestety, uchwała nie została wykonana w sposób właściwy, co doprowadziło do upadku rządu Jana Olszewskiego i jednocześnie pozwoliło środowiskom tym na ponowną konsolidację.

Obecnie, po 22 latach od tamtego czasu, kiedy wyrosło już nowe pokolenie, oraz w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych – priorytetem nie powinny być urzędowe rozliczenia, ale raczej działania prowadzące do wybaczenia i jedności narodowej. Najwyższy czas zakończyć ten niechlubny okres naszych dziejów, w którym Polak szkodził Polakowi.

Polski interes narodowy wymaga od nas podjęcia się pracy na rzecz pojednania. Pierwszym krokiem do tego, jest przyznanie się winnych i zadośćuczynienie ofiarom. Kolejny to przebaczenie i pojednanie – jako akt prywatny. Suma tych aktów przybliży nas do celu, jakim jest narodowy akt pojednania.

Sprawa donosicielstwa i szkodzenia rodakom ma wymiar osobisty, ale również społeczny i narodowy. Wśród uwikłanych we współpracę ze służbami, są zwykłe kanalie i typy spod ciemnej gwiazdy, parające się tym procederem dla zysku, ale są tam także osoby uwikłane, ale nie współpracujące, nie donoszące, które zgodę na współpracę podpisały z obawy o bezpieczeństwo, albo w chwili słabości.

Mamy przekonanie, że sytuacja wtedy nie była czarno-biała i dlatego chcemy dać ludziom szansę. Nasza strona internetowa www.oburzeni.pl rozpoczęła akcję ujawniania zasobów IPN. Umożliwiamy złożenie na naszej stronie wyjaśnień i ewentualne przeproszenie osób skrzywdzonych. Tworzymy warunki do dyskusji, która – mamy taką nadzieję – doprowadzi do pojednania narodowego.

Umożliwiamy publiczne opowiedzenie czy opisanie tych tragedii życiowych. Dajemy możliwość chcącym publicznie opowiedzieć o swoich błędach, chcącym ujawnić kulisy oraz sprawców swych tragedii. Ta swoista katharsis oczyści atmosferę i przywróci zaufanie między Polakami. To pozwoli na przyjęcie tych „marnotrawnych synów” do naszych społeczności, dostaną szansę naprawienia błędów przeszłości. Polska jest Matką wszystkich Polaków, nie wolno nam z nikogo rezygnować.

12.08.2014

*******

OŚWIADCZENIE RADY KOORDYNACYJNEJ

– w sprawie uhonorowania gen. Rozwadowskiego

Wyrażamy najwyższe uznanie i oddajemy hołd Polskim Żołnierzom i wszystkim obrońcom Ojczyzny, w szczególności uczestnikom Bitwy Warszawskiej 1920 roku, którzy powstrzymali i odparli ataki bolszewickich hord, nacierających na Warszawę.

Apelujemy do władz i społeczeństwa, o upamiętnienie szczególnie osoby i zasług generała Tadeusza Rozwadowskiego – Szefa Sztabu Polskiej Armii, autora planu Bitwy Warszawskiej i faktycznego Naczelnego Wodza Polskiej Armii w dniach 12 – 17 sierpnia 1920 r, obrońcę Lwowa, Warszawy, Polski i Europy.

12.08.2014 r.
Antoni Gut
Przewodniczący

 *******

PO-PSL niszczą polskie rolnictwo!

PROTEST STOWARZYSZENIA OBURZENI PRZECIWKO NOWEJ USTAWIE
O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH

W Sejmie trwają przyspieszone prace nad zatwierdzeniem projektu zmian do ustawy o GMO przedłożonego przez Rząd na początku czerwca br. bez konsultacji społecznych!

Wprowadzone zmiany podążają za intencjami korporacji biotechnologicznych i skorumpowanych naukowców, którzy za nic mają interes polskich rolników i konsumentów. Przedłożona nowelizacja ustawy o GMO otwiera Polskę na uprawy roślin GMO, jest sprzeczna z Konstytucją RP i Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO z 2008 roku, w którym rząd Donalda Tuska cynicznie oznajmił, że Polska dąży do tego, aby być krajem wolnym od GMO.

Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak w ubiegłych latach , w przypadku „przepychania” fatalnych nowelizacji ustawy nasiennej i paszowej, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wyznaczy termin głosowania nad niekorzystnymi zmianami do prawa o GMO na najbliższe posiedzenie Sejmu w dniach 22-25 lipca , a więc w okresie kumulacji prac żniwnych. W ten sposób koalicja PO-PSL zamierza uniknąć protestów rolników i konsumentów walczących o zachowanie czystości genetycznej polskiej ziemi.

W nowelizowanej ustawie zmieniono terminologię kluczowych pojęć określających podstawowe kryteria zagrożeń ze strony GMO. Definicje tzw. „awarii”, „zamierzonego uwolnienia” oraz „wprowadzenia do obrotu” organizmów genetycznie zmodyfikowanych zostały zmienione w taki sposób, aby naruszenie przepisów bezpieczeństwa przez użytkowników GMO było trudne do udowodnienia.

Ponadto dołączono zapisy o pozornych metodach odszkodowania dla rolników ponoszących straty z powodu upraw GMO na sąsiednich polach. Według nowych przepisów użytkownik GMO jest zobowiązany do złożenia gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej, którą Minister Środowiska przechowuje w trakcie dokonywanych upraw. Jednak wypłaty odszkodowań z tego depozytu mogą być dokonane dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu, przyznającemu rolnikowi, który poniósł stratę, odpowiednie odszkodowanie.

W praktyce oznacza to konieczność poniesienia kosztów sądowych i spór prawny, w którym poszkodowani rolnicy nie mają szans na zwycięstwo w starciu z prawnikami korporacji.
Nowelizacja ustawy o GMO to szczyt hipokryzji rządzącej oligarchii PO-PSL, która pod pozorem dostosowania prawa do wymogów Unii Europejskiej realizuje program niszczenia polskiego rolnictwa przez ponadnarodowe korporacje biotechnologiczne. Łamana jest konstytucyjna zasada ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych , depozytariuszy stosowanych od wieków dobrych praktyk rolniczych i zdrowych produktów rolnych – ostoi naszej tożsamości narodowej.

Wzywamy do akcji protestacyjnej przed Sejmem w dniach obrad nad ustawą o GMO – tj. 22-25 lipca.

Więcej informacji na stronie Koalicji Polska Wolna od GMO – członka stowarzyszonego www.polska-wolna-od-gmo.org

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI – www.oburzeni.pl
Warszawa dnia 14 lipca 2014

*******

Drodzy Niepokonani!

Jako stowarzyszenie, którego zarówno krytyczna ocena polskiej rzeczywistości jak i cele są zbieżne z Waszymi zwracamy się do Was z propozycją ścisłej współpracy.

Jak się wydaje, różnimy się tylko proponowanymi metodami osiągnięcia zmian patologicznej sytuacji, w jakiej od 25 lat znajduje się nasz kraj. Uważamy, że petycje, demonstracje, kongresy czy też wyciąganie dłoni do tzw. władzy nie będą miały żadnego wpływu na uczynienie z polskiego wymiaru niesprawiedliwości systemu sprawiedliwego prawa, z „najgłupszej na świecie” polskiej ordynacji wyborczej (prof. Brzeziński), która odbiera nam tak naprawdę możliwość wybierania posłów – racjonalnego, naprawdę demokratycznego sposobu głosowania czy też na wprowadzenie autentycznej odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje itd.

Jesteśmy przekonani, iż kryminogenny, pookrągłostołowy system możemy zmienić poprzez naszą obecność w parlamencie oraz samorządzie. Wiemy, że wielu Niepokonanych myśli podobnie. Dlatego apelujemy do Was o stworzenie wspólnego bloku wyborczego zarówno w jesiennych wyborach samorządowych jak i przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Nie wierzymy w „DIALOG” z obecną władzą, jaki rozważają organizatorzy Waszego Kongresu. Jesteśmy zdumieni, iż zaprosili oni do udziału w tym Kongresie przedstawicieli „najwyższych władz państwowych”.

Także obecność na Sali Kongresowej Leszka Balcerowicza wśród Niepokonanych jest dla nas niezrozumiała, podobnie jak odmowa udzielenia nam głosu w czasie Kongresu przez jego organizatorów (tym bardziej, iż Prezes Niepokonanych Jerzy Książek występował na zebraniu założycielskim naszego stowarzyszenia w Warszawie w grudniu ub. roku).

Pozbawieni możliwości wystąpienia na Waszym Kongresie bezpośrednio, kierujemy do Was w ten sposób naszą ofertę współpracy oraz przekazujemy wyrazy solidarności ze wszystkim Niepokonanymi, którzy naprawdę chcą zmienić naszą Ojczyznę.

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI
Warszawa, 13 maja 2014

*******

Apel OBURZONYCH do ugrupowań,
które dążą do obalenia układu pookrągłostołowego

Zgromadzeni na swym Walnym Zebraniu w Warszawie w dniu 1 maja 2014 członkowie obywatelskiego stowarzyszenia OBURZENI apelują do wszystkich podobnych środowisk patriotycznych, które dążą także do obalenia funkcjonującego w Polsce od 25 lat pookrągłostołowego, niedemokratycznego i niesprawiedliwego systemu o ścisłą współpracę, w tym tworzenie koalicji w nadchodzących wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach – od rady gminy do sejmiku wojewódzkiego.

Jest nas na pewno w sumie więcej niż tych, którzy pod różnymi szyldami partyjnymi oszukują nas od ćwierćwiecza, sprawując rzekomo w naszym imieniu władzę.

Podzieleni przegramy po raz kolejny z tym zamkniętym układem partyjnym. Zjednoczeni z pewnością wygramy!

Walne Zebranie
obywatelskiego stowarzyszenia OBURZENI
Warszawa, 1 maja 2014

*******

Drodzy Przyjaciele, OBURZENI!
Choć nasze stowarzyszenie funkcjonuje praktycznie dopiero od trzech miesięcy i ma uniosceptyczny charakter, zdecydowaliśmy się – mimo wielu głosów przeciwnych – na wzięcie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego – głównie z trzech powodów – o czym mówiliśmy od początku bardzo jasno:

1. pragnęliśmy wypromować dopiero co powstałe ugrupowanie oraz jego główne punkty programowe, dotyczące m.in. polskiego wymiaru niesprawiedliwości, absurdalnego charakteru obecnej ordynacji wyborczej, fikcyjności referendum, a także nasze krytyczne wobec Unii Europejskiej poglądy,

2. chcieliśmy sprawdzić zdolności organizacyjne stowarzyszenia – np. zweryfikować możliwości poszczególnych struktur terenowych,

3. naszym zamiarem było również przetestowanie praktycznego funkcjonowania procedur narzuconych przez ordynację wyborczą.

Te trzy cele osiągnęliśmy. Byliśmy w stanie – ku naszemu zaskoczeniu – dodać należy – mimo zaledwie 3-miesięcznego funkcjonowania – złożyć wymagane przez prawo wyborcze listy z podpisami w co najmniej 7 okręgach wyborczych i tym samym wystawić listy wyborcze w całej Polsce.

Doskonale udało się zweryfikować zdolności organizacyjne wszystkich naszych członków (wiemy teraz na kogo możemy naprawdę liczyć, gdzie musimy wzmocnić nasze struktury, pozyskaliśmy także wielu nowych znakomitych organizacyjnie członków).

Przekonaliśmy się także na własnej skórze, iż obowiązujący w Polsce „Kodeks wyborczy” jest czystą fikcją, zaś same wybory – także w ich początkowej fazie – to jest w okresie zbierania astronomicznych ilości podpisów pod listami poparcia – mają nie tylko całkowicie antydemokratyczny, lecz także kryminogenny charakter. Co więcej, mogliśmy stwierdzić, iż podjęto wobec nas – jak się wydaje – wcześniej zaplanowane działania, których celem – w naszej ocenie – była próba późniejszego zdyskredytowania nas.

W związku z powyższym wszyscy nasi okręgowi pełnomocnicy podjęli decyzję o nieskładaniu wniosków o rejestrację naszych list wyborczych. Oburzeni nie chcą mieć nic wspólnego z farsą, jaką już na tym etapie okazują się wybory do PE. Jak sądzimy, najbliższa przyszłość pokaże, iż była to decyzja ze wszech miar słuszna. Bardzo jesteśmy teraz ciekawi wyników pracy okręgowych komisji wyborczych.

Na marginesie warto zauważyć, iż konkurowanie z potężnymi aparatami partyjnymi, na których konto wpływają miliony złotych z naszych, to jest podatników kieszeni, zbieranie po 10 tysięcy podpisów w każdym okręgu wyborczym (i związane z tym masowe i niezgodne z prawem ujawnianie danych osobowych – adresu, PESELA), potężne rozmiary okręgów wyborczych oraz obowiązujące progi procentowe to warunki wyborcze niezgodne z Konstytucją RP, regułami ochrony danych osobowych, podstawowymi zasadami demokracji oraz zwykłą uczciwością.

Dlatego też podejmiemy w najbliższej przyszłości działania, które obnażą prawdziwy – to jest antydemokratyczny i nieetyczny charakter wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce i przyczynią się do wprowadzenia zdrowych moralnie reguł oraz faktycznego przestrzegania prawa.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy nam zaufali i wzięli udział w naszej kampanii wyborczej, zwłaszcza osobom, dzięki którym udało nam się zebrać na terenie całej Polski ponad 100 tysięcy podpisów popierających listy z naszymi kandydatami do Parlamentu Europejskiego.

Komitet Wyborczy Wyborców OBURZENI

14 kwietnia 2014

*******

Oświadczenie stowarzyszenia OBURZENI w sprawie protestujących rolników

WON ZE SPRZEDAWCZYKAMI POLSKIEJ ZIEMI !

Pomimo mrozów i śnieżycy nieustannie trwa protest rolników sprzeciwiających się wyprzedaży polskiej ziemi obcym spekulantom.

W Szczecinie, Poznaniu i Inowrocławiu setki zbulwersowanych rolników buntują się przeciwko przetargom, na których za pośrednictwem tzw. „słupów” spółki z Niemiec, Danii, Holandii i innych krajów wykupują tysiące hektarów ziemi postpegeerowskiej, będącej własnością Skarbu Państwa, a więc wszystkich obywateli RP.

Handel prowadzi kontrolowana przez PSL Agencja Nieruchomości Rolnych. Ten biurokratyczny moloch, zasilający tysiące PSL-owskich „zakładników” w ciepłe i popłatne posadki, organizuje pseudo-licytacje, których jedynym kryterium jest osiągnięcie maksymalnej ceny.

Takie ustawienie przetargów faworyzuje zagranicznych inwestorów i eliminuje z gry młodych, ambitnych, polskich rolników nie dysponujących środkami na zakup wielkich połaci ziemi, przekształcanych następnie w monokulturowe, intensywne farmy przemysłowe, produkujące schemizowaną żywność.
Szalona polityka PSL i PO, przy biernej postawie PiS, prowadzi do masowej wyprzedaży naszej ziemi za „judaszowe srebrniki”. Realizuje się zabójczy program gwałtownej likwidacji rodzinnych gospodarstw rolnych, będących ostoją naszej tożsamości narodowej oraz niewyczerpanym źródłem zdrowej polskiej żywności – energii, niezbędnej Polakom do pracy na rzecz odbudowy kraju zniszczonego postokrągłostołowym układem.

Proceder wyprzedaży ziemi obcym obszarnikom prowadzony jest z pogwałceniem Konstytucji RP, której art. 24 w brzmieniu: ”Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.”, obliguje władze do ochrony interesu polskich rolników, gospodarujących na niewielkich, różnorodnych działkach, zgodnie z wielowiekową praktyką rolną, gwarantującą samowystarczalność żywieniową Polaków.

Łamanie tej zasady jest podstawą do oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Popierając z wdzięcznością oraz w całej rozciągłości postulaty strajkujących rolników oświadczamy, iż po dojściu do władzy wzruszymy wszystkie umowy sprzedaży ziemi zawarte przez ANR w okresie kontrolowanym przez skorumpowany PSL.

Winnych tego procederu postawimy przed Trybunałem Stanu.

Tyle polskości, ile polskiej ziemi!

Rada Koordynacyjna stowarzyszenia obywatelskiego OBURZENI

29 stycznia 2014

 *******

Oświadczenie stowarzyszenia OBURZENI w sprawie „bratniej pomocy”

Oświadczenie stowarzyszenia OBURZENI w sprawie dopuszczania do interwencji niepolskich służb na terenie naszego kraju

Stowarzyszenie OBURZENI, dążące do zastąpienia niedemokratycznego, pookrągłostołowego systemu w Polsce rzeczywistą demokracją, wyraża stanowczy sprzeciw wobec niedawnego przyjęcia przez Sejm RP ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy w operacjach na terenie Polski w wypadku „zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego”.

Naszym zdaniem skutki takiego prawa zagrażają potencjalnie naszej suwerenności i kojarzyć się mogą Polakom z pamiętaną z czasów PRL-u „bratnią pomocą” państw komunistycznych, w wyniku której dławiono ruchy niepodległościowe w tychże państwach.

Rada Ministrów – naszym zdaniem – nie powinna mieć prawa do podejmowania decyzji o zgodzie na pobyt obcych służb na ternie państwa polskiego. Można również odnieść wrażenie, iż obecne władze polskie dążą do wprowadzenia w życie ustawy naruszającej także naszą Konstytucję RP (np. art. 5, 26.1 czy 31.3), gdyż obawiają się nieskuteczności ewentualnych interwencji polskich służb np. w przypadku antyrządowych demonstracji itp.

Rodzi to również słuszne skojarzenia z funkcjonowaniem obozu państw komunistycznych i czasami PRL-u.

Zdając sobie w pełni sprawę, iż niewielkie jest prawdopodobieństwo niepodpisania tej ograniczającej naszą suwerenność ustawy przez Prezydenta RP, oświadczamy, iż zrobimy wszystko, by doprowadzić do uznania tego prawa za niezgodne z Konstytucją RP przez Trybunał Konstytucyjny.

w imieniu Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI
Antoni Gut – Przewodniczący
28 stycznia 2014

*******

Oświadczenie Rady Koordynacyjnej w sprawie sytuacji na Ukrainie

Jako stowarzyszenie, którego celem jest przede wszystkim gruntowna przebudowa niedemokratycznego systemu politycznego, funkcjonującego w wyniku porozumień „Okrągłego stołu” w Polsce, pozwalamy sobie zaapelować do stosownych władz III RP oraz Unii Europejskiej, której Polska jest przecież członkiem, o natychmiastowe podjęcie wszystkich możliwych kroków natury zarówno politycznej jak i ekonomicznej wobec ludzi, którzy obecnie sprawują władzę na Ukrainie, by położyć kres dalszemu przelewowi krwi w sąsiadującym z nami państwem.

Uważamy, iż dotychczasowe działania w tej sprawie zarówno Polski jak i Unii Europejskiej są niewystarczające w obliczu wyjątkowej brutalności obecnych władz Ukrainy wobec własnego narodu.

Apelujemy o natychmiastowe zastosowanie sankcji finansowych wobec członków ukraińskiej nomenklatury w postaci zablokowania ich kont bankowych, a także politycznych, np. wprowadzenie zakazu wjazdu na teren państw Unii Europejskiej (Amerykanie już wstrzymali dla nich wydawanie wiz wjazdowych ), a także natychmiastowe podjęcie rozmów UE z innymi państwami w tych sprawach, np. ze Szwajcarią.

Wyrażamy swoją solidarność z narodem ukraińskim w tych trudnych dla niego chwilach, mając w pamięci własną historię, zwłaszcza tę najnowszą oraz ważne dla Polaków słowa Lelewela: „Za wolność naszą i Waszą!”

23 stycznia 2014

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *