Precz z cenzurą !

Na dzisiejszej (29.12.2016) sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, jej przewodniczący Kazimierz Koprowski, który niedawno został całkowicie zmarginalizowany przez swych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości (nie wybrali go nawet na członka zarządu okręgu tarnowskiego PiS!),  zastosował brutalną cenzurę wobec radnej doktor Marii Borys-Latały, nie zezwalając jej na odczytanie apelu 10 radnych do klubu PiS (patrz cały apel wraz z nazwiskami sygnatariuszy niżej), zaś inny radny dr Marek Ciesielczyk zaprotestował przeciwko tej formie cenzury, umieszczając w tle Koprowskiego transparent z napisem „Precz z cenzurą Koprowskiego! – patrz zdjęcie w załączniku (fot. Facebook, Kurier Tarnowski).  

Apel do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Tarnowie 

Szanowni Państwo,

W związku z niedawnymi propozycjami Państwa do projektu budżetu, których przyjęcie  – jak już zapewne Państwo wiecie – spowodowałoby liczne naruszenia obowiązującego prawa i w praktyce oznaczałoby swego rodzaju ubezwłasnowolnienie Prezydenta Tarnowa, a także mając na uwadze działania Państwa klubu w ciągu ostatnich dwóch lat , apelujemy do Was o: 

– Zaprzestanie działań, których jedynym celem jest automatyczne odrzucanie propozycji zarówno prezydenta miasta jak i naszych tylko dlatego, że nie pochodzą one z klubu PiS, a które mogłyby przyczynić się do rozwoju Tarnowa,

– Zmianę składu prezydium Rady, tak, by obok Przewodniczącego wywodzącego się z najliczniejszego klubu zasiadali w nim także przedstawiciele innych ugrupowań, jako że obecne zmonopolizowanie składu Prezydium Rady utrudnia wymianę informacji i właściwą koordynację pracy radnych i jest niespotykanym rozwiązaniem  w świcie demokratycznym, 

– Umożliwienie przewodniczenia czterem komisjom radnym spoza klubu PiS , gdyż obecne przejęcie przez Was przewodniczenia wszystkim komisjom jest niespotykanym na świecie rozwiązaniem, trącącym swego rodzaju samorządowym totalitaryzmem,

Radni tarnowscy: 

Grażyna Barwacz

Maria Borys-Latała 

Marek Ciesielczyk

Piotr Górnikiewicz 

Mariusz Kajpus

Zbigniew Kajpus

Jakub Kwaśny 

Ryszard Ścigała

Grzegorz Światłowski 

Marian Wardzała

Tarnów, 29 grudnia 2016

________________