PO-PSL niszczą polskie rolnictwo!

PROTEST STOWARZYSZENIA OBURZENI PRZECIWKO NOWEJ USTAWIE
O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH

W Sejmie trwają przyspieszone prace nad zatwierdzeniem projektu zmian do ustawy o GMO przedłożonego przez Rząd na początku czerwca br. bez konsultacji społecznych!

Wprowadzone zmiany podążają za intencjami korporacji biotechnologicznych i skorumpowanych naukowców, którzy za nic mają interes polskich rolników i konsumentów. Przedłożona nowelizacja ustawy o GMO otwiera Polskę na uprawy roślin GMO, jest sprzeczna z Konstytucją RP i Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO z 2008 roku, w którym rząd Donalda Tuska cynicznie oznajmił, że Polska dąży do tego, aby być krajem wolnym od GMO.

Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak w ubiegłych latach , w przypadku „przepychania” fatalnych nowelizacji ustawy nasiennej i paszowej, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wyznaczy termin głosowania nad niekorzystnymi zmianami do prawa o GMO na najbliższe posiedzenie Sejmu w dniach 22-25 lipca , a więc w okresie kumulacji prac żniwnych. W ten sposób koalicja PO-PSL zamierza uniknąć protestów rolników i konsumentów walczących o zachowanie czystości genetycznej polskiej ziemi.

W nowelizowanej ustawie zmieniono terminologię kluczowych pojęć określających podstawowe kryteria zagrożeń ze strony GMO. Definicje tzw. „awarii”, „zamierzonego uwolnienia” oraz „wprowadzenia do obrotu” organizmów genetycznie zmodyfikowanych zostały zmienione w taki sposób, aby naruszenie przepisów bezpieczeństwa przez użytkowników GMO było trudne do udowodnienia.

Ponadto dołączono zapisy o pozornych metodach odszkodowania dla rolników ponoszących straty z powodu upraw GMO na sąsiednich polach. Według nowych przepisów użytkownik GMO jest zobowiązany do złożenia gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej, którą Minister Środowiska przechowuje w trakcie dokonywanych upraw. Jednak wypłaty odszkodowań z tego depozytu mogą być dokonane dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu, przyznającemu rolnikowi, który poniósł stratę, odpowiednie odszkodowanie.

W praktyce oznacza to konieczność poniesienia kosztów sądowych i spór prawny, w którym poszkodowani rolnicy nie mają szans na zwycięstwo w starciu z prawnikami korporacji.
Nowelizacja ustawy o GMO to szczyt hipokryzji rządzącej oligarchii PO-PSL, która pod pozorem dostosowania prawa do wymogów Unii Europejskiej realizuje program niszczenia polskiego rolnictwa przez ponadnarodowe korporacje biotechnologiczne. Łamana jest konstytucyjna zasada ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych , depozytariuszy stosowanych od wieków dobrych praktyk rolniczych i zdrowych produktów rolnych – ostoi naszej tożsamości narodowej.

Wzywamy do akcji protestacyjnej przed Sejmem w dniach obrad nad ustawą o GMO – tj. 22-25 lipca.

Więcej informacji na stronie Koalicji Polska Wolna od GMO – członka stowarzyszonego www.polska-wolna-od-gmo.org

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI – www.oburzeni.pl
Warszawa dnia 14 lipca 2014