PISMO W SPRAWIE WYŁĄCZANIA SĘDZIÓW

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI
KRS 0000504349, tel. 531 825 787, oburzeni1@interia.pl

Minister Sprawiedliwości
Wobec (poza nielicznymi wyjątkami) faktycznego naruszania praw obywatelskich w zakresie prawa do bezstronnego sądu, nie działania prawa dotyczącego wyłączenia sędziów, niezależnie od zachowania sędziów, podejmowanych przez nich działań w trakcie prowadzonych postępowań, a nawet naruszania prawa prosimy, o wskazanie możliwie sporej ilości przykładów konkretnych przyczyn, które mogły by być skuteczną przyczyną do wyłączenia sędziego po wniosku złożonym przez stronę na podstawie artykułu 49 kodeksu postępowania cywilnego „…którzy jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie”.
Nasza prośba jest uzasadniona w związku z odrzucaniem przez sądy większości wniosków, nawet w sprawach gdy sędziowie zachowują się w sposób ewidentnie stronniczy, naruszają obowiązujące prawo, a mimo to ich koledzy sędziowie pozwalają im dalej prowadzić sprawy wbrew prawom obywateli do bezstronnego sądu.
Nasza prośba zmierza do zwrócenia uwagi, a następnie ograniczenia patologii w polskich sądach w tym zakresie.

Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej
Barbara Berecka

Do wiadomości:
Prokurator Generalny
Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych