PiS i świat zewnętrzny

PiS i świat zewnętrzny

Dzisiejsze rozmowy oraz reakcje ludzi, moich rozmówców, skłoniły mnie do zastanowienia się nad sytuacją w jakiej nas lokują działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na arenie krajowej wykorzystują doświadczenia pierwszego rządu. Rzeczywiście realizują większość obietnic wyborczych. Trafnie oceniają oczekiwania grupy docelowej swoich wyborców. Stąd wyniki sondażowe na stabilnym bardzo wysokim poziomie.

Działania, których negatywne skutki są czytelne dla wąskiej grupy Polaków umiejętnie są ukrywane. W mojej ocenie są to wielorakie zmiany (między innymi w zakresie prawa), które służą tylko pojedynczym osobom lub grupie osób, członków lub osób bliskich PiS. Czy osoba podająca się za „państwowca” jaką jest p. Jarosław Kaczyński powinna pozwolić na to? W Polsce wytworzył się w wielu obszarach chaos. W części obszarów działalności państwa jest to świadome działania, a ich skutki jak i efekt końcowy zaplanowany i osiągalny. W mojej ocenie skupione są wokół p.p. Gowina i Morawieckiego.

Co miałem na myśli pisząc w tytule świat zewnętrzny. W Polsce opozycja i wszystkie środowiska niechętne PiS-owi. PiS zdominował te byty polityczne i społeczne. W trakcie rozmów dotarło do mnie, że jest wiele grup zawodowych i społecznych przeciwnych polityce Jarosława Kaczyńskiego. W chwili obecnej nie widać nikogo, kto przejąłby przywództwo w tej grupie. Działania polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak i innych formacji są skuteczne. Próby zjednoczenia środowisk im przeciwnych pozostały nieskuteczne. Może taka osoba istnieje ale nie jest widoczna.

Moim zdaniem Polak umiejący przekonać do normalności  w każdej dziedzinie życia społecznego i politycznego, stosujący je w swoim własnym życiu, będzie miał szansę na stworzenie przeciwwagi dla sposobów uprawiania polityki w wersji PO-PSL czy PiS.

Podstawowo światem zewnętrznym określiłem wszystko co poza granicami Polski. Na tym polu PiS przegrywa większość potyczek, prawie wszystkie bitwy  i wszystkie wojny. Najgorzej, że sam jest inicjatorem większości z nich. Jesteśmy w chwili okresów rządów ekipy p. Beaty Szydło (która nie rządzi), kiedy można tą tendencję zmienić.

Czy Jarosław Kaczyński potrafi wznieść się ponad uprzedzenia, fobie i podjąć trudne decyzje zmieniające wizerunek (a tym samym skuteczność) Polski na arenie międzynarodowej.

Z poważaniem

Jan Szymański