Czy pasażerowie miejskich autobusów mogą czuć się bezpieczni – oburzony radny zawiadamia CBA, NIK i prokuraturę

Po burzliwej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie radny niezależny Marek Ciesielczyk (stowarzyszenie OBURZENI) skierował poniższe zawiadomienie do CBA, NIK i prokuratury – patrz film z  fragmentami wystąpień nt. zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów autobusów miejskich.

Sz. P. Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa – umt@umt.tarnow.pl

Najwyższa Izba Kontroli – nik@nik.gov.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne – sygnal@cba.gov.pl, media@cba.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie – rejon@tarnow.po.gov.pl

Sz. P. Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny RP

biuro.podawcze@pk.gov.pl , skargi@ms.gov.pl, wnioski@ms.gov.pl

Tarnów, 18 października 2016

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącymi mieszkańców Tarnowa wypowiedziami jednego z pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) oraz dziennikarza tarnowskiego na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 13 października 2016, które mogą wskazywać m.in. nie zły stan technicznych autobusów miejskich, a więc potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów  – patrz fragmenty tych wystąpień tutaj:

– podobnie jak na w/w sesji wnioskuję o natychmiastowe zawieszenie w swych obowiązkach Prezesa spółki miejskiej MPK i wszystkich członków Rady Nadzorczej tej spółki oraz niezwłoczne przeprowadzenie kontroli technicznej wszystkich autobusów.

Zwracam się równocześnie do Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Rejonowej w Tarnowie o sprawdzenie zasadności stawianych na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie zarzutów, zaś Prokuratora Generalnego proszę o nadzór nad ewentualnym śledztwem ze względu na wagę sprawy, tj. możliwe zagrożenie bezpieczeństwa tysięcy pasażerów miejskich autobusów w Tarnowie.

Dr Marek Ciesielczyk – Radny Rady Miejskiej w Tarnowie – Stowarzyszenie Oburzeni

tel. 601 255 849  dr.ciesielczyk@gmail.com