Spółdzielnie Mieszkaniowe a opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

Spółdzielnie Mieszkaniowe zbierające podpisy pod wnioskami o zmianę wieczystego użytkowania na własność przemilczają sprawę, że na dzień dzisiejszy w Warszawie nie ma bonifikaty w opłacie za taką zmianę.

Przy braku bonifikaty taka zmiana traci swój sens, w wymiarze finansowym, dla użytkownika wieczystego.

Jak informuje M6 nr 1/2015 spółdzielnie mieszkaniowe w Warszawie wpłacają kwotę 140 mln zł. Taką kwotę każdego roku wpłacają spółdzielnie mieszkaniowe z Warszawy do budżetu miasta z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
Jeśli wprowadzono by bonifikatę w wysokości 95% na przekształcenie we własność, miasto musiałoby się liczyć z utratą tego przychodu. Jak przyznają przedstawiciele władz miasta, dopóki nie zostanie wypracowany plan pozyskania przychodów w tej kwocie, trudno rozmawiać o wprowadzeniu bonifikaty. Dlatego planowane i już istniejące projekty opłat z tytułu podatku katastralnego.
W tej sytuacji wydaje się, iż jedynie rozwiązanie ustawowe, które może zmienić sytuację w zakresie opłat z tytułu  użytkowania wieczystego,  to propozycja Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE.
Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przygotowanym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE, które zmniejsza stawki opłat wieczystego, stwarza możliwość unieważnienia podwyżek dokonanych po 31.12.2008 r. oraz przekształca nieodpłatnie i z urzędu dla osób fizycznych udziałów wieczystego użytkowania w prawo własności w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Więcej http://serwis21.blogspot.com/p/ustawa-ws-wieczystego.html