PiS to Polska?

PiS to Polska?

Wiele działań realizowanych i zrealizowanych przez PiS ma na celu wzmocnienie struktur społecznych państwa polskiego. Do takich zaliczyłbym 500+, spłaszczenie różnic w wynagrodzeniach, zmniejszenie współczynnika rozwarstwienia społecznego w Polsce.

Ostatnie działania skłaniają do zastanowienia się nad kierunkiem i celem ostatnich decyzji Rządu i władz PiS-u. Pojawiają się coraz liczniejsze głosy sugerujące  podporządkowanie  interesów państwa interesom partii. Stąd tytuł materiału. Bardzo drażliwym  tematem są sądy, jeszcze bardziej wszystkie rozwiązania dotyczące wyborów. Wszyscy chcą budować struktury społeczne, uruchamiać inicjatywy społeczne, inwencje twórczą mieszkańców Polski.

Zaproponowane przez PiS rozwiązania w zakresie wyborów samorządowych wymuszają podporządkowanie się  liderom. Końcowym wynikiem zaproponowanych rozwiązań będzie stworzenie duopolu  na rynku politycznym, bez możliwości pojawienia się konkurencji. Mam wątpliwości czy jest to działanie przemyślane i zaplanowane? Mam większe obawy co do końcowych wyników takich rozwiązań a pewnie nikt w PiS-ie nie widzi efektu końcowego podjętych decyzji. Według mojej oceny rządząca formacja przeprowadza rewolucję w polityce naszego państwa. Rewolucja ma swoje prawa. Dobrze by jej twórcy o tym pamiętali.

Jak w tym wszystkim odnajduje się Stowarzyszenie Oburzeni. W poprzednich wyborach samorządowych powstało sporo lokalnych list wyborczych pod szyldem Oburzeni. Nie odniosły one sukcesu. Wyniki wyborcze oscylowały do maksymalnych wartości około 2% ważnie oddanych głosów na różnych szczeblach władz samorządowych. Przy pozostawieniu zapisów o możliwości tworzenia komitetów wyborczych także przez stowarzyszenia osoby uzyskujące pełnomocnictwa do zgłaszania list wyborczych lokalnych pozbywają się wielu kłopotów.

Największym jest odpowiedzialność Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego. Tą odpowiedzialność przejmuje szczebel centralny, czyli władze krajowe stowarzyszenia.

Z poważaniem

Jan Szymański