Dlaczego startowaliśmy w wyborach do PE?

Dlaczego OBURZENI próbowali wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku?

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI – mimo swego racjonalnego, uzasadnionego danymi statystycznymi, logiką i – przede wszystkim – interesem narodowym naszej Ojczyzny unio- (a nie euro-) sceptycyzmu – weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by doprowadzić do przywrócenia pierwotnego charakteru związku państw europejskich jako opartego wyłącznie na wolnym przepływie ludzi, towarów, kapitału i usług, a nie jak obecnie – na zniewalającej biurokracji i ograniczaniu suwerenności narodowej.

Eurodeputowani z naszych list wyborczych będą zobowiązani podejmować działania chroniące suwerenność naszej Ojczyzny oraz monitorować aktywność posłów innych ugrupowań pod kątem przestrzegania przez nich zasady obrony polskiej racji stanu. Parlament Europejski nie może pełnić roli niekontrolowanego społecznie, wyjątkowo hojnego dla kilkuset jego członków pracodawcy, zapewniającego im nie tylko wynagrodzenia 20 razy wyższe od naszej średniej krajowej, ale także dożywotnie astronomiczne emerytury.

By dowieść, iż nasi kandydaci do Parlamentu Europejskiego nie traktują udziału w wyborach jako drogi do eurokoryta (jak dotychczas zazwyczaj bywało), każdy z nich złoży wobec wyborców polskich przyrzeczenie publiczne (w myśl art. 919-921 Kc), zobowiązujące go do spełnienia wszystkich, precyzyjnie określonych obietnic przedwyborczych (w tym także do przekazania połowy wynagrodzenia na cele charytatywne) i którego niedotrzymanie grozić będzie poważnymi konsekwencjami natury finansowej.

Apelujemy do wszystkich, którym bliskie jest nasze zasadnicze dążenie do obalenia niedemokratycznego, niesprawiedliwego i nieracjonalnego systemu panującego obecnie w Polsce i w Unii Europejskiej, do zgłaszania uczciwych, inteligentnych i odważnych kandydatów do europarlamentu, a także do zgłaszania się osób, które zechcą nam pomóc w zbieraniu podpisów koniecznych do zarejestrowania list wyborczych i będą chciały pracować w komisjach wyborczych z ramienia naszego komitetu wyborczego.

Dlaczego warto poprzeć OBURZONYCH – wywiad dra Ciesielczyka dla Radio FAMA – luty 2014 – kliknij tutaj:

______________________________________________________________________________

OBURZENI w głównym wydaniu „WIADOMOŚCI” TVP 1

19 marca 2014 pierwszy program Telewizji Polskiej w głównym wydaniu WIADOMOŚCI o godz. 19:30 zaprezentował audycję na temat niepartyjnych komitetów wyborczych, które biorą udział w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiony został także nasz Komitet Wyborczy Wyborców OBURZENI.

Fragmenty głównego wydania WIADOMOŚCI TVP 1, w których jest mowa o komitecie wyborczym OBURZENI:

tvp
Jeden z liderów OBURZONYCH – dr Marek Ciesielczyk w głównym wydaniu WIADOMOŚCI TVP 1 – 19 marca 2014, o godz. 19:30

_____________________________________________________________________________

Jak szybko zbierać podpisy – film instruktażowy z akcji zbierania podpisów pod Urzędem Pracy w Tarnowie – kliknij tutaj:

W ciągu 4 tygodni 8 osób jest w stanie zebrać 10 tysięcy podpisów.
Jak to zrobić – obejrzyj ten film.
Poniżej zdjęcia z akcji zbierania podpisów przez OBURZONYCH pod Urzędem Pracy w Tarnowie (Małopolska) 18 marca 2014 oraz w województwie kujawsko-pomorskim – zdjęcie nr 2.

podpisy

Tarnów

kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

_______________________________________________________________________________

Dotychczas zgłoszeni kandydaci OBURZONYCH do PE w poszczególnych okręgach wyborczych:

mapa UE

– w okręgu nr 1 – województwo pomorskie:

kryzan

Edyta Kryżan
40 lat , Kwidzyn, mgr prawa (Katedra Prawa Morskiego Uniwersytetu Szczecińskiego), prowadzi własną działalność gospodarczą (prawniczą oraz doradczą – dotyczącą reklamy i handlu), specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i reklamy, dotychczas współpracowała np. z takimi klientami, jak: Cadbury Wedel, Polska Telefonia Cyfrowa, Edipresse, Stomil Olsztyn, sieć Auchan, Masterfoods, Media Conatcy, Nestle, znajomość języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego
______________________________________________________________________________

– w okręgu nr 2 – województwo kujawsko-pomorskie:

wawrzyniak

Agnieszka Wawrzyniak
41 lat , Włocławek, mgr pedagog, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu: prawa, ekonomii, zarządzania, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, posiada licencję Państwowego Nadzoru Ubezpieczeń, obecnie KNUiF, pełniła funkcję prezesa zarządu spółki akcyjnej, będącej jednocześnie zakładem pracy chronionej oraz wiceprezesa zarządu w spółce z o.o. – firmie świadczącej usługi z zakresu: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także nadzoru budowy dróg i prowadzenia budów, obecnie jest prezesem zarządu w tej samej spółce, a także prezesem w stowarzyszeniu obywatelskim – Krajowe Forum Samorządowe Włocławek, znajomość języka angielskiego i rosyjskiego

krol

Ireneusz Król
56 lat, Bydgoszcz, mgr socjologii – Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe nauczycielskie – pedagogika, a także bezpieczeństwo i higiena pracy, asystent – wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania, doradca – analityk bezrobocia w Wolnym Związku Zawodowym „Sierpień 80”, znajomość języka angielskiego, uczestnik XIX. Półmaratonu Powstania Warszawskiego

lebiedzinski

Jacek Lebiedziński
48lat, Włocławek, żonaty, syn, córka, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, przedsiębiorca, społecznik z doświadczeniem samorządowym, Prezes Stowarzyszenia Włocławska Inicjatywa Gospodarcza – współorganizatora lokalnego referendum, koordynator włocławskiej akcji Zmieleni.pl na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, organizator akcji charytatywnych dla osób niepełnosprawnych będących w trudnej sytuacji materialnej

______________________________________________________________________________

– w okręgu nr 3 – województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie:

rusaczyk

Janusz Rusaczyk
32 lata, Narew, powiat hajnowski, pedagog, kulturoznawca, nauczyciel, dziennikarz

_______________________________________________________________________________

– w okręgu nr 4 – Warszawa
i powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski warszawski zachodni, wołomiński:

bartel
dr Tomasz J. Bartel
61 lat, Warszawa, doktor nauk humanistycznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, adiunkt w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego, członek Socièté International Des Ētudes de la Philosophie Médievale, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej, członek Rady Programowej Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, znajomość języków: francuski i angielski, odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury

ferens

Ilona Ferens
Warszawa, absolwentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ekonomii Szkoły Głównej Handlowej, wieloletni wolontariusz w organizacjach społecznych, stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, członek stowarzyszenia Absolwentów Prawa UKSW. Cele: usprawnienie pracy polskiego sądownictwa, walka z korupcją i niesprawiedliwością społeczną wobec osób, które nie posiadają środków na pomoc prawną, wsparcie w zakładaniu i rozwijaniu biznesu wśród młodych przedsiębiorców

kostienko

Tomasz Kostienko
Warszawa – Dublin, 40 lat, żonaty, trójka dzieci, absolwent Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Szkoły Liderów. Na studiach doktoranckich członek pan-europejskiego projektu badawczego „E-Colleg”. Biegły angielski (wieloletnie doświadczenie zagraniczne). Społecznik, sprawny organizator, m.in.: prezes międzynarodowego zrzeszenia „Polonia Razem”, pomysłodawca i założyciel harcerstwa ZHP pgK w Irlandii (podharcmistrz), koordynator organizacji w kampanii „Vote! You are at home”, był prezesem największej społecznej szkoły polonijnej w Irlandii. W Polsce poprawiłby system gospodarczy i edukacyjny w oparciu o sprawdzone wzorce na Świecie. Doświadczenie zdobyte za granicą pozwoli mu na kompetentne reprezentowanie Polski w Parlamencie Europejskim. Koordynator OBURZONYCH w Irlandii.

kwapisz

Wojciech Kwapisz
65 lat, animator kultury, popularyzator muzyki jazzowej, producent festiwali jazzowych, wydawca, ostatnio redaktor w Agencji Muzycznej Polskiego Radia

sontowski

Bronisław Sontowski
Warszawa, prawnik, b. konsultant prawny w Urzędzie Marszałkowskim woj. mazowieckiego, Przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Okręgowego Warszawa – Praga, znajomość języków: francuski, rosyjski

todd

Małgorzata Todd
mgr inż. – absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW, bezpartyjna, dobra znajomość angielskiego, ostatnia praca na etacie w Instytucie Ochrony Środowiska, autorka 7 powieści, ponad 100 opowiadań, kilku sztuk teatralnych, wielu felietonów i skeczów pod wspólnym tytułem „Teatrzyk Zielony Śledź”, wydawca książek, współzałożycielka Polskiej Agencji Literackiej, więcej informacji na stronie: link

_______________________________________________________________________________

– w okręgu nr 5 – MAZOWSZE
– powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski i Płock, Radom, Ostrołęka, Siedlce:

polanecki
Paweł Połanecki
62 lata, samorządowiec, b. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, członek organizacji Europejskie Regiony Wolne od GMO

______________________________________________________________________________

– w okręgu nr 6 – województwo łódzkie:

kostienko 2

Krzysztof Kostienko
Sieradz – Hong Kong, absolwent Politechniki Łódzkiej oraz brytyjskich uczelni, po ukończeniu uczelni w Birmingham rozpoczął program managerski w IBM w Londynie, w 2010 roku przeprowadził się do Hong Kong-u, obecnie pracuje dla jednej z czołowych organizacji finansowych, działa na rzecz Polonii w Azji, reprezentując międzynarodowy klub „Polonia Razem”

_____________________________________________________________________________

– w okręgu nr 7 – województwo wielkopolskie:

abt

Sławomir Jan Abt
35 lat, Poznań, działacz Polskiego Komitetu Pomocy Dzieciom, Ogólnopolskiego Ruchu Społecznego Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech

ramos

Renata Ramos
48 lat, Poznań, wykształcenie: finanse i rachunkowość, Wiceprezes Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją, jedna córka

wielinski

Dobiesław Wieliński
Poznań, ekonomista z wykształcenia – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dziennikarz z zawodu, autor wielu publikacji z zakresu historii motoryzacji, analityk ds. rynku samochodowego w Polskim Towarzystwie Samochodowym (Invest Bank), redaktor naczelny tygodnika „Autokurier”, wieloletni współpracownik tygodnika Motor, ilustrowanego Kuriera Polskiego, zastępca redaktora naczelnego Gazety Targowej, aktualnie felietonista magazynu Truck&Business Polska, w latach 70. kierowca rajdowy, właściciel wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Black Horse, w latach 1996-97 autor telewizyjnego cyklu „Auto z życiorysem” (TVP-2), więcej informacji na stronie: www.wielinski.pl

______________________________________________________________________________

– w okręgu nr 8 – województwo lubelskie:

berecka

Barbara Berecka
52 lata, Lublin, wykształcenie wyższe pedagogiczne, od 1997 roku przedsiębiorca, blogerka, zaangażowana w pracę organizacji działających na rzecz przestrzegania prawa

mazurek

dr Piotr Mazurek
59 lat, urodzony w Żułowie, powiat Krasnystaw w województwie lubelskim, dr fizyki, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie, specjalista fizyki powierzchni i nanostruktur, współzałożyciel fundacji Pro Novum, zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych technologii dla lubelskiego przemysłu, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, dobra znajomość języka angielskiego

_______________________________________________________________________________

– w okręgu nr 9 – województwo podkarpackie

matuszewski

Sławomir Matuszewski
39 lat, magister pedagogiki, pochodzi z Podkarpacia, studia podyplomowe – katecheta i nauczyciel historii, członek Zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie, członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w latach 2006 – 2010, żonaty, 1 dziecko

______________________________________________________________________________

– w okręgu nr 10 – województwa małopolskie i świętokrzyskie:

Ciesielczyk Marek Tarnów

dr Marek Ciesielczyk
56 lat, Tarnów, doktorat z politologii na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium, pracownik naukowy Instytutu Studiów Sowietologicznych w Bonn, Fellow w European University Institute we Florencji, wykładowca politologii w University of Illinois w Chicago, obecnie redaktor naczelny pisma i portalu Prawdę mówiąc, więcej informacji: www.marekciesielczyk.com

panek

prof. Józefa Panek
64 lata, Kraków, dr hab. medycyny, profesor chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

pasierbiewicz
dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz
Kraków, nauczyciel akademicki, emerytowany pracownik AGH, doktor geologii z zacięciem humanistycznym, wieloletni konsultant techniczny znanej międzynarodowej korporacji, ojciec nastolatki, którą sam wychował

raduszewski

Bogusław Raduszewski
62 lata, Kielce, inżynier i ekonomista, nauczyciel zawodu, szereg studiów podyplomowych w tym między innymi z zakresu Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami UE, Administracja Państwowa i Samorządowa, ponad 40-letnie doświadczenie zawodowe w tym w przemyśle precyzyjnym, budownictwie, rolnictwie, administracji i przedsiębiorczości, działacz NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1991, specjalista w tematyce ekonomicznej dotyczącej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz korzystania z funduszy unijnych dla rolnictwa i przedsiębiorczości.

bonia

Sabina Bonia
Zdobyła doświadczenie w Ambasadzie Peru w Warszawie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, w Konsulacie Honorowym RP w Walencji, w Instytucie Polskim oraz Ambasadzie RP w Paryżu. Aktualnie pisze pracę magisterką na temat Koncepcji polityki zagranicznej bułgarskiego i serbskiego Domu Królewskiego w XXI wieku, na Uczelni Collegium Civitas w Warszawie. W roku akademickim 2012/2013 studiowała w Instytucie Nauk Politycznych Sciences Po w Paryżu, wcześniej w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Posługuje się biegle językiem hiszpańskim (przez 9 lat edukowała się w szkołach hiszpańskich w Walencji, na Mallorce i Londynie). Zawodowo jest także lektorem języka angielskiego i francuskiego w szkołach językowych. Interesuje się szeroko pojętą kulturą i sztuką, stąd jej aktywne zaangażowanie w projekt Leonarda da Vinci promujący polskich projektantów mody z Krakowskiej Szkoły Artystycznej w Walencji. Była współorganizatorem tego wydarzenia i prowadziła warsztaty dla stypendystów promujące kulturę i język hiszpański.

_____________________________________________________________________________

– w okręgu nr 11 – województwo śląskie:

holocher

Przemyslaw Holocher
27 lat, związany z Mysłowicami, studia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku filozofia, prowadzi własną działalność gospodarczą, działacz ONR, pomysłodawca i współorganizator Marszu Niepodległości, koordynator techniczny gazety Magna Polonia, felietonista Polski Niepodległej, publikuje także w: Prawy.pl, Wmeritum.pl, koordynuje akcję tworzenia komitetu budowy pomnika ofiar OUN-UPA, Prezes – na Polskę – Ogólnoświatowej Konfederacji Organizacji Polskich, dwoje dzieci

szmelcer
Anna Szmelcer
61 lat, Gliwice, wykształcenie wyższe, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, specjalizacja z mikrobiologii w Śląskiej Akademii Medycznej, b. diagnosta laboratoryjny, Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Cele: promocja polskiego rolnictwa w UE, pomoc w rozwijaniu sprzedaży bezpośredniej zdrowej, pełnowartościowej żywności genetycznie nie modyfikowanej

zatorski
Wojciech Zatorski
47 lat, Pszczyna, mgr psychologii, wykładowca (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu – Studia Podyplomowe i Executive MBA), trener biznesu, konsultant, coach, przedsiębiorca, społecznik, współzałożyciel Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP, które wraz z innymi stronami społecznymi wywalczyło Ustawę Umorzeniową dla prawie 500 000 przedsiębiorców, którzy zostali niesłusznie obarczeni przez ZUS pseudodługiem w wysokości kilkudziesięciu tysięcy zł na jednego przedsiębiorcę. Współorganizował manifestacje oszukanych przedsiębiorców pod Sejmem i KPRM i brał udział w rozmowach trójstronnych (Rząd, ZUS i Przedsiębiorcy) w celu znalezienia kompromisowego rozwiązania problemu poszkodowanych przedsiębiorców.

________________________________________________________________________________

– w okręgu nr 12 – województwa dolnośląskie i opolskie:

pietrzykowska

Aleksandra Pietrzykowska
Wrocław, absolwentka studiów magisterskich antropologii Irlandii na National Univeristy of Ireland w Maynooth oraz Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, absolwentka Szkoły Liderów Polonijnych 2013, przez 7 lat mieszkała w Irlandii, gdzie pomagała w utworzeniu gromady ZHP pgK, współpracowała przy organizacji Maynooth Gathering Harvest Festival, brała udział w kampanii profrekwencyjnej w Irlandii „Jesteś u siebie. Zagłosuj”, związana z Forum Polonia w Irlandii, koordynatorka w Polonia Razem, była tancerką i bokserką

gągorowski

Adam Gągorowski
60 lat, Świdnica, wykształcenie wyższe – studia techniczne i dowódcze, b. żołnierz zawodowy – funkcje kierownicze na stanowiskach w strukturach dowodzenia, praca w strukturach kopalni Wałbrzycha, uprawnienia prawne dla ubezpieczeń Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, własna działalność gospodarcza – konsultacje w zakresie analiz kosztów ubezpieczeniowych w przedsiębiorstwach, zawieranie umów i ich nadzorowanie, tworzenie nowych inżynierii i technologii, praca w instytucjach podatkowych, znajomość języka angielskiego i rosyjskiego, żonaty

jędraszko

Janusz Jędraszko
63 lata, absolwent studiów doktoranckich przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, absolwent Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Nauk Biologicznych i Ochrony Środowiska (magister), praca w samorządzie pracowniczym, członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu, udział w projekcie „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”, lider projektu Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, znajomość języków: niemiecki, angielski

klimek

Kazimierz Klimek
52 lata, od 30 lat mieszka w Jeleniej Górze, prowadzi działalność gospodarczą (remonty wnętrz), samorządowiec, b. radny miasta Jelenia Góra, b. dyrektor biura poselskiego w latach 2002-2006, prezes klubu lekkiej atletyki i Korpusu Pomocy Wzajemnej

niedżwiecki

Grzegorz Niedźwiecki
52 lata, socjolog (spec. komunikacja społeczna) , żonaty, dwoje dzieci, b. radny Rady Miejskiej w Jeleniej Górze, Prezes stowarzyszenia Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją, w roku 2001 – trzecie miejsce w plebiscycie Tygodnika Jeleniogórskiego – „Osobowość Roku 2000”, więcej informacji: http://wybory2006.jgora.pl/index.php?k_d=273&id=660

_____________________________________________________________________________

w okręgu nr 13 – województwa zachodniopomorskie i lubuskie:

pankowski

Krzysztof Pankowski
39 lat, Gorzów Wielkopolski – Londyn, 11 lat pracy za granicą (Wlk. Brytania), własna działalność gospodarcza, w roku 2008 pracował jako Trained Volunteer Adviser w Citizen Advice Bureau, głównie pomagając ludziom z krajów Europy Wschodniej, jest członkiem takich organizacji, jak Royal Institution of Chartered Surveyors (www.rics.org.uk) i The Chartered Institute Of Building (www.ciob.org), w Klubie Politycznym Polonia Razem pełni funkcję Pełnomocnika krajowego na Wielką Brytanię, studia na kierunku BSc Hon Estate Management na University of Greenwich, Prezydent Real Estate Society na University of Greenwich oraz prezydent Greenwich University Polish Society, które jest członkiem Federation of Polish Students Societies in the UK

Wesolowski Zbigniew Szczecin

Zbigniew Wesołowski
68 lat, Szczecin, wykształcenie wyższe pedagogiczne, b. pracownik naukowo – techniczny wyższej uczelni, autor programu autorskiego w zakresie kasacji i recyklingu pojazdów samochodowych jako projektu pilotażowego w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego, prezes i dyrektor ARI General Management S.A. w Luxemburgu, uczestnik prac studialnych i koncepcyjnych z udziałem uniwersytetów w Szczecinie

______________________________________________________________________________

Lista Pełnomocników Okręgowych w wyborach do PE 2014

Koperty z podpisami (maksymalnie po 300 podpisów w kopercie) wysłać pocztą zwykłą nie poleconą z poszczególnych okręgów na wskazane adresy pełnomocników lub proszę telefonicznie ustalić, na jaki adres wysyłać listy z podpisami poparcia.

Okręg 1 – woj. pomorskie:

Józef Drogoń – tel. 792 510 292

Okręg 2 – woj. kujawsko-pomorskie:

Ryszard Wiśniewski – Toruń, tel. 660 955 750, 53 663 98 80
Adres: Biuro S.O. Oburzeni, Torun 87-100, ul. Legionów 28c

Okręg 3 – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie:

Mariusz Lewandowski – Elbląg, tel. 530 049 658
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Wiejska 46 b/6

Okręg 4 – Warszawa i okolice:

Antoni Gut – Bielany, tel. 531 825 787

Okręg 5 – Mazowsze:

Paweł Połanecki – Bemowo, tel. 601 258 789

Okręg 6 – woj. łódzkie:

Tomasz Laskowski – Łódź, tel. 501 373 671

Okręg 7 – woj. wielkopolskie:

Sławomir Abt – Poznań, tel. 508 559 144
Adres: 60-580 POZNAŃ 3, ul. Szpitalna 2, Skrytka Pocztowa 82

Okręg 8 – woj. lubelskie:

Jan Sposób – powiat świdnicki, tel. 530 300 651

Adres: Andrzej Jędrzejewski, 20-811 Lublin, ul. Dzieci Zamojszczyzny 27

Okręg 9 – woj. podkarpackie:

Ryszard Drzał – Rzeszów, tel. 782 870 960

Okręg 10 – woj. małopolskie i świętokrzyskie:

Marek Ciesielczyk – Tarnów, tel.601 255 849
Adres: 33-100 Tarnów 1
Skrytka pocztowa 40

Okręg 11 – woj. śląskie:

Leopold Żurowski – tel. 530 392 688

Okręg 12 – woj. dolnośląskie i opolskie:

Zbigniew Rudnik – Wrocław, tel. 601 580 521

Okręg 13 – woj. zachodniopomorskie i lubuskie:

Andrzej Bugajski – Adres: 72-105 Komarowo 5/1, tel. 501 856 599
Adres dodatkowy : Zbigniew A. Wesołowski, ul. Pocztowa 41A/30 , 70-356 Szczecin

______________________________________________________________________________

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *