Jan Szymański

17 stycznia 2018

Społeczny Komitet Budowy Panteonu Bohaterskich Polaków

Szanowni Państwo,

17 stycznia 2018 roku , z inicjatywy Stowarzyszenia Oburzeni, powstał Społeczny Komitet Budowy Panteonu Bohaterskich Polaków w Warszawie, w miejscu zburzonego Pałacu Kultury i Nauki.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, dawniej pałac Józefa Stalina jest od dziesięcioleci materialnym symbolem zniewolenia Narodu i państwa polskiego przez obce mocarstwo.

Wiele bohaterskich Polek i Polaków wpisało się złotymi zgłoskami w dzieje Narodu i Ojczyzny.
Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że heroizm i poświęcenie wielu z nich nigdy nie zostały należycie docenione.

Stąd też nasza inicjatywa budowy Panteonu oraz uczczenia Polskich Bohaterów Narodowych, w  związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zwróciliśmy się w niniejszej sprawie do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Warszawy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

Wnioskujemy do Pana Prezydenta między innymi o nadanie stopni generalskich herosom polskiej historii:

pułkownikowi Henrykowi Dobrzańskiemu, ps. Hubal

majorowi Władysławowi Raginisowi

oraz stopnia marszałka   generałowi  Tadeuszowi Jordan Rozwadowskiemu

Wszystkich Państwa, którzy chcielibyście wesprzeć, lub zaangażować się w działanie Komitetu prosimy o kontakt z Janem Szymańskim, Markiem Ciesielczykiem lub Wojciechem Papisem przez stronę www.oburzeni.pl

Zbudujmy razem dla potomnych Pomnik Historii !

Pełnomocnik Komitetu        

Wojciech Papis

514 268 064

www.oburzeni.pl