Rzeszów spotkanie otwarte

Rzeszów spotkanie otwarte

W spotkaniu otwartym w Rzeszowie uczestniczyło kilka osób. Trwało do 14:15. Chwilę trwało przedstawienie się Prowadzącego Jana Szymańskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI. Pierwsze punkty nie budziły większego zainteresowania. Dalsza część o kompetencjach Rad i władz samorządowych wzbudziła żywsze reakcje. Włączyli się do dyskusji wszyscy obecni. Poruszono tematy Prezydenta Lublina, sprawy Referendum w Warszawie, sprawy ostatnich wyborów i władz Stalowej Woli.

Większą część czasu spotkania poświęcono na zagadnienia zasad organizacji i przygotowań do najbliższych wyborów samorządowych. Jan Szymański przedstawił jakie możliwości daje członkostwo i współdziałanie ze stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i mającym ciągłość działalności. Tworzenie komitetu wyborczego w wyborach samorządowych.  Wyjaśnienia Wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej wzbudziły duże zainteresowanie. Wszyscy obecni stwierdzili, że taka formuła spotkania jest niezbędna do skutecznego uczestniczenia w wyborach.

Uczestnicy podjęli decyzję by je powtórzyć wiosną tego roku. Tematyka powinna być rozwinięciem programu zakończonego spotkania.