Socjalizm dziś

Socjalizm a bardziej precyzyjnie socjalistyczne myślenie wielu się kojarzy z dobrocią a nawet miłosierdziem. Wielu innym z systemem totalitarnym niszczącym człowieka i wszystkiego wokół niego.

Wg mnie myślenie socjalistyczne, to zaraza obejmująca coraz większe obszary mózgów u naszych Rodaków. Myślenie socjalistyczne to „chcenie dobra” a jak wiemy powszechnie, dobrymi chęciami to wybrukowane jest piekło.

W skali globalnej, społecznej takie myślenie prowadzi do tego, że socjalista o ile ma takie możliwości, to natychmiast tworzy przepisy pozwalające na szastanie pieniędzmi odebranymi nam w podatkach, na cele które wg niego są jakoś tam uzasadnione. Raz jest to zwiększony zasiłek dla niepracujących czy pomoc dla niepełnosprawnych a innym razem opłacenie np. aborcji czy in vitro.

Myślenie socjalistyczne upowszechnia się wśród Polaków (ale i u innych też) bardzo szybko i stanowi bardzo niebezpieczną sytuację społecznie, gdyż prowadzi do zaniku jakichkolwiek norm i odpowiedzialności, co jest zasadniczą przyczyną zaniku kredytu zaufania społecznego. Nikt nikomu nie daje żadnej wiary.

Problemem szczególnie niebezpiecznym jest zanik odpowiedzialności za swoje postępowanie, i „zrzucanie” jej na innych, w tym na państwo.

Taki ktoś zrzuca odpowiedzialność za swoje postępowanie na rodzinę – żonę, męża, dzieci, rodziców, rodzeństwo czy na dalszą rodzinę i domaga się od nich wsparcia.

Są przedsiębiorcy, którzy za swoją nieodpowiedzialność winią wszystkich naokoło, a że reguły w biznesie są raczej twarde, to konsekwencję swego nieodpowiedzialnego zachowania przerzucają oni najczęściej na będących wobec niego na słabszej pozycji pracowników albo na podwykonawców.
Red_rose_02.svg
Reasumując; socjalizm jako sposób na życie jest pomysłem szatańskim, którego ofiarą zawsze pada człowiek. Raz jest to ktoś z rodziny a kiedy indziej pracownik czy współpracownik ale zawsze cierpi na tym CZŁOWIEK.