REFERENDUM WARSZAWA HGW

 

REFERENDUM w Warszawie w sprawie odwołania p. Hanny Gronkiewicz-Waltz

Stowarzyszenie Oburzeni w dniu 05 września 2016 roku złożyło wniosek  

inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania p. Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska Prezydenta m. st. Warszawy.

Rada Koordynacyjna stowarzyszenia OBURZENI na podstawie art. 4, art. 5, art. 11 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 roku (  Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 985 z póź. zm.) dokonuje zgłoszenia inicjatywy referendalnej.

Inicjator referendalny:

OBURZENI

ul. Środkowa 8/24

03-430 Warszawa

Pełnomocnikiem inicjatora referendalnego stowarzyszenia OBURZENI ds. referendum jest

Antoni Gut

PESEL 55091604516

Zamieszkały

ul. Swarzewska 59/4

01-821Warszawa

Przedmiotem referendum ma być odwołanie p. Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska Prezydenta m. st. Warszawy.

 

       Inicjator referendalny

  1. Jan Szymański
  2. Tomasz Paweł Kucharczyk

Załączniki:

  1. KRS stowarzyszenia OBURZENI,
  2. Kopia Statutu stowarzyszenia OBURZENI,
  3. Zgoda p. Antoniego Guta na objęcie Pełnomocnictwa Inicjatora referendalnego.

Dw. Komisarz Wyborczy

Kontakt do osób prowadzących projekt:

  1. Antoni Gut tel. 531- 825-787;  mail: oburzeni1@gmail.com

  2. Jan Szymański tel 600-820-483 mail;       jan_szyman@wp.pl

Zapraszamy Każdego, który uważa, że powinno się odbyć takie referendum o udział w zbieraniu podpisów popierających inicjatywę referendalną.

Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres stowarzyszenia, Pełnomocnika referendalnego lub po kontakcie telefonicznym do osób prowadzących Inicjatywę Referendalną.

Poniżej wzór karty referendalnej. Na maila prześlemy w formacie pdf.

Karta zbierania podpisów poparcia w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego
Inicjator referendalny: Pełnomocnik inicjatora referendalnego:
OBURZENI Antoni Gut
ul. Środkowa 8/24 ul Swarzewska 59/4
03-430 Warszawa 01-821 Warszawa
Pytanie referendalne: Czy jesteś za odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska Prezydenta m. st. Warszawy
Udzielonego poparcia nie można wycofać. Wycofanie poparcia jest bezskuteczne.
L.p. Nazwisko Imię Adres zamieszkania PESEL Data podpisu Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.