Petycja nowe możliwości

Nieodpłatne przekształcenie wieczystego w prawo własności – złożono projekt do Sejmu

Zgodnie z zapowiedzią, Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” zapowiedziało ofensywą legislacyjną, wykorzystując nową ustawę o petycjach. 14/09 Stowarzyszenie złożyło do Sejmu petycję ws. podjęcia przez przyszły Sejm wybrany w dniu 25 października podjęcie przez przyszły wybrany Sejm w dniu 25.10.2015 r. inicjatywy ustawodawczej dot. nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe zgodnie z załączonym projektem ustawy.
Złożony projekt przewiduje, że Przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności na rzecz osób fizycznych w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe następuje z mocy ustawy i jest nieodpłatne. Sąd z urzędu dokona stosownych wpisów w księdze wieczystej.
Projekt jest pierwszym z projektów dot. wieczystego użytkowania, projektów zawierających rozwiązania, które były zawarte w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw złożonego przygotowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE pod którym podpisało się ok. 18 tys. osób. Sejm jednak nie podjął projektu, a poselskie projekty ustaw dot. zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami nie były dalej procedowane.
Tym razem Komisja Petycji będzie musiała ustosunkować się do złożonego projektu.