Pierwsze wybory w JOW odbyły się w Tarnowie!

Tarnowski wkład w walkę o jednomandatowe okręgi wyborcze w ciągu ostatnich 20 lat

100-tysięczny Tarnów (Małopolska) kojarzy się teraz zazwyczaj z aresztowaniem i oskarżeniem o korupcję prezydenta miasta oraz unieważnionymi niedawno wyborami samorządowymi. Teraz, gdy tak dużo mówi się – dzięki Pawłowi Kukizowi – o konieczności zmiany ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, przypomnieć wypada, iż to właśnie tutaj, w Tarnowie przeprowadzone zostały pierwsze wybory do Sejmu według JOW!

20150604_084655

Po Wrocławiu i Nysie, Tarnów jest kolejnym miastem, które ma swój duży wkład w rozwój Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Już na początku lat 90-tych, gdy zawiązywał się ruch JOW, a opinia publiczna (w tym media) całkowicie ignorowały ten temat, Marek Ciesielczyk, b. wykładowca University of Illinois w Chicago, a wówczas radny tarnowski, opublikował swój wywiad z twórcą i liderem ruchu JOW, prof. Jerzym Przystawą z Wrocławia. Wywiad ten ukazał się także później w książce Ciesielczyka pt. „Republika kartoflana – Polska wobec katastrofy polityczno-ekonomiczno-kulturowej” (str. 166-167), opublikowanej w Chicago w 1997 roku – patrz: http://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=71920

13 – 14 listopada 1999, w/w tarnowski radny wziął udział w I-szej Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej – „Poseł z każdego powiatu” , na temat JOW, zorganizowanej w Nysie, przez tamtejszego burmistrza Janusza Sanockiego, jednego z liderów ruchu JOW.

24 – 25 lutego 2001, ten sam tarnowianin, dr Marek Ciesielczyk nie tylko zorganizował podobną, tym razem międzynarodową, konferencję na temat JOW, ale także pierwsze w Polsce wybory do Sejmu wg ordynacji większościowej. Tarnowianie otrzymali pocztą kilkadziesiąt tysięcy kart do głosowania, by zagłosować w systemie JOW, a następnie mogli wrzucić je do urny w hotelu „Tarnovia”, gdzie właśnie odbywała się VIII. Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Poseł z każdego powiatu”. Była to niepowtarzalna okazja, by obywatele mogli przekonać się, jak w praktyce funkcjonuje ordynacja większościowa z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. W konferencji organizowanej przez Ciesielczyka wzięli udział nie tylko czołowi działacze ruchu JOW (Przystawa, Sanocki), ale także goście z kilku innych krajów (m.in. attaché z ambasady Japonii w Polsce Yuzo Yoshioka).
– patrz str. 6-7:  http://jow.pl/Biuletyny/Biuletyn%20nr%2007.pdf

oraz http://janbacz.republika.pl/tarnow.htm

14 czerwca 2002, w Sali Lustrzanej w Tarnowie tenże radny zorganizował kolejną konferencję nt. JOW – pod nazwą: Ogólnopolska Konferencja Samorządowa: „Czy prawo samorządowe jest racjonalne?”

________________________________________________________________________________

jow tarnow

Konferencja tarnowska w 2001 roku – w środku dr Marek Ciesielczyk, po prawej attaché ambasady Japonii.

__________________________________________________________________________________

15 kwietnia 2010 Ciesielczyk – ówczesny Dyrektor Centrum Polonii w Brniu (ok. 20 km od Tarnowa) zorganizował wykład twórcy i lidera ruchu JOW, prof. Jerzego Przystawy:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/zmarl-wielki-polski-patriota-profesor-jerzy-przystawa.html

Po śmierci prof. Jerzego Przystawy (patrz zdjęcie ) 3 listopada 2012, tarnowskie stowarzyszenie Uczciwość składa do Rady Miejskiej w Tarnowie wniosek o nadanie jego imienia jednej z ulic tarnowskich. Wniosek ten ma być teraz powtórzony przez tarnowskiego lidera OBURZONYCH.

JerzyPrzystawaSuchaBesk2020s2bw

13 października 2012 Ciesielczyk (tym razem jako przedstawiciel tarnowskiego stowarzyszenia UCZCIWOŚĆ) uczestniczy w pierwszym zjeździe, założonego przez Pawła Kukiza ruchu ZMIELENI.PL – patrz:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/pierwszy-zjazd-ruchu-zmielenipl-pawla-kukiza.html

Odnotować należy także udział tarnowskiej delegacji w kongresie Platformy Oburzonych (zorganizowanym przez Pawła Kukiza i Janusza Sanockiego) w Stoczni Gdańskiej 16 marca 2013 – patrz:
http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/forum-oburzonych-w-historycznej-sali-bhp-stoczni-gdanskiej.html?page=1

29 września 2013 ma miejsce kolejne forum tego typu w sali NOT w Warszawie, na którym Paweł Kukiz i Janusz Sanocki zapowiadają zorganizowanie ruchu społecznego, który obali pomagdalenkowy, szkodliwy dla Polski system polityczny. W spotkaniu bierze aktywny udział ponownie człowiek z Tarnowa – Marek Ciesielczyk.
– patrz:  http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/powstaje-nowy-ruch-spoleczno-polityczny-ktory-chce-wziac-udzial-w-wyborach.html

13 stycznia 2015 Ciesielczyk udowadnia, iż funkcjonująca w Polsce, absurdalna ordynacja wyborcza generuje liczne problemy organizacyjne, mogące prowadzić w rzeczy samej do zafałszowania wyborów, składa protest wyborczy, który sąd tarnowski uznaje za słuszny i wybory samorządowe w Tarnowie (w jednym okręgu) zostają unieważnione.
patrz:  http://oburzeni.pl/oburzony-marek-ciesielczyk-doprowadza-uniewaznienia-wyborow/

Na wiosnę 2015 stowarzyszenie OBURZENI organizuje w Tarnowie akcję zbierania podpisów i poparcia dla kandydującego na urząd Prezydenta RP Pawła Kukiza – patrz:
https://www.youtube.com/watch?v=2_rUcOA3ks8    oraz
http://tarnow.in/marek-ciesielczyk-warto-glosowac-na-pawla-kukiza/

29 maja 2015 z inicjatywy Marka Ciesielczyka powstaje Tarnowski Komitet Referendalny, który obejmuje swym działaniem 7 powiatów: miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki. Komitet ma monitorować prawidłowość przygotowania oraz przebiegu referendum zarządzonego na 6 września 2015, w którym obywatele wypowiedzą się m.in. na temat zmiany ordynacji wyborczej na JOW.
patrz: https://www.facebook.com/Tarnowski.Komitet.Referendalny

Pierwsza konferencja prasowa Tarnowskiego Komitetu Referendalnego:

tarnowski.komitet.referendalny@gmail.com
tel. + 48 601 255 849