Przedsiębiorca i ZUS

Przedsiębiorca i ZUS

Coś cie zrobili z ludźmi przedsiębiorczymi . Zgadzam się z tym co napisał Grzegorz Wiśniewski – ” Największa bzdura jaką wciśnięto ludziom po 1989 roku to fakt, ze prowadząc 1-osobową działalność gospodarczą są przedsiębiorcami. NIE nadal są pracownikami gdyż żyją z pracy własnych rąk dodatkowo wykonując obowiązki zarządzającego czyli : znaleźć pracę, zorganizować ( to obowiązki zarządzającego) wykonać pracę ( to obowiązek pracownika) i rozliczyć pracę ( to obowiązek zarządzającego).

Jakkolwiek istniejący system ZUS jest skandaliczny i do likwidacji to niestety jest i jakoś tam działa. Innego nie ma. Wysokość emerytury zależy od wysokości składek. Małe składki od malutkich zarobków- malutka emerytura, wysokie składki od wysokich zarobków- wyższa emerytura. Oczywiście ważne jest jeszcze przez jaki okres płacone.
Namawianie ludzi do zakładania własnej działalności gospodarczej i zostania tzw. mikro przedsiębiorcą (he he he) w sytuacji kiedy owe działalności ( bardzo dużo jest takich) to zwykłe wykonywanie pracy, które nie jest wstanie zarobić na koszty związane z działalnością i rozwój oraz tzw. życie to zwykłe szalbierstwo i oszustwo. Tak samo wciskanie tzw. mikro przedsiębiorcom (he he he) czyli de facto pracownikom, że niepłacenie lub płacenie malutkich składek na ZUS to słuszna droga- a co powiedzą im kiedy dotrwają do emerytury i usłyszą w ZUS : niestety malutkie składki głodowa symboliczna emeryturka.
Przedsiębiorca panie Marszałku to osoba, która dysponuje kapitałem nie tylko finansowym ale też ludzkim czyli pracownikami, zarządza nimi i ich pracą.
Zasada prosta : nie masz wystarczającego kapitału aby stworzyć firmę, która przyniesie dochód umożliwiający funkcjonowanie i rozwój- nie męcz się. Zostań porządnym i wydajnym pracownikiem.
Pan Marszałek jako osoba wykształcona, rozumiejąca mechanizmy działające w gospodarce i systemie społecznym w jakim funkcjonujemy powinien głosić prawdziwe i uczciwe poglądy w tej sprawie, a nie wciskać kit wyborczy.
Przede wszystkim powinien Pan prowadzić kampanię na rzecz podjęcia męskiej decyzji o likwidacji ZUS w aktualnej formie, a następnie opracować techniczne zasady przeprowadzenia tej operacji. Gdyby byli odważni przed 28 laty to dzisiaj mielibyśmy już temat zamknięty. Powinno się wprowadzić obowiązek ubezpieczenia, ale wybór gdzie , jak za ile pozostawić do uznania obywateli.
Tak uważam.

Ryszard Drzał – Stowarzyszenie Oburzeni

Źródło:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1435872999873257&id=100003517119226

Dołączmy do tego JPK, problem z zarejestrowaniem się w VAT od nowego roku. Rysuje się poważny problem z działalnością gospodarczą w Polsce.

PiS dąży do wymuszenia powstawania dużych firm. Firmy mikro mają zniknąć z polskiego obrotu gospodarczego. JPK wymusza powstanie kolejnych kosztów w organizacji. Mały nie jest ich w stanie ponieść. Utrudnienia w uzyskaniu zaświadczenia zostania płatnikiem VAT, zamykają małym firmom możliwość rozpoczęcia działalności w wielu działach gospodarki, gdzie jest to wymogiem formalnym by uruchomić działanie firmy. Kto na tym skorzysta? Wątpię by był to polski przedsiębiorca. PiS jest propolski? Skutki tych działań państwo polskie zacznie odczuwać w trakcie drugiej kadencji rządów w Polsce PiS-u.

Tak może być o ile Premier Morawiecki lub jego następca nie skoryguje działań wobec przedsiębiorców.

Z poważaniem

Jan Szymański