Protest pod Trybunałem Konstytucyjnym

Oburzeni organizują protest pod Trybunałem Konstytucyjnym

 

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Oburzeni organizuje:

protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie w dniu 07.10.2017 r. (sobota) o godz. 12:00, Al. Szucha 12 a, w obronie własności i zdrowia Poszkodowanych przez linie wysokiego napięcia.

Przesyłamy garść podstawowych informacji dotyczących protestu pod Trybunałem Konstytucyjnym, także w wersji hasłowej ( w załączniku – plakacie).

Władza publiczna, to jest sądy i politycy dbają solidarnie o to, aby niewspółmiernym kosztem zwyczajnych obywateli , kosztem naszego zdrowia i majątku realizować cele infrastrukturalne państwa, co oznacza lekceważenie przez władze publiczne i spółki energetyczne podstawowych praw człowieka zawartych w Konstytucji i Konwencji Praw Człowieka takich jak prawo własności i ochrona zdrowia.

DOTYCZY TO ZARÓWNO LINII PRZESYŁOWYCH JUŻ ISTNIEJĄCYCH, JAK I PROJEKTOWANYCH, CZY W BUDOWIE.

Trybunał zwleka z rozpoznaniem sprawy już kilka lat!

Zapraszamy do udziału w proteście pod Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 07 października 2017 roku (sobota).

Warszawa, Al. Szucha 12 a

początek godzina 12.00 do godz. 14.30.

Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym uczestnictwem w proteście lub jego tematem.

Zapraszamy do uczestniczenia w proteście.

Z poważaniem
Jan Szymański

Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Oburzeni Organizatora Zgromadzenia.
Tel. 600-820-483

Stowarzyszenie Oburzeni

www.oburzeni.pl

………………………………………………………………………………………..

Zasiedzenie służebności w Trybunale Konstytucyjnym po raz trzeci

Wracając do zarzutów, Sąd Rejonowy:

podkreślił, iż kwestionowana wykładnia narusza istotę prawa własności albowiem pozbawia właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi możliwości częściowego korzystania z nieruchomości i pobierania z nich pożytków bez żadnego odszkodowania,

wskazał również na naruszenie w procesie wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy reguły interpretacyjnej, zgodnie z którą wątpliwości powinny być wyjaśniane na rzecz ochrony własności , w tym przypadku postąpiono dokładnie odwrotnie
zwrócił uwagę, iż nowe normy prawne, szczególnie te które tworzą niekorzystne skutki majątkowe dla obywateli powinna być wprowadzana z zastosowaniem techniki przepisów przejściowych, a co najmniej z odpowiednim odroczeniem w czasie ich wejścia w życie, żeby obywatele mieli czas na dostosowanie się do nowej sytuacji prawnej  ,analizowana zmiana wykładni miała charakter nagły, dodatkowo retroaktywny, albowiem oznaczała w istocie wsteczną zmianę prawa , nową wykładnią objęto bowiem stany  
faktyczne z przeszłości, na koniec  wskazał, iż zakwestionowana wykładnia narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności, albowiem ingerencja ustawodawcy w zakres prawa własności była nadmierna i nie znajdowała uzasadnienia w konieczności ochrony innych, równie istotnych wartości.

Zarzutów jak widzicie jest niemało, żeby jednak Trybunał się nimi zajął w pierwszej kolejności musi ocenić, iż wydanie orzeczenia jest w sprawie dopuszczalne. Uprzednio, wszystkie przesłanki ocenił pozytywnie za wyjątkiem jednej, czyli braku wystarczającej jednolitości wykładni po wydaniu uchwały (7) w sprawie III CZP 87/13.

Obecnie Sąd Rejonowy ograniczył zakres pytania do tych spraw, dla których nie zanegowano możliwości nabycia służebności przez zasiedzenie w powołanej uchwale Sądu Najwyższego.

Czy to daje większe szanse na uzyskanie merytorycznej odpowiedzi?

Ta sprawa dotyczy setek tysięcy Polaków. Na obecna chwila Trybunał Konstytucyjny robi wszystko by nie rozstrzygać tego problemu.

STĄD NASZ PROTEST!