Prokuratorzy

Prokuratorzy

W bólach powstaje piąte stowarzyszenie, które ma zrzeszać prokuratorów RP. Jak podaje Rzeczpospolita  z dnia 2 sierpnia 2016 roku w artykule „Śledczy powalczą o niezależność ” w dniu 23 maja 2016 roku powstało kolejne (obok czterech już zarejestrowanych) stowarzyszenie założone przez 50 prokuratorów. Niestety Stołeczny sąd Rejestrowy odmówił jego zarejestrowania z powodu błędów i uchybień w Statucie i sposobie zgłaszania. Według założycieli nowe stowarzyszenie ma dążyć by cele i niezależność prokuratury zostały wpisane do konstytucji. Chce łączyć (przez dzielenie?) wszystkich śledczych działających w RP.

Dlaczego tak wiele organizacji powstaje wśród prokuratorów. Pośrednią odpowiedź otrzymujemy zapoznając się z osobą szefa nowego stowarzyszenia. Został on „skrzywdzony” przez nowego Prokuratora Generalnego.

Widzimy jak kolejne środowisko dzieli się z powodu różnic w pojmowaniu interesu środowiska, którego jest członkiem. Najważniejszy jest interes własny, może gdzieś dalej interes grupy

 a na samym końcu dobro społeczeństwa w którym funkcjonują.

W sumie nie tak liczna grupa osób o tak specyficznych uprawnieniach (bezkarna) a tak podzielona. Przykład nowo powstałego stowarzyszenia pokazuje również jak naprawdę znają prawo osoby, które je egzekwują  od innych.

Kłania się „zboczenie” zawodowe. To ja oskarżam. To ja decyduję kto może stanąć przed sądem i o co może być oskarżonym.

Gdy dochodzi do sytuacji, że muszę stosować istniejące prawo dla interesów grupy to okazuje się, że albo nie posiadam takiej umiejętności lub stanąłem na drodze grupy silniejszej niż moja.