Potrzeba czynić dobro, aby pokonać zło. Potrzeba, aby Polacy zrozumieli że są Narodem.

Święto-Pawłowe zawołanie „Zło dobrem zwyciężaj” było aktualne 2000 lat temu i wcześniej a także w stanie wojennym, kiedy Ksiądz Jerzy nawoływał Polaków do stanięcia w Prawdzie i Uczciwości.

W kazaniu, w czasie Mszy za Ojczyznę, w których co miesiąc osobiście uczestniczyłem przekonywał, że jeżeli większość Polaków wybierze drogę Prawdy, to Polska będzie wolna już dziś.

Obecnie jasno widać, że ten postulat nie został dotychczas zrealizowany, choć jego wykonanie jest pilniejsze niż cokolwiek innego. Polacy potrzebują Prawdy, potrzebują zło zwyciężać dobrem.

Pokonanie zła to likwidacja a przynajmniej poważne ograniczenie jego głównej przyczyny, jakim jest bezprawie ludzi trzymających władzę publiczną. Ich działanie jest skierowane przeciwko obywatelom III RP, w szczególności przeciwko Polakom.

Ten proceder jest główną przyczyną biedy i patologii a więc tego, co niszczy Prawdę, co niszczy Dobro a generuje zło.

Parafrazując Księdza Jerzego można napisać, że jeżeli większość Polaków wybierze drogę Prawdy, to zło zostanie pokonane już dziś. Zło niszczące Prawdę, Dobro i Polaków.

Potrzeba czynić dobro, aby pokonać zło. Potrzeba, aby Polacy zrozumieli że są Narodem. Potrzeba aby Polacy przestali się wysługiwać ludziom nienawidzącym wszystkiego co polskie.

Potrzeba aby Polacy zechcieli się zrozumieć i wspierać wzajemnie w nierównej konfrontacji z tym nieludzkim systemem niszczącym osoby i całe rodziny, niszczącym polskie przedsięwzięcia gospodarcze, w szczególności małe firmy rodzinne.

Potrzeba, aby Polacy zaczęli się wzajemnie wspierać, ujawniając i nagłaśniając działania tej skorumpowanej machiny III RP. Trzeba wspólnie protestować i domagać się praworządności, ale nie wolno dawać posłuchu różnym KOD-om, zboczeńcom i przebierańcom.

Polska będzie wolna albo nie będzie jej wcale.

Zapraszam do współpracy w tym dziele naprawy Polski.

www.oburzeni.pl14642442_10205586934231627_6256478808261075280_n14732282_10205586934951645_2195610555848468219_n