Pierwszy Ogólnopolski Antysystemowy Sejmik Zjednoczeniowy

Zapraszamy na 1. Ogólnopolski Sejmik Zjednoczeniowy środowisk antysystemowych

SOBOTA, 19 marca, godz. 12:oo
(rejestracja uczestników godz. 11:30)
Warszawa, siedziba ZRP, ul. Miodowa 14

mapka tutaj: https://www.google.pl/maps/place/Miodowa+14,+Warszawa/@52.2474663,21.0072645,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471ecc65a2fdd60f:0x165b1fc9af0e310e

Prosimy przesyłać zgłoszenia udziału na adres mailowy: antypartia@oburzeni.info lub telefonicznie: 601 255 849
podając imię, nazwisko, ilość osób, numery telefonów, adresy mailowe, powiat i województwo.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie akceptują tego, co dzieje się na polskiej scenie politycznej od czasów zdrady okrągłostołowej i rozczarowani równocześnie są dotychczasowymi działaniami ruchu Kukiza-Pitasia oraz chcieliby wziąć czynny udział w polityce samorządowej i parlamentarnej, np. startując z autonomicznych list okręgowych (ale pod wspólnym sztandarem w całym kraju) do sejmików wojewódzkich, a następnie do parlamentu.

Organizowany przez nas zjazd przedstawicieli różnych środowisk ze wszystkich 380 powiatów – nazwany roboczo Sejmikiem Antysystemowym – to pierwszy krok na drodze do naprawdę oddolnej budowy ogólnopolskiej struktury organizacyjnej ( z pełną autonomią każdego z 86 okręgów wyborczych do sejmików, w odróżnieniu od tego, z czym mieliśmy do czynienia np. w całkowicie scentralizowanym ruchu Kukiza-Pitasia).

Prosimy o przysyłanie Waszych propozycji programowych, które zostaną przedstawione i przyjęte na naszym zjeździe, na którym dokonamy również wyboru wojewódzkich koordynatorów naszego ruchu.

W maju lub czerwcu proponujemy zorganizowanie walnego zjazdu przedstawicieli ze wszystkich 2.500 gmin polskich i doprecyzowanie zasad naszego działania.
Organizatorem i jedynie jednym z uczestników sejmiku jest
stowarzyszenie OBURZENI – www.oburzeni.pl

P.S.
W załączniku przykład, w jaki sposób my wyborcy i zarazem podatnicy, utrzymujący m.in. parlament jesteśmy lekceważeni przez obecnych posłów – na przykładzie posła klubu Kukiz’15 – Norberta Kaczmarczyka, który zajął przedostatnie miejsce na liście rankingowej obrazującej pracowitość parlamentarzystów w Małopolsce.

Nieroby w Sejmie